NIMA Education Day op 21 november!

05-11-2019

Op donderdag 21 november organiseren wij in samenwerking met NIMA een Education Day over Online Marketingcommunicatie. Op deze dag nemen sprekers Gert Koot en Cor Molenaar dit onderwerp onder de loep middels het thema Van optimalisatie via innovatie naar disruptie.

Programma 21 november 

12.30 uur Inloop met koffie/thee en broodjes
13.30 uur Online vs. offline denken in marketingcommunicatie door Gert Koot
14.30 uur Pauze
14.45 uur Discussie met Gert Koot & Cor Molenaar
15.00 uur De kracht van platformeconomie door Cor Molenaar
16.00 uur Afsluitende borrel
17.00 uur Einde 


Sprekers 
Gert Koot: In een wereld waarin iedere dag weer nieuwe middelen worden bedacht die een mogelijke rol kunnen spelen in een marketingcommunicatiestrategie, volstaan de nieuwe middelen steeds minder. Er is behoefte aan een andere manier van denken in marketingcommunicatiemiddelen. Daarnaast ontbreekt vaak de noodzakelijke connectie tussen het middelenplan en de marketingdoelstelling. In deze sessie bespreken wij een nieuwe kijk op marketingstrategie en het middelenplan. Een mogelijk nieuw model dat toekomstbestendig is en beter aansluit bij de marketing- en marketingcommunicatiedoelstellingen.   

Cor Molenaar: Online en offline versmelt in de interactie met klanten. Het onderscheid tussen beide media verdwijnt in de nieuwe marketingstrategie en communicatie. Marketing verschuift van aanbodgericht naar vraaggericht. De klant wordt het beginpunt van een koopproces en is niet het eindpunt. Wat betekent deze verschuiving voor de communicatiefunctie van marketing? Welke rol speelt technologie hierbij en wat zijn de gevolgen van platformen, de zogenaamde bemiddelingsplatformen? Een nieuwe visie op marketing gebaseerd op ander koopgedrag en de toepassing van nieuwe technologie. Cor Molenaar zal vooral ingaan op de kracht van deze nieuwe bemiddelingsplatformen, de rol van analyses en machinelearning (algoritmes). Wat zijn de kansen in de platformeconomie?
 
Wil je erbij zijn? 
Meld je aan via de website van NIMA