Noordhoff.nl   Middelbaar beroepsonderwijs   Beroepsgerichte methodes   ZorgPad Zorg & Welzijn     Versnellen binnen de zorgopleiding? Dat kan met ZorgPad Zorg &Welzijn

Versnellen binnen de zorgopleiding? Dat kan met ZorgPad Zorg &Welzijn

"ZorgPad is uitstekend geschikt voor het Lefgozertraject, waar zelfstandig leren een must is om op tijd klaar te kunnen zijn.”

ZorgPad Zorg & Welzijn header
resource-not-found

Het vooruitstrevende Koning Willem 1 College gebruikt al jaren ZorgPad Zorg & Welzijn bij zijn opleidingen. Naast alle beroepsgerichte en generieke kennis en vaardigheden, richt het zich op 21ste-eeuwse vaardigheden die studenten helpen om ook na hun opleiding te blijven groeien. Het onderwijs is flexibel georganiseerd en daardoor afgestemd op ieders eigen werksituatie. Studenten worden gestimuleerd om zelf de regie te nemen over hun leerproces.

Studenten stellen vanaf de start een individueel ontwikkelplan op waarin ze persoonlijke leerdoelen formuleren die passen in hun werk. Dat verschilt voor iedereen: de één werkt bijvoorbeeld met mensen met een verstandelijke beperking, de ander in de thuiszorg, waar heel andere vaardigheden belangrijk zijn. Maar elke student moet kritisch leren denken en creatief en ondernemend zijn. Als ze uitstromen hebben ze geleerd wendbaar te zijn.

Leren vanuit leervragen en praktijkervaringen. Bij die visie sluit ZorgPad Zorg & Welzijn heel goed aan. ZorgPad is geen methode die je lineair doorloopt, maar biedt wel alle inhoud die nodig is vanuit het kwalificatiedossier.

Studenten bepalen aan de hand van hun leervragen en praktijkervaringen welke informatie ze nodig denken te hebben. Docenten kunnen daarbij helpen. Als een student een vraag heeft over bijvoorbeeld planning en organisatie of risicosignalering, kan de docent hem of haar gericht in ZorgPad laten zoeken. ZorgPad kent verschillende manieren om te leren. Het is niet alleen theorie, er worden ook praktijksituaties behandeld. ZorgPad is beroepsgericht: de theorie wordt gekoppeld aan casuïstiek, wat het veel praktische waarde geeft. ZorgPad is actueel, is afgestemd op wat er op dit moment speelt in de zorg en neemt de zorgvrager en diens concrete behoeften als uitgangspunt.


Ambities coachen

Leonie Muis is allround verpleegkundige en mbo-docent aan het KW1 College. Ze geeft les aan de BBL-variant, studenten die tegelijkertijd werken en leren en meestal sterk gemotiveerd aan de opleiding beginnen. “Het zijn vaak al wat oudere zij-instromers die eerder elders hebben gewerkt en nu graag doorgroeien in een zorgfunctie. Of ze werken al in de zorg- en welzijnssector maar willen meer verantwoordelijkheden en complexere taken. Soms komen deelnemers uit een heel andere hoek: een bakker of schilder die zich op zijn vijftigste ineens tot de zorg geroepen voelt, dat komt ook voor. Onze opleiding coacht ze in hun ambities.”

Een belangrijke opleidingsvariant is het ‘Lefgozerstraject’. Lefgozers zijn zij-instromers zónder zorgervaring. Ze worden geselecteerd voor een korte, intensieve vorm van opleiding om in de zorg te kunnen werken. Dat vereist wilskracht en motivatie en een flinke dosis zelfstandigheid en eigen initiatief.


Een moderne boekenkast

Leonie ziet ZorgPad als een moderne boekenkast vol theorieboeken, gecombineerd met testen, toetsen en praktijktoepassingen. “Wij behandelen essentiële, voor iedere student relevante informatie gezamenlijk in de groep. Daarnaast kunnen studenten zelf aan de slag. ZorgPad zit vol verdieping en specifieke informatie waarmee ze een individueel contactmoment met een zorgvrager kunnen voorbereiden. Ze hebben in hun werk op verschillende momenten verschillende vaardigheden en verpleegkundige handelingen nodig. Daar kunnen ze dan, just in time, mee aan de slag. In ZorgPad zien ze wat ze moeten doen en wat de protocollen zijn. Op hun lesdag kunnen ze dan, voorbereid via ZorgPad, begeleid oefenen, vragen om verheldering of verdieping, en uiteindelijk laten zien dat ze de handeling zelfstandig kunnen uitvoeren. Als we tevreden zijn mogen ze ermee aan het werk.”


Versnellen

“Deze werkwijze is heel effectief voor zowel de studenten als de docent, omdat het op maat is. Hierdoor ontstaat een veel hoger leerrendement. ZorgPad is daarom ook uitstekend geschikt voor het Lefgozertraject, waar zelfstandig leren een must is om op tijd klaar te kunnen zijn.”

Om een voorbeeld te geven: een studente die haar traject wil versnellen maakt eerst een plan waarin staat dat ze de lessen verpleegkundig rekenen niet volgt, maar die uren met andere taken invult. De studiestof gaat ze zelfstandig leren in haar eigen tijd. Hiervoor gebruikt ze ZorgPad, waarin ze voldoende verdieping vindt om het materiaal te bestuderen. Als ze vragen heeft gaat ze naar een inschrijfles. Wat ze in ZorgPad heeft afgerond, wordt ook in ZorgPad vastgelegd. Zo kan objectief worden aangetoond hoeveel tijd ze aan de lessen heeft besteed en of dit voldoende is voor certificering van het onderdeel verpleegkundig rekenen. Het zelfstandig studeren met behulp van ZorgPad kan uiteindelijk een aanzienlijk sneller leertraject opleveren.”