Noordhoff.nl   Hoger onderwijs   Verpleegkunde     Ervaring Anneke Ormel ZorgPad Bachelor Nursing

"Studenten willen continu geïnspireerd en uitgedaagd worden"

Anneke Ormel, eindredacteur ZorgPad Bachelor Nursing

header Zorgpad HO 1220x560
resource-not-found

Anneke Ormel is eindredacteur van ZorgPad Bachelor Nursing. Daarnaast geeft zij implementatie-advies aan onderwijsinstellingen over de implementatie van ZorgPad in het onderwijs. In een gesprek vertelt ze wat zij zo bijzonder vindt aan deze leeroplossing.


“Het is handig dat ik eindredacteur ben en daarnaast implementatie-advies geef aan onderwijsinstellingen. Daardoor snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant ken ik ZorgPad Bachelor Nursing als geen ander en aan de andere kant krijg ik feedback van scholen. Die feedback gebruiken we weer om ZorgPad Bachelor Nursing nog beter te maken. Implementatie-advies houdt in dat ik trainingen geef aan docenten over de inzet van ZorgPad in hun onderwijs."

De leerpaden zijn op maat samengesteld

Grote variatie in leeractiviteiten

Inspireren en uitdagen

“Wat ik van veel docenten hoor: ‘Studenten willen continu geïnspireerd en uitgedaagd worden. Wij hebben dus content nodig die echt interessant is voor de doelgroep.’ En dat is het vertrekpunt én de uitdaging voor ZorgPad. We starten met auteurs dan ook niet met een schrijfplan, maar met een brainstorm: hoe kunnen we bij dit onderwerp zorgen voor een leerervaring die studenten aanspreekt?”


“De leerpaden zijn in ZorgPad Bachelor Nursing op maat samengesteld. ‘Op maat’ betekent onder andere dat we per leerpad passende leeractiviteiten kiezen. Een onderwerp als ‘Ethiek’ vraagt immers om een andere aanpak dan een onderwerp als ‘Onderzoek’. Op maat betekent ook: kiezen voor de beste manier om de informatie over te brengen: in tekst, beeld, audio of video.”

Heldere structuur

“Ondanks de grote variatie in leeractiviteiten heeft ZorgPad Bachelor Nursing een heldere structuur. De ruggengraat wordt gevormd door het CanMEDS competentiemodel en de kernbegrippen uit het opleidingsprofiel. De structuur is heel helder: er zijn per CanMEDS rol duidelijke thema’s die onderverdeeld zijn in leerpaden, die weer bestaan uit leeractiviteiten. Leerpaden zijn globaal aan elkaar gelijk qua tijdsinvestering voor de student. Ieder leerpad heeft een duidelijke structuur waarin je de stappen van het leerproces herkent: introductie, verwerking, integratie. Die heldere structuur maakt het voor studenten en docenten makkelijk om hun eigen weg te volgen in ZorgPad.”


Meer weten? 

Meer weten over ZorgPad Bachelor Nursing? Neem gerust contact op met onze accountmanager.