Omgaan met diversiteit – Tamar Kopmels

23-01-2020

In deze whitepaper gaan we in op de vraag waar je als leerkracht tegenaan kunt lopen als je levensbeschouwelijke verschillen tegenkomt: je eigen onbekendheid met een levensbeschouwing, je eigen beelden hiervan en je oordeel hierover.

Je wilt je niet te veel met de opvoeding van de kinderen bemoeien, én voelt tegelijkertijd dat je er rekening mee wilt houden en er in de klas iets mee moet doen.

 

Deze whitepaper is een bewerking van paragraaf 5.2 van het boek Verhalen vertellen en vragen stellen, 2e editie 2020 (Tamar Kopmels).  Dit boek verschijnt maart 2020.