Kinderen leren via trial and error

07-12-2017

Het onderwijs aan jonge kinderen is complex. Enerzijds maak je gebruik van methodes, maar anderszijds moet je ook het aanbod afstemmen op de ontwikkelingsvariatie en de leefwereld van de kinderen. Anders trekken zij zich terug uit het onderwijsleerproces en raak je de kinderen ‘kwijt’.