Hoort handschriftonderwijs nog thuis op de basisschool?

06-02-2020

De visie op de noodzaak van het aanleren van een goed leesbaar handschrift is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd.

Van een vak op het lesrooster is het volgens de kerndoelen een onderdeel van het vak Nederlands geworden. Ondertussen verschijnen er vanuit wetenschappelijke bronnen steeds meer aanwijzingen dat het schrijven met pen en papier voor leerlingen meer oplevert dan alleen een middel tot communicatie.

Zet de whitepaper in tijdens je colleges en bespreek de discussievragen met je studenten!

Meer informatie over handschriftonderwijs? Lees het volgende artikel >> 

Beide artikelen sluiten aan bij het boek Tussen taal & teken (HB) en het bijbehorende werkboek, van Marion van der Meulen en Lia Hesemans.