Skip to Content

Wijzer! Natuur & Techniek

Wijzer! Natuur & Techniek leert alles over mens en samenleving, natuur en techniek. Met kijkplaten, animaties en in ieder hoofdstuk een experiment dat de kinderen zelf kunnen uitvoeren.

Ik ben erg blij met de mogelijkheid om proefjes te doen met de methode. Kinderen leren door uit te proberen.

John van der Laan
Leerkracht Antoniusschool
Wijzer! Natuur & Techniek

Wijzer! Natuur & Techniek

Wijzer! De toekomst in!

 • Alle lesstof in één leerwerkboek of op de tablet
 • Kerndoelen worden behandeld in 20 basislessen
 • Herkenbare vaste structuur
 • Samen Wijzer! Samenhang tussen de zaakvakken door verbindende thema's
Brochure bekijken

Zelf experimenteren en onderzoeksvaardigheden opdoen

Wijzer! Natuur & Techniek prikkelt de nieuwsgierigheid, brengt kennis en begrippen bij en laat kinderen die toepassen in activerende taken. Die taken zijn afwisselend en uitdagend, en geven ruimte voor ieders talent.

Daarnaast krijgt de samenhang van de zaakvakken ieder leerjaar aparte aandacht in een drietal SamenWijzer!-lessen.

 

Lesmateriaal bekijken

Nieuwsgierig naar Wijzer! Natuur & techniek? Bekijk hier het lesmateriaal van groep 6.
Wil je materialen van andere groepen bekijken? Vraag beoordelingsmateriaal aan »

Elk kind ontdekt en ontplooit zijn talent

Wijzer! Natuur & techniek behandelt alle kerndoelen van het onderdeel Oriëntatie op jezelf en de wereld - domein Mens & Samenleving

De Wijzer!-aanpak
Alles begint met een belangstellende en gemotiveerde houding.  Daarom start elk hoofdstuk met een boeiende kijkplaat: een animatie met een voorleesverhaal en opdrachten die kinderen laten nadenken over het onderwerp. Daarna ontwikkelen ze in de basislessen kennis en vaardigheden en verwerken die in opdrachten. Vervolgens gaan de kinderen met activerende taken aan de slag. 

Opbrengstgericht werken door helder gestructureerde lessen en expliciete leerdoelen
Structuur geeft kinderen en leerkrachten houvast. Kinderen werken prettig en overzichtelijk in één leerwerkboek. Elk hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd. Een les begint altijd met de leerdoelen en sluit af met een terugblik. De leerprestaties van de leerlingen worden systematisch en doelgericht verbeterd en de effectiviteit van het onderwijs wordt verhoogd. 

Directe instructie
Via de handleiding en het digibord worden de stappen van de les ondersteund: terugblik, instructie, begeleide inoefening, zelfstandig werken (eventueel met verlengde instructie) en de lesafsluiting met terugblik en terugkoppeling. 

Gemak door eenvoudige lesvoorbereiding en interactieve digibordsoftware
Een les moet gemakkelijk gegeven kunnen worden. Daarom is er een complete en heldere handleiding. De stappen van de les volgen elkaar logisch op. Met het digibord word je nog gemakkelijker door de stappen van de les gevoerd. Ook een invalkracht kan zonder problemen verder gaan met de lesstof op het punt waar je gebleven bent. 

Elk kind ontdekt en ontplooit zijn talent

Gebruiksgemak, overzicht en houvast

Vakoverstijgend werken met SamenWijzer!
Na hoofdstuk 1, 3 en 5 is een SamenWijzer!-les opgenomen waarin een verbinding wordt gelegd tussen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek, bijvoorbeeld aan de hand van overkoepelende thema’s als Op reis en Voedsel. 

Je kiest zelf: een compacte of meer uitgebreide route
Wijzer! Natuur & techniek is met vijf hoofdstukken van vier basislessen kerndoeldekkend. Je kunt het basispakket van 20 lessen uitbreiden met activerende taken en 'SamenWijzer!-lessen' tot maximaal 38 lessen per week. 

Alle stof in één leerwerkboek én op de tablet
De basislessen, de uitbreidingslessen, de theorie en de opdrachten staan allemaal in één leerwerkboek. Wijzer! Natuur & techniek is ook geheel digitaal beschikbaar.

Combinatiegroepen
Leerlingen kunnen goed zelfstandig werken met Wijzer! De afwisseling van klassikale instructie met het zelfstandig uitvoeren van opdrachten maakt de lesmethode zeer geschikt voor combinatiegroepen.

Gebruiksgemak, overzicht en houvast

Klaar voor de toekomst

De activerende taken in Wijzer! geven een concrete invulling aan het abstracte begrip ‘21ste-eeuwse vaardigheden’.

De taken zijn uitdagend en doen een beroep op het probleemoplossend vermogen van de leerlingen. Ze worden uitgedaagd tot creatief denken en een onderzoekende houding. Digitale vaardigheden zijn daarbij van belang, net als kritische vaardigheden bij het beoordelen van gevonden bronnen. Verder zijn veel taken samenwerkingstaken. Daarmee trainen de kinderen op een vanzelfsprekende manier hun communicatieve en sociale vaardigheden.

Bekijk de video over Wijzer! en 21ste-eeuwse vaardigheden »

Wijzer! en 21ste-eeuwse vaardigheden

Boeken, digitaal werken of een combinatie van beide

Leerkrachtsoftware
Met de leerkrachtsoftware geef je les volgens het model van directe instructie. Elke les is verrijkt met filmpjes, animaties en interactieve opdrachten. Tijdens de les kun je controlevragen klassikaal behandelen. Maar je kunt de leerlingen de vragen ook laten beantwoorden op de tablet of laptop. De leerkrachtsoftware bevat een digitale handleiding, kopieerbladen, toetsen en monitoring-, analyse- en rapportagesoftware.

Leerlingsoftware
De interactieve leerlingsoftware bevat alles wat je nodig hebt om je leerlingen volledig digitaal met Wijzer! te laten werken. Op deze manier krijgen de kinderen direct feedback op hun antwoorden, ze zien in hun eigen dashboard hoe ze de opdrachten hebben gemaakt. De kinderen zijn hier erg enthousiast over! 
Ook aan kinderen die moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn is gedacht. In de software worden teksten gesproken aangeboden en er is hulp bij moeilijke woorden. Begrippen worden visueel ondersteund.

Toetssoftware
Met de toetssoftware kun je de toetsen per hoofdstuk digitaal afnemen. Op je dashboard zie je meteen de resultaten per leerling.

Boeken, digitaal werken of een combinatie van beide

Digitaliseren in je eigen tempo
Papier, digitaal óf een mix

We vinden het belangrijk dat kinderen makkelijk kunnen switchen tussen boek en online. We geloven in de kracht van beide.

De meeste leerlingen geven de voorkeur om teksten en uitleg van papier te doen. Maakwerk is juist online populairder dan uit een boek, vanwege de directe feedback. Juist de combinatie levert een optimaal leerrendement op.

Meer weten over Blender? Bekijk de film! 

Digitaliseren in je eigen tempo <br>Papier, digitaal óf een mix
 

Bestelinformatie en informatie voor gebruikers 

 • Noordhoff Basisonderwijs werkt nauw samen met een groot aantal schoolleveranciers. 
  Voor een actueel prijsoverzicht en een offerte op maat, kun je direct contact opnemen met je eigen schoolleverancier.

  Titeloverzicht »  

  Heb je een zichtzending op school en wil je deze retourneren?

  Maak eenvoudig een afspraak »  

   

 • Ben je gebruiker van Wijzer! Natuur & techniek en heb je vragen of opmerkingen over de methode, ga naar
  Mijn Noordhoff »  

   

   

   

   

   

Webinar Wijzer! De Serie

In ongeveer 45 minuten kennismaken met Wijzer! De Serie?

Natasja Derksen-Hoekstra, methodespecialist basisonderwijs, vertelt je over de belangrijkste kenmerken en de online leeromgeving. 

Webinar Wijzer! De Serie

Nieuws