Kennismaken met Marjoleine Vosselman

17-05-2019

Lees het interview met Marjoleine Vosselman en kom meer te weten over Praktische psychologie voor Sociaal werk.

Wat was jullie belangrijkste drijfveer om dit boek te schrijven?
De liefde voor social work! Het is een enorm belangrijk vak, waarvoor theoretische bagage nodig is. Maar die hoeft niet per se heel academisch te zijn! Als het taalgebruik in theorieboeken erg wetenschappelijk is, vormt dat voor sommige studenten een drempel om te gaan studeren.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat studenten begrijpen waarom bepaalde theorie relevant is. Daarom hebben wij een praktisch psychologieboek geschreven in toegankelijke taal.

Wat is het belangrijkste dat studenten zullen leren van jullie boek?
Dat psychologische kennis hen in staat stelt effectiever te handelen in de praktijk: goed afgestemd op de cliënt die zij voor zich hebben, in staat om hun problematiek te begrijpen en creatief in het bedenken van oplossingen.

Wanneer is jullie boek een succes?
Als wij erin slagen om moeilijke theorie begrijpelijk te maken, waardoor een student vanuit zijn eigen ervaring snapt hoe het zit en zodoende een betere social worker wordt, zijn we trots. Daar doen we het voor!

Drs. Marjoleine Vosselman is zingevingspsycholoog en auteur van psychologieboeken. In het verleden werkte zij als docent psychologie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Meer informatie over Praktische psychologie voor Sociaal werk.