Noordhoff.nl   Basisonderwijs   Taalonderwijs     Fan scholen voor scholen NNJR

Hoe bevalt Nieuw Nederlands Junior andere scholen?

Op deze pagina vind je reacties van scholen die met Nieuw Nederlands Junior werken en net zo enthousiast zijn als wij over de methode. Én een lijst met referentiescholen die met plezier persoonlijk al je vragen beantwoorden.

Fan scholen voor scholen NNJR Generic Front Header

Even bellen met ... ...

‘Meester! Als ik klaar ben, mag ik dan verder met mijn taalproduct?’ Meester Glenn is leerkracht in groep 5 en 6 op basisschool CBS De Wegwijzer in Wolvega. Sinds ze met Nieuw Nederlands Junior Taal, Spelling én Lezen werken is de intrinsieke motivatie van de leerlingen enorm toegenomen. Ze zijn superenthousiast over de manier van werken en maken mooie taalproducten. In deze video vertelt hij waarom zijn leerlingen zo gemotiveerd zijn om met deze methode te werken en hoe creatief denken bijdraagt aan betere resultaten.

Kimberley Thijs is leerkracht in groep 4 en taal- leescoördinator op Basisschool Op Dreef in Spijkenisse. Daar werken ze met Nieuw Nederlands Junior in groep 4 tot en met 8. Het mooie aan deze methode is de samenhang tussen de verschillende taalgebieden; taal, spelling, begrijpend lezen én lezen. ‘De leerlingen zijn enorm enthousiast over het maken van een eindproduct en ze vinden het echt een feestje om eraan te werken’. Kimberley vindt het belangrijk dat leerlingen gemotiveerd zijn om aan taal te werken. Het maken van betekenisvolle eindproducten waar ze echt wat aan hebben werkt hieraan mee.

Ernst Meijer is directeur op de Toermalijn. ‘Alle kinderen een stevige basis geven om verder te leren’, dat is het voordeel van het werken met Nieuw Nederlands Junior én met meerdere methoden uit de Juniorlijn. In deze video vertelt Ernst over de hoge ambitie van zijn school en waarom ze voor het hele pakket kozen. Dit geeft zijn leerlingen rust. De samenhang en structuur in Nieuw Nederlands Junior past bij zijn school en motiveert de leerlingen! In deze korte video deelt Ernst ook nog tips. Kijk je mee?

Ben je benieuwd hoe de leerkrachten van OBS De Springplank Nieuw Nederlands Junior ervaren?

Oordelen van leerkrachten

OBS De Springplank startte in schooljaar 2022-2023 met Nieuw Nederlands Junior Taal, Spelling en Lezen. We hebben gebeld met taalcoördinator Nienke en juf Irene en gevraagd wat hen zo aanspreekt aan deze methode, wat ze de sterke punten vinden en wat ze aan verandering zien.

Taalcoördinator Nienke

“In het begin waren er nog wel wat strubbelingen, maar als snel zag ik trotse leerkrachten en leerlingen die onderling hun taalproducten met elkaar deelden.”

Juf Irene

“Het grootste dat veranderd is, is dat de leerlingen echt zin hebben om aan de opdrachten te werken.”

Tim Scholtz is leerkracht op basisschool Titus Brandsma. Zij werken voor het tweede jaar met Nieuw Nederlands Junior Taal en Spelling. Het toewerken naar een taalproduct en ook het hoge niveau waren voor hen belangrijke redenen voor de methoden te kiezen. In deze video vertelt Tim verder nog wat er is veranderd en geeft hij tips voor scholen die nog moeten kiezen.

Rianne Steenbeek is leerkracht op basisschool St. Jan de Doper. Zij werken met Nieuw Nederlands Junior Lezen en zijn vooral heel blij met de aanpak van Close Reading. In deze video vertelt ze waarom ze voor de methode kozen en hoe ze deze inzetten.

resource-not-found

Marrit Adema aan het woord

“We zijn heel blij met onze keuze!”

CBS De Wynroas startte in ’21-’22 met Nieuw Nederlands Junior Taal, Spelling én Lezen. Marrit vertelt o.a. over vakintegratie, begrijpend lezen en het lesmateriaal. “De methode is inzetbaar in combinatiegroepen en biedt meer vrijheid qua onderwerpen.”

Lees de column »
resource-not-found

Jolanda van Meegdenburg aan het woord

“Nieuw Nederlands Junior Taal is voor Daltonscholen een aanrader.”

De Bonkelaar startte in ’21-’22 met Taal, Spelling en Lezen. “Nieuw Nederlands Junior Taal sloot het best aan bij de kernwaarden van ons Daltononderwijs: zelfstandigheid, samenwerken, reflectie, doelmatigheid en verantwoordelijkheid. De keuze was gemaakt.”

Lees de column »
resource-not-found

Myrthe Jansen aan het woord

"Fijn voor onze leerlingen dat de lessen zo overzichtelijk zijn"

Bij de start van het schooljaar ‘21-’22 heeft het team van De Fontein de overstap gemaakt naar Nieuw Nederlands Junior Lezen. Zij zochten een doorgaande lijn én een methode waarbij ze het EDI-model (Expliciete Directe Instructie) konden toepassen.

Lees de column »
resource-not-found
Neem contact op met een referentieschool

Wat vinden jullie plus- en minpunten van Nieuw Nederlands Junior? Wat was voor jullie doorslaggevend in de keuze? Hoe hebben jullie het uitproberen aange­pakt? Als je je oriënteert op een nieuwe methode heb je ongetwijfeld veel vragen. Onze referentiescholen beantwoorden ze met veel plezier in een persoonlijk gesprek of per e-mail.

We spreken geregeld met scholen die met één of meer van de methoden van Nieuw Nederlands Junior werken. En daar komen veel mooie reacties uit.

De eerste gebruikers zijn fan!

resource-not-found

Aan het einde van zijn schoolloopbaan heeft ieder kind een indrukwekkend portfolio van 40 eindproducten.

resource-not-found

De leerlijnen Technisch lezen, Vloeiend lezen, Lekker lezen en Begrijpend lezen worden afwisselend en in balans aangeboden.

resource-not-found

Bij Nieuw Nederlands Junior Lezen komen kinderen tot een dieper tekstbegrip door het toepassen van de principes van close reading, waaronder praten over de tekst, modeling en reflecteren.

resource-not-found

Net als in ons taalgebruik zijn taaldomeinen in Nieuw Nederlands Junior niet gescheiden. Daarom worden ze in samenhang aangeboden. Leerlingen lezen teksten, praten erover, schrijven ze zelf, spreken ze uit en verbeteren ze.

resource-not-found

In Nieuw Nederlands Junior Lezen lezen leerlingen ‘met de pen in de hand’. Ze leren actief om te gaan met de teksten en ook aantekeningen te maken tijdens het bestuderen van de tekst.

resource-not-found

Voor leesbeleving, leesplezier en de ontwikkeling van de eigen leessmaak is volop aandacht in Nieuw Nederlands Junior Lezen. De methode bevat overkoepelende thema’s met veel verschillende onderwerpen, prikkelende vragen, verrassende taken, volop variatie in tekstsoorten - zowel fictie en non-fictie - en actuele lestips.

resource-not-found

Bij Nieuw Nederlands Junior Taal gaan we ervan uit dat als je hoge verwachtingen hebt van kinderen, zij tot heel mooie dingen in staat zijn. Voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben, is voldoende differentiatie ingebouwd in de methode. Wij gaan er écht van uit dat alle kinderen het hoge niveau kunnen halen.

resource-not-found

Bij les 1 van ieder blok in Nieuw Nederlands Junior Taal introduceert een taalexpert het eindproduct. Hij vertelt waaraan de leerlingen de komende weken gaan werken, de kenmerken en het doel van het eindproduct en iets uit eigen ervaring over het maken of gebruiken ervan. In les 13 krijgen ze nog eens extra tips van de taalexpert.

resource-not-found

Wil je Nieuw Nederlands Junior zelf beoordelen?

Vraag een gratis zichtzending aan

Wil je een kijkje nemen in de methoden van Nieuw Nederlands Junior? Taal, Spelling en/of Lezen? Vraag dan één of beide zichtzendingen aan. Je krijgt er vier maanden gratis een proeflicentie in Junior Cloud bij.

Bestel zichtzending »