Basiskennis geschiedenis werkboek

Basiskennis geschiedenis werkboek

Sluiten

Basiskennis geschiedenis werkboek

Nu bestellen
  • Staat garant voor een goede voorbereiding op de toelatingstoets Geschiedenis voor de pabo;
  • biedt een gevarieerd aanbod aan werkvormen om studenten zelfstandig te laten oefenen met de leerstof uit Basiskennis geschiedenis;
  • geschikt voor zowel mbo-studenten als havisten die hun kennis op havo-3 niveau willen brengen.

  Het Werkboek Basiskennis Geschiedenis is onmisbaar voor een goede voorbereiding op de toelatingstoets Geschiedenis voor de pabo. Het werkboek biedt een grote variatie aan oefeningen waarmee studenten zich de leerstof eigen kunnen maken. De hoofdstukken uit het werkboek corresponderen met de hoofdstukken uit het theorieboek, waarin de tien tijdvakken centraal staan. De hoofstukken uit het werkboek beginnen met oriëntatievragen over het tijdvak, gevolgd door theorievragen met betrekking tot de bronnen van het tijdvak of met een sociaaleconomische, politiek-sociale of cultureel-religieuze invalshoek. Daarna volgen individuele en groepsopdrachten die het gehele tijdvak omvatten. Ter afsluiting is er bij ieder hoofdstuk online een reeks toetsvragen waarmee studenten zichzelf kunnen testen.

  Verder zijn er twee herhalingshoofdstukken waarbij studenten begrippen uit respectievelijk tijdvak 1 t/m 5 en tijdvak 6 t/m 10 herhalen en gebeurtenissen in de tijd plaatsen. Het laatste hoofdstuk van het werkboek omvat alle tijdvakken, hierbij passen studenten historische vaardigheden toe op de stof uit de tien tijdvakken.

  Op de bijbehorende website staat bij ieder hoofdstuk een reeks toetsvragen waarmee studenten hun kennis kunnen toetsen.

  Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf.
  Zoek het E-ISBN van dit boek

 • Hans Keissen was leerkracht in het basisonderwijs en werkte als docent geschiedenis op de Hogeschool IPABO in Amsterdam en Alkmaar. Hij ontwikkelde opgaven voor het onderdeel geschiedenis van de landelijke pabo-toets ‘Mens en Wereld’ en was betrokken bij het Landelijk Expertisecentrum Mens en Maatschappij.
 • Titel: Basiskennis geschiedenis werkboek
  Categorie: Oriëntatie op jezelf en de wereld
  Druk: 1
  Prijs: €12,95
  Pagina's: 128
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001734480
  Verschijningsdatum: 29-07-2020
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs