Noordhoff.nl   Middelbaar beroepsonderwijs   Beroepsgerichte methodes   ZorgPad Zorg & Welzijn     ZorgPad Zorg en Welzijn Eigen regie

Eigen regie voeren doe je samen

Hoe zet je zorgvragers zelf aan het roer?

header Zorgpad 1220x560
resource-not-found

Zélf de regie over je leven houden. Ook als je zorg nodig hebt. Het is een veelgehoorde – en nog altijd groeiende - wens van zorgvragers. Niet gek dus dat in KD2020 én in ZorgPad Zorg & Welzijn het ondersteunen van eigen regie centraal staat. Maar wat vraagt het precies van verpleegkundigen en verzorgenden? En hoe leren ze dat?


Om maar meteen een veelgehoord misverstand de wereld uit te helpen: eigen regie is iets anders dan ‘alles zelf doen’. Het idee achter eigen regie is dat de zorgvrager meestal zelf het beste weet wat hij wil, kan en vindt. Om de zorg zo goed mogelijk bij hem aan te laten sluiten, geef je hem zoveel mogelijk de touwtjes in handen. Zodat de zorgvrager zelf kan aangeven waar zijn behoeftes liggen, waar hij ondersteuning bij wil hebben en hoe die ondersteuning eruitziet.

Sociale contacten

En dat gaat verder dan alleen de dagelijkse persoonlijke zorg maar raakt ook aan bijvoorbeeld de invulling van hobby’s, vrije tijd en sociale contacten. Door zelf aan het roer te staan, geeft de zorgvrager dus koers aan zijn eigen leven. Hij staat er daarbij nadrukkelijk niet alleen voor, maar geeft aan waar hij hulp bij nodig heeft. De zorgprofessional kijkt wat er geboden kan worden – intramuraal of extramuraal.

Liever kletsen dan douchen

Eigen regie vraagt in veel gevallen best even een omschakeling in de werkwijze van zorgprofessionals. Zij moeten nóg meer dan tevoren kijken en luisteren naar en meedenken met hun zorgvragers. Ze moeten een zorgvrager door en door leren kennen. En ze zullen soms hun ‘zorgdrang’ even thuis moeten laten. Als een zorgvrager liever een kletspraatje maakt of hulp krijgt bij zijn hobby dan een douchebeurt, moet dat bespreekbaar zijn.

Eigen regie op leren

Voor werkgevers en leidinggevenden ligt ook een cruciale taak weggelegd als het gaat om eigen regie. Want studenten leren alleen hoe ze zorgvragers moeten ondersteunen bij eigen regie, als ze zelf tijdens hun leren óók de touwtjes in handen hebben. Als ze zelf vorm kunnen geven aan wat ze willen leren, hoe ze willen leren en wanneer ze willen leren. Pas dan zien ze het belang en de waarde van eigen regie en zullen ze in staat zijn het toe te passen in hun beroepspraktijk. Dus leidinggevenden: practice what you preach!

Samen met de beroepspraktijk

Om aan te sluiten bij de veranderende kijk op zorg én op KD2020, is ZorgPad Zorg & Welzijn vernieuwd. Met de beroepspraktijk is nagedacht over de manier waarop je als zorgprofessional eigen regie centraal kunt stellen. Uit die sessies werd duidelijk dat studenten moeten leren om bij elke praktijksituatie te bedenken: wat wil de zorgvrager, wat kan hij en waar is hulp nodig? Wat is de juiste balans tussen zijn fysieke en mentale gesteldheid en hoe hij zijn leven wil leiden? Wat zijn potentiële valkuilen?

Eigen regie als rode draad

Met deze bril op is ZorgPad volledig herzien. Eigen regie vormt nu de rode draad in alle leerpaden en thema’s. Nadrukkelijk ook in de leerpaden die gaan over soft skills; als zorgverlener moet je je eigen deskundigheid kunnen inzetten om samen met de zorgvrager te beslissen wat er kan en mag. Goede communicatie is essentieel om te komen tot gezamenlijke besluiten, om oplossingsgericht gesprekken te voeren en om zorgvragers te motiveren. Aan de eigen regie voor de lerende is ook gedacht: ze kunnen zelf taken plannen en volgen zelf hun voortgang.

Zo sluit ZorgPad aan bij de dubbele kracht van eigen regie. En zet het de student zélf aan het roer van zijn ontwikkeling naar een zorgprofessional die zijn zorgvragers ondersteunt bij het zélf koers bepalen.

Meer weten over dit onderwerp? Kijk het webinar terug over Eigen regie >>