Schrijven in de basisschool

Met Schrijven in de basisschool leren alle kinderen schrijven: met los schrift, verbonden schrift, linkshandig of rechtshandig. Schrijven leren ze allemaal!

Over Schrijven in de basisschool

Schrijvend op weg naar je eigen handschrift

Een natuurlijke opbouw met aandacht voor motorische ontwikkeling vormt het uitgangspunt van Schrijven in de basisschool. Met de methode leren kinderen het verbonden schrift óf los schrift. Zo leren álle kinderen schrijven. Daarnaast is de methode zowel voor rechts- als linkshandigen gemaakt.

Schrijvend op weg naar je eigen handschrift

Schrijven in de basisschool volgt de motorische ontwikkeling van kinderen. Schrijven in de basisschool behandelt niet alleen het verbonden schrift, maar ook het los schrift: álle kinderen kunnen zo leren schrijven. De methode is zowel voor rechts als linkshandigen gemaakt.

Schrijven: leuk en succesvol! 
Doordat kinderen leren schrijven met een schriftvorm dat het beste bij ze verleden, het vinden van ook leuk en het behalen van op ongedwongen wijze schrijfsuccessen.

Twee leergangen, drie schriftvormen
Schrijven in de basisschool begint spelenderwijs in groep 1. Vanaf het moment dat kinderen in groep 3 zitten, richt de methode zich op twee leergangen: verbonden schrift en los schrift. Het grote voordeel hiervan is dat hetzelfde met de leerling wordt welke welke leergang het meest geschikt is. Ondanks dat leerlingen binnen één groep verschillende leergangen kunnen volgen, blijven de teksten en didactiek hetzelfde. Iedereen blijft dus bij dezelfde les!

Leergang verbonden schrift 
De letters van het verbonden schrift richten zich op snelheid en hebben dus geen beginophalen. Gaat dit te vlug voor het kind dan zijn er op de bijbehorende kopieerbladen de letters met beginophalen. Deze geven tijdelijk steun bij de ontwikkeling van de vorm. Ook de verbindingen worden zo systematisch ingeoefend.

Speciaal voor de linkshandige schrijvertjes die onder de lijn schrijven is er de licht naar links hellende schrijfletter. Deze kinderen gaan aan de slag met het schrijfschrift ‘links’. Linkshandigen die ‘over de top’ schrijven werken met schriftje ‘rechts’.
 
                 

Rechtshellend verbonden schrift               Los schrift                                                 Links hellend verbonden schrift

Leergang Los schrift 
Het verbonden schrift blijkt niet voor elk kind geschikt te zijn. Voor deze kinderen is er het losse schrift: eenvoudige, cursieve letters, zonder enige franje en daardoor goed leesbaar voor dyslectici. De hellingshoek is gelijk aan het naar rechts hellend verbonden schrift. Door de eenvoud van de letter is het voor linkshandige schrijvers makkelijk om de letters minder schuin te schrijven. Kinderen die met het losse schrift aan de slag gaan, leren de cijfers in het reguliere cijferschrift.

Lees meer over inhoud en didactiek >>

Eén blok, zes lessen

De leerkracht introduceert het thema en vervolgens gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. De zesde les van elk blok bestaat uit een speelse of verrassende afsluiting. 

Groep 1 en 2  Ontwikkeling van de motoriek

 • Fantasierijke opdrachten voor de grove en fijne motoriek.

Groep 3  Voorbereidend schrijven / Aanvankelijk technisch schrijven

 • Schrijfvoorwaarden en schrijfpatronen.
 • Kleine letters en verbindingen of spatiëring.
 • Eerst 5, daarna 4 schrijflessen per week.
 • Voorzichtig beginnen met automatiseren.

Groep 4  Aanvankelijk technisch schrijven

 • Hoofdletters.
 • Verbindingen of letterspatiëring van hoofdletters met kleine letters.
 • Verder met automatiseren.
 • Drie schrijflessen per week.

Groep 5  Voortgezet technisch schrijven

 • Verder met automatiseren.
 • Twee schrijflessen per week.

Groep 6  Voortgezet technisch schrijven

 • Temposchrijven.
 • Eén schrijfles per week.

Groep 7 en 8  Veel aandacht voor creatief en expressief schrijven

 • Temposchrijven.
 • Persoonlijk handschrift.
 • Eén schrijfles per week.

Overzicht materialen

De software laat alle letters en oefeningen duidelijk zien

Dr. Digi

De digibordsoftware van Dr. Digi biedt volop mogelijkheden om alle aspecten van het schrijven aan te bieden. De software laat alle letters en oefeningen duidelijk zien. Daarnaast zijn er talloze andere functionaliteiten die het leerproces verder optimaliseren:

 • Animaties.
 • Filmpjes met motorische oefeningen.
 • Letterkaarten.
 • Doorbladerbare pdf’s.
 • Kopieerbladen.

Onbeperkt oefenen kopieerbladen

In de leerlingensoftware vindt u oefenbladen voor zowel de zwakke als goede schrijvers. De oefenbladen zijn te integreren in vakken als lezen, taal en wereldoriëntatie.

In schriftvorm vanaf groep 3

 • Voor de vlotte schrijvers verbonden schrift (rechts- of linkshellend). Los schrift voor de kinderen die hiermee moeite hebben.
 • Uitloopopdracht bij iedere les voor de vlotte schrijvers.
 • Extra (creatieve) opdrachten in groep 7 en 8.
 • Leergang kalligrafie.
 • Begeleiding van kinderen die moeite hebben met schrijven van de lettervorm: visuele ondersteuning (letters herkennen) en manuele ondersteuning (letters vormen).
 • Begeleiding van kinderen die moeite hebben met de schrijfbeweging: extra oefenbladen om de schrijfbeweging te stimuleren in tekeningen en lijnenopdrachten.
 • Begeleiding van kinderen die moeite hebben met de ruimte: ezelsbruggetje, wolken gras en mollengang, ruimtespelletjes.
 • In de leerlingensoftware: extra oefenstof voor vlotte én minder vlotte schrijvers op elke gewenste liniatuur.

Schrijven in de basisschool zelf ervaren?