Slaag voor de toelatingstoets Pabo

Help jouw studenten slagen voor de pabo toelatingstoets aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. De leer- en werkboeken geven studenten een garantie voor een goede voorbereiding op de toelatingstoets.

Basiskennis Aardrijkskunde

Basiskennis Aardrijkskunde theorie- en werkboek zijn onmisbaar voor een goede voorbereiding op de toelatingstoets aardrijkskunde voor de pabo. De boeken zijn geschikt voor mbo-studenten en havisten die hun kennis op havo-3 niveau willen brengen.

Het theorieboek gaat kort in op de werkwijze die gangbaar is bij het schoolvak aardrijkskunde. Vervolgens behandelt het de belangrijkste onderwerpen, kort en bondig. Aan het eind van elk hoofdstuk volgen de opgaven, waarmee de student kan controleren of hij de leerstof beheerst. In het laatste hoofdstuk staat schematisch de kennis en vaardigheden die de student moet beheersen voor de toelatingstoets. Bij het boek zijn digitale toetsen inclusief feedback beschikbaar.

Het werkboek biedt een grote variatie aan oefeningen. Er is een apart hoofdstuk voor het aanleren van de benodigde topografische basiskennis. Met oriëntatie-, theorievragen, opdrachten en ‘test jezelf’ maken studenten zich de leerstof eigen.

Basiskennis Aardrijkskunde

Basiskennis Geschiedenis

Basiskennis Geschiedenis is speciaal ontwikkeld voor de toelatingstoets Geschiedenis. Het boek helpt mbo-studenten en studenten in het hoger onderwijs te voldoen aan de eisen van het vak geschiedenis die vanaf 2015 gelden voor het instapniveau pabo. Studenten krijgen de leerstof van de tien tijdvakken kort en bondig uitgelegd. Ieder hoofdstuk bevat opgaven,  een samenvatting en begrippenlijst. Bij het boek zijn digitale toetsen inclusief feedback beschikbaar.

Het bijbehorende werkboek heeft een grote variatie aan oefeningen. Met oriëntatievragen, theorievragen, opdrachten en ‘test jezelf’ maken studenten zich de leerstof eigen. Met herhalingshoofdstukken trainen studenten begrippen uit de tijdvakken. En leren ze gebeurtenissen in de tijd plaatsen. 

Basiskennis Geschiedenis

Basiskennis natuur & techniek

Basiskennis natuur & techniek combineert op een toegankelijke manier de basiskennis van de vakken biologie, techniek en natuurkunde. Studenten leren nieuwe competenties als onderzoeken en ontwerpend leren. Het boek leidt studenten stap voor stap naar het benodigde kennisniveau voor de landelijke toelatingstoets.

Basiskennis natuur & techniek