Noordhoff.nl   Middelbaar beroepsonderwijs   Beroepsgerichte methodes   ZorgPad Zorg & Welzijn     ZorgPad Zorg en Welzijn Zorg en technologie

Leervragen bij het toepassen van technologie

Wendbare zorgprofessionals met up-to-date technologische kennis

header Zorgpad mbo generic 1220x560
resource-not-found

Moet een verpleegkundige weten hoe een drone werkt? Moet een verzorgende-IG zorgvragers kunnen leren omgaan met een zorgrobot? Wie om zich heen kijkt, zal met een volmondig ‘ja’ antwoorden. De zorg verandert razendsnel en innovaties buitelen over elkaar heen. Taken verschuiven en technologie is steeds belangrijker bij het bieden van goede zorg. Hoe ga je daar als docent mee om? En hoe helpt ZorgPad Zorg&Welzijn bij het toekomstbestendig maken (en houden) van zorgprofessionals?


We kunnen – en willen! - er niet meer onderuit: omgaan met technologie is een dagelijks onderdeel geworden van het werk van verpleegkundigen en verzorgenden. In het kwalificatiedossier 2020 komt zorg en technologie dan ook in vrijwel alle CanMEDS-rollen aan de orde. En er is nóg iets aan de hand. Mensen worden ouder en ons land telt steeds meer oudere mensen. Zij moeten en willen langer thuis blijven wonen. Dat betekent dat zorgprofessionals meer sturen op eigen regie. En dat de vraag naar zorg sky high wordt. Technologische toepassingen zijn niet alleen gewenst, maar ook pure noodzaak als we de juiste zorg op de juiste manier en het juiste moment willen blijven bieden.

Vaardigheden voor goede zorg

Overtuigd? Mooi! Maar dan…? Want dit alles betekent dat verpleegkundigen en verzorgenden nieuwe kennis en vaardigheden moeten ontwikkelen tijdens hun opleiding. Hoe pakken we dat aan? En wat hebben ze eigenlijk precies nodig? Vooropgesteld: er wordt van hen een zekere mate van wendbaarheid verwacht, om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen en trends.

Daarnaast is het handig als zorgprofessionals zijn uitgerust met een goede dosis ondernemendheid en creativiteit en kritisch kunnen denken. Ook zogenaamde stuwende vaardigheden zoals ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid én verbindende vaardigheden zoals samenwerken en droomdenken zijn onmisbaar geworden voor wie goede zorg wil bieden.

Uitgaan van leervragen

Hoewel niet al deze (soft) skills met behulp van lesmateriaal aan te leren zijn, maken leeroplossingen wel degelijk een verschil. Het volledig vernieuwde ZorgPad Zorg&Welzijn sluit aan bij het actuele kwalificatiedossier én bij de veranderde beroepspraktijk en zorgt er zo voor dat studenten zelfverzekerd en goed voorbereid kunnen starten als verzorgende-IG of verpleegkundige. De kern van het vernieuwde materiaal? ZorgPad gaat uit van de leervragen die zorgprofessionals hebben bij het toepassen van zorgtechnologie. Die leervragen vormen de rode draad. Hoe selecteer je bijvoorbeeld een geschikte eHealth-toepassing voor een specifieke zorgvrager? Want uiteindelijk is technologie niets meer en niets minder dan een gereedschap om goede zorg te kunnen bieden.

Uit de praktijk gegrepen

De beroepspraktijk heeft bij de ontwikkeling van de nieuwe methode een belangrijke rol gespeeld. Noordhoff keek samen met de beroepspraktijk naar wat studenten nodig hebben om technologie in te zetten in de praktijk. En dat gaat verder dan weten wat er mogelijk is. Het gaat erom dat studenten leren hoe ze een technologische toepassen selecteren en implementeren voor een specifieke zorgvrager, bij een specifieke zorgvraag. De stap van ‘weten’ naar ‘toepassen in de context’ is noodzakelijk en uitdagend tegelijk.

Robot Tessa

Naast het leerpad Zorg & Technologie is het onderwerp in alle thema’s verwerkt. Neem het thema ‘Organiseren en coördineren van zorg’: hier leren studenten welke technologische hulpmiddelen ze kunnen inzetten voor het maken van afspraken, voor verslaglegging en voor overdracht. Of kijk naar het thema ‘Samenwerken in de zorg’. Hier leren studenten hoe ze overleggen met én over de inzet van technische hulpmiddelen. De bijbehorende casus: je besluit robot Tessa in te zetten om een zorgvrager met dementie wat dagstructuur te brengen. Hoe bespreek je dit met de zorgvrager en met zijn mantelzorgers? Hoe ga je om met weerstand? Met praktische oefeningen komt de stof direct tot leven en wordt het voor de lerende nóg duidelijker: technologie in de zorg is nodig, nuttig en ontzettend interessant!

3 tips om meteen aan de slag te gaan:
  1. Wees nieuwsgierig - Wat is er allemaal mogelijk? Wat is de visie van jouw docententeam op al die technologische mogelijkheden? Hoe verwerk je deze visie in de alledaagse onderwijsprocessen? Ga aan de slag met deze vragen en kijk verder dan je neus lang is.

  2. Zie naast de bomen óók het bos - Er gebeurt veel! Begin bij de zorgvrager: wat heeft hij nodig? En wat hebben de zorgprofessionals nodig om dat te kunnen bieden? Oftewel: éérst het doel, dán de middelen.

  3. Blijf bij - Vraag studenten die op stage gaan foto’s te maken van zorgtechnologie in de praktijk en bespreek deze in de les. Zo verrijk je eigen kennis met wat er op de werkvloer gebeurt en blijf je bij.


Meer weten over dit onderwerp? Kijk het webinar terug over Zorg & Technologie.