Skip to Content

Wijzer! Wereldoriëntatie

Kinderen zijn nieuwsgierig naar wat er om hen heen gebeurt en te zien is. Met Wijzer! Wereldoriëntatie verkennen ze de wereld door activiteiten te doen die aansluiten bij hun beleving.

Wijzer! Wereldoriëntatie

Wijzer! Wereldoriëntatie

Wijzer! De toekomst in!

 • Drie vakken in één
 • Goede voorbereiding op groep 5
 • Past bij elke zaakvakmethode
 • Op school en thuis
Brochure bekijken

 

De belevingswereld van de kinderen staat centraal

Kinderen hebben een grote belangstelling voor de wereld om hen heen. Door in groep 3 en 4 al regelmatig aandacht te besteden aan hun eigen omgeving, dorp of stad, leg je een goede basis voor de zaakvaklessen die vanaf groep 5 volgen.

Lesmateriaal bekijken

Nieuwsgierig naar Wijzer! Wereldoriëntatie? Bekijk hier het lesmateriaal van groep 4.
Wil je materialen van andere groepen bekijken? Vraag beoordelingsmateriaal aan »

Spelenderwijs de wereld verkennen

Kinderen in groep 3 vinden natuur & techniek erg leuk. Daarom kiezen we ervoor om in groep 3 natuur & techniek de basis te zijn van de lessen. Van daaruit worden uitstapjes gemaakt naar aardrijkskunde en geschiedenis. In groep 4 krijgen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek evenveel aandacht.
 

Wijzer! Wereldoriëntatie:

- Leert kinderen naar hun omgeving kijken vanuit verschillende invalshoeken.
- Biedt volop mogelijkheden tot experimenteren, onderzoeken en observeren.
- Leert kinderen omgaan met ruimtelijke begrippen en geografische instrumenten,
  en brengt hen tijdsbesef bij. 
- Leert kinderen meer over hun eigen lichaam en wat het nodig heeft om gezond te blijven.
- Breidt de kennis van planten en dieren in hun directe omgeving uit.

Kleurrijk werkboek
De leerstof en opdrachten staan bij elkaar in een kleurrijk werkboek. In de eerste thema’s van groep 3 staat meer beeld dan tekst. In de loop van het jaar worden meer lees- en schrijfopdrachten aangeboden.
 
Woordenschat
Woorden en begrippen worden in context gepresenteerd en gesegmenteerd in teksten, afbeeldingen en voorleesverhalen, zodat het woordbegrip van kinderen steeds groter wordt.

Spelenderwijs de wereld verkennen

Structuur: een flexibele methode

De stof van een leerjaar is opgedeeld in zes thema’s. Deze kunnen in 18 lessen van 40 minuten worden behandeld, of in 36 lessen van 20 minuten. Je kunt de volgorde van het leerwerkboek aanhouden, maar je kunt ook een bepaald thema naar voren halen als dat beter aansluit bij andere activiteiten in je groep.

Lesopbouw
Elk thema bestaat uit drie lessen met dezelfde opbouw. Dat biedt structuur en geeft de kinderen houvast. Een thema wordt telkens vanuit een andere invalshoek bekeken: aardrijkskunde, geschiedenis of natuur & techniek. Zo komen alle zaakvakken spelenderwijs aan bod. 

Zelfstandig werken in het leerwerkboek
De lessen en opdrachten van Wijzer! Wereldoriëntatie staan bij elkaar in een kleurrijk leerwerkboek. Kinderen kunnen er na de klassikale instructie zelfstandig in werken.
 
Ideaal voor combinatiegroepen
De thema’s van Wijzer! Wereldoriëntatie zijn hetzelfde in groep 3 en 4. Geef je les aan een combinatiegroep, dan behandel je het thema klassikaal, waarna elke groep het uitwerkt op haar eigen niveau.

Structuur: een flexibele methode

Aandacht voor elk kind

Elk kind leert op zijn eigen manier 
Daarom is bij de ontwikkeling van Wijzer! Wereldoriëntatie veel aandacht besteed aan variatie en differentiatie in de inhoud van de stof en de manieren waarop deze wordt aangeboden
    
Extra verwerkingsactiviteiten
In elke les worden extra activiteiten aangeboden om de basisstof te verwerken. De handleiding bevat bovendien suggesties voor buitenopdrachten, observaties, spelletjes, knutselopdrachten, toneelstukjes en tentoonstellingen.

Aandacht voor elk kind

Boeken, digitaal werken of een combinatie van beide

Leerkrachtsoftware
Met de leerkrachtsoftware geef je les volgens het model van directe instructie. Elke les is verrijkt met filmpjes, animaties en interactieve opdrachten. Tijdens de les kun je controlevragen klassikaal behandelen. Maar je kunt de leerlingen de vragen ook laten beantwoorden op de tablet of laptop. De leerkrachtsoftware bevat een digitale handleiding, kopieerbladen, toetsen en monitoring-, analyse- en rapportagesoftware.

Leerkrachtsoftware
Met de leerkrachtsoftware geef je les volgens het model van directe instructie. Elke les is verrijkt met filmpjes, animaties en interactieve opdrachten. Tijdens de les kun je controlevragen klassikaal behandelen. Maar je kunt de leerlingen de vragen ook laten beantwoorden op de tablet of laptop. De leerkrachtsoftware bevat een digitale handleiding, kopieerbladen, toetsen en monitoring-, analyse- en rapportagesoftware.

Leerlingsoftware
De interactieve leerlingsoftware bevat alles wat je nodig hebt om je leerlingen volledig digitaal met Wijzer! te laten werken. Op deze manier krijgen de kinderen direct feedback op hun antwoorden, ze zien in hun eigen dashboard hoe ze de opdrachten hebben gemaakt. De kinderen zijn hier erg enthousiast over! 
Ook aan kinderen die moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn is gedacht. In de software worden teksten gesproken aangeboden en er is hulp bij moeilijke woorden. Begrippen worden visueel ondersteund.

Toetssoftware
Met de toetssoftware kun je de toetsen per hoofdstuk digitaal afnemen. Op je dashboard zie je meteen de resultaten per leerling.

Boeken, digitaal werken of een combinatie van beide

Digitaliseren in je eigen tempo
Papier, digitaal óf een mix

We vinden het belangrijk dat kinderen makkelijk kunnen switchen tussen boek en online. We geloven in de kracht van beide.

De meeste leerlingen geven de voorkeur om teksten en uitleg van papier te doen. Maakwerk is juist online populairder dan uit een boek, vanwege de directe feedback. Juist de combinatie levert een optimaal leerrendement op.

Meer weten over Blender? Bekijk de film! 

Digitaliseren in je eigen tempo <br>Papier, digitaal óf een mix

Bestelinformatie en informatie voor gebruikers 

 • Noordhoff Basisonderwijs werkt nauw samen met een groot aantal schoolleveranciers. 
  Voor een actueel prijsoverzicht en een offerte op maat, kun je direct contact opnemen met je eigen schoolleverancier.

  Titeloverzicht »  

  Heb je een zichtzending op school en wil je deze retourneren?

  Maak eenvoudig een afspraak »  

   

 • Ben je gebruiker van Wijzer! Wereldoriëntatie en heb je vragen of opmerkingen over de methode, ga naar Mijn Noordhoff
   

   

   

Webinar Wijzer! De Serie

In ongeveer 45 minuten kennismaken met Wijzer! De Serie?

Natasja Derksen-Hoekstra, methodespecialist basisonderwijs, vertelt je over de belangrijkste kenmerken en de online leeromgeving. 

Webinar Wijzer! De Serie