Skip to Content
 

Duurzaam ondernemen

Dagelijks leveren wij leermiddelen aan miljoenen leerlingen, aan docenten, scholen en professionals. Net als bij elk ander bedrijf hebben onze activiteiten effect op het milieu. Maar door zo duurzaam mogelijk te werken willen wij ook in bredere zin bijdragen aan een goede toekomst voor volgende generaties. 

Wij beperken daarom zoveel mogelijk onze CO2-uitstoot en werken alleen samen met leveranciers die voldoen aan onze criteria op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Ons duurzaamheidsbeleid ligt ook besloten in het Compliance Management Systeem van Infinitas Learning, waar Noordhoff deel van uitmaakt, wat is beschreven in de Gedragscode van de groep.

Meer over duurzaam ondernemen

In 2010 is de basis gelegd voor verduurzaming van onze bedrijfsactiviteiten en blijvende CO2-reductie op veel fronten. Onderstaand een overzicht van de verschillende maatregelen en activiteiten.

Digitale leermiddelen
Digitale leermiddelen belasten het milieu niet via papier, inkt en transport. Noordhoff is voorloper in de ontwikkeling van digitale leermiddelen en wij helpen het gebruik ervan ook te bevorderen. Dit doen we door de toegankelijkheid te verbeteren en door service en begeleiding te bieden.

Mobiliteit
Meer dan de helft van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagenpark (zakelijke kilometers en woon-werkverkeer). We hebben dus gegronde redenen om een stevige focus te leggen op alles wat te maken heeft met onze mobiliteit.

  • Bonus/malusregeling voor leaserijders
  • Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag: monitoren verbruik
  • Stimulering gebruik Openbaar Vervoer
  • Stimulering ander vervoer: Fietsen, E-fietsen en E-scooters
  • Stimuleren minder vervoer: vergaderen via de video


Energie- en materiaalverbruik
Noordhoff is gevestigd in meerdere panden (in Groningen en Utrecht), die verschillende eigenaren hebben. Leveranciers voor energie, catering en andere huisvestinggerelateerde zaken kunnen per locatie verschillen. Per locatie werken we hard aan energiezuinige maatregelen!

  • Energiezuinige panden
  • Energiezuinige medewerkers
  • Energiezuinige servers
  • Al ons drukwerk op FSC® papier
  • Klantmailingen: biologisch afbreekbaar plastic


Afval
Met betrekking tot afval is van belang welk materiaal je inkoopt, hoe je daar mee omgaat en hoe e.e.a. wordt afgevoerd. Noordhoff  heeft sinds 2010 verschillende stappen gezet op dit gebied.

Wij hebben sinds 2010 voor alle locaties contracten met afvalleveranciers die milieu hoog in het vaandel hebben en aan duurzaam afvalmanagement doen. Oude PC’s van ons bedrijf worden ingezameld door een bedrijf met het MRF-Keurmerk.

Wij werken op alle locaties met gescheiden afvalstromen.

Duurzaam opereren betekent voor ons meer dan alleen het verbeteren van de eigen CO2 Voetafdruk. Wij vinden het belangrijk samen te werken met andere duurzaam werkende partijen, zeker als het om leveranciers gaat. Als afnemer kun je immers een groot aandeel hebben in de mate van duurzaamheid in je keten. Dit betekent dat wij bij de selectie van nieuwe leveranciers naast kwaliteit, service en prijs criteria voor duurzaamheid een essentiële rol laten spelen.

Dit ligt ook besloten in het Compliance Management Systeem van de Infinitas Learning Group, waar Noordhoff deel van uitmaakt. Dit is beschreven in de Gedragscode van de groep.

Noordhoff werkt samen met de volgende duurzame leveranciers:

Post
Met PostNL hebben wij een contract voor postverzending voor het CO2 neutraal verzenden van post (groene post van PostNL).

Catering
Zowel voor onze kantoorlocatie in Groningen als die in Utrecht werken wij samen met cateraars die duurzaam ondernemen en MVO hoog in het vaandel hebben.

IT
UNIT4, onze vaste IT-partner, werkt als onderdeel van haar corporate sustainability beleid aan duurzaamheid en streeft naar voortdurende reductie van haar impact op het milieu. Initiatieven zijn bijvoorbeeld het stimuleren van minder brandstofverbruik door minder reizen en meer elektronische communicatie, recycling en samenwerking met datacenters die de Golden Trust Standard hanteren. Zie de website van UNIT4.

Afval
Wij werken samen met SITA/Suez, een afvalverwerkingsbedrijf dat slim en duurzaam afval inzamelt, zodanig dat het als nieuwe grondstof dienst kan doen of als herbruikbare bouwstof.

De oude IT-apparatuur van Noordhoff wordt verwerkt door de firma Solid Circle. Van het aangeboden materiaal wordt gekeken wat herbruikbaar is (refurbish). Het restmateriaal wordt gerecycled.

Schoonmaak
Het schoonmaakbedrijf waarmee wij zaken doen, maakt gebruik van het microvezelsysteem. Door dit systeem worden er minder schoonmaakmiddelen gebruikt. Daarnaast zijn de gebruikte schoonmaakmiddelen biologisch afbreekbaar.

Drukwerk en pre-press
Noordhoff selecteert leveranciers van pre-press activiteiten en drukwerk van boeken op basis van een zorgvuldig selectieproces, waarbij o.a. de volgende criteria worden gehanteerd: technische productiemogelijkheden, productiecapaciteit, levertijden, (financiële) gezondheid en prijs. De huidige preferred suppliers zijn gevestigd in Polen, Spanje, Nederland, Egypte, China en India.  

Wij hanteren voor deze leveranciers een Code of conduct met bepalingen die betrekking hebben op o.m. sociale en arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu. Deze code is onderdeel van de leveringsvoorwaarden en door ondertekening van een overeenkomst garandeert de leverancier te handelen in overeenstemming met de Code of conduct. Onze drukwerkleveranciers leveren m.i.v. februari 2012 uitsluitend producten op FSC papier.

Noordhoff controleert op naleving van de gestelde eisen. Een supplier-audit op locatie van de leverancier maakt deel uit van het selectieproces. Tijdens deze audit wordt nadrukkelijk gekeken naar de naleving van de eisen aan de arbeidsomstandigheden en milieugerelateerde onderwerpen. Pas nadat op basis van de audit gebleken is dat de potentiele leverancier voldoet aan de gestelde eisen komt de leverancier op de preferred supplier list. Vervolgens worden in een overeenkomst met de leverancier alle afspraken vastgelegd.

Tijdens de contractperiode worden alle leveranciers jaarlijks minimaal 1 of 2 keer bezocht, waarbij ook scherp wordt toegezien op naleving van de gemaakte afspraken.

De drukkers worden tevens gecontroleerd op het hebben van een ISO 14001 milieu certificaat of op hun bereidheid dat op afzienbare termijn te verkrijgen. Wij vragen bij speciale producten (zoals plastics) ondertekende verklaringen dat er geen giftige stoffen worden gebruikt.

Sinds september 2013 is Noordhoff als bedrijf FSC®-gecertificeerd. Dit betekent dat de hele productketen van Noordhoff, inclusief alle leveranciers, FSC-gecertificeerd is en dat ons bedrijf een eigen FSC-licentienummer heeft. Dit licentienummer is FSC-C118189.

Wij voeren een actief FSC-beleid, naar de wereldwijde normering van de FSC-organisatie, en bewaken dit beleid continu. Alles is zorgvuldig beschreven en e.e.a. wordt jaarlijks door een externe partij namens FSC geaudit. We bereiken daarmee optimale controle over de kwaliteit en verantwoording van onze producten.

Noordhoff heeft gekozen voor de FSC-variant FSC Mix. Dit houdt in dat minimaal 70% van het papier in onze producten bestaat uit FSC-gecertificeerd materiaal en de rest van de gebruikte pulp is afkomstig van gecontroleerd verantwoord bosbeheer.

Sinds oktober 2013 plaatsen wij het FSC-logo met het licentienummer voor Noordhoff (FSC-C118189) op onze nieuwe producten en folders.

Het hoofdkantoor van FSC (Forest Stewardship Council, opgericht in 1993) bevindt zich in Bonn in Duitsland. De FSC-organisatie ontwikkelt en bewaakt wereldwijde standaarden voor bosbeheer en houtgebruik, gericht op verantwoord bosbeheer en behoud van oorspronkelijk bos. Er wordt gewerkt volgens het ketenprincipe (Chain of Custody, COC), dus vanaf het kappen van de boom tot de consument, waarbij iedere stap in deze keten wordt gedocumenteerd en vastgelegd.