Hoe bereidt u studenten beter voor op hun afstudeeronderzoek?

12-06-2018

Hoe bereik je als opleiding dat je studenten aan het eind van hun studie een succesvol verbeteringsgericht afstudeeronderzoek uitvoeren?

Behalve vakinhoudelijke kennis is vaardigheid essentieel. Natuurlijk krijgen studenten theoretisch vakkennis aangereikt. Maar onderzoeksvaardigheid opbouwen behoeft ook aandacht. Studenten worden onderzoeksvaardig door zelf een aantal keren verschillende opdrachten uit te voeren. Nog te vaak krijgen studenten tijdens hun afstudeerproject te maken onderdelen die compleet nieuw voor hen zijn. Dat gaat vaak over:

 • met een opdrachtgever ‘onderhandelen’ over de opdrachtformulering;
 • een literatuuroverzicht maken;
 • een conceptueel model opstellen;
 • SPSS-bewerkingen uitvoeren;
 • presentaties houden voor de opdrachtgever en verdere betrokkenen en een rapport schrijven.

Als de kwaliteit van afstudeerwerk tegenvalt, is de oorzaak vaak tekortschietende onderzoeksvaardigheden van studenten.

Structurele aanpak nodig

Wie het afstudeerwerk wil verbeteren moet daar tijdens de gehele opleiding gericht naar toe werken. Dat betekent:

 1. Een duidelijke visie op de eigen eindtermen en op de onderzoekscomponent daarbinnen.
 2. Onderzoeksleerlijn: elk jaar een vak ‘Methoden & Technieken’, met duidelijke samenhang tussen vakken.
 3. Elk studiejaar een praktijkproject: oplopend in complexiteit, van groepswerk naar individuele prestatie.
 4. Aanpak eigen maken: vanaf jaar 1 tot en met jaar 4 dezelfde aanpak toepassen.
 5. Individueel afstuderen: elke afstudeerder met eigen project en begeleiding.
 6. Community of Practice voor docenten: standaardiseren van werkwijzen,  begeleidingsvaardigheden en uitwisselen van ervaringen;
 7. Jaarlijkse evaluatie verbeterronde: opleidingsbrede evaluatie van het afstudeerproces, identificeren en implementeren van verbetermogelijkheden.

Een verbeteringsgerichte onderzoeksmethode, met aandacht voor interactie met bedrijven en organisaties, is te vinden in het boek Competent afstuderen en stagelopen.

Vraag hier gratis een beoordelingsexemplaar aan >>

Door: Piet Kempen en Jimme Keizer

Over de auteurs

Prof. dr. Piet Kempen studeerde Economie en Accountancy aan de Erasmus Universiteit en Organisatiekunde bij de SIOO. Na zijn promotie op het proefschrift Bedrijfsdiagnose alias management audit werd hij deeltijdhoogleraar aan de TU/e voor de leerstoel Organisatieadviesprocessen. Daar ontwikkelde hij samen met dr. Jimme Keizer het Tien Stappen Plan (TSP) voor beter stage- en afstudeerwerk, dat hij zelf ook toepaste als schoolbegeleider.

Dr. Jimme Keizer studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte als organisatieadviseur en promoveerde op een onderzoek naar arbeidsmotivatie en arbeidsvoldoening van professionals. 

Lees ook: