Wetenschap en techniek op de basisschool

Docenten Geven Deze editie een 7.5

Wetenschap en techniek op de basisschool

Sluiten

Wetenschap en techniek op de basisschool

Nu bestellen
Maakt u al gebruik van dit lesmateriaal Log in op het online materiaal
  • Volop aandacht voor de reikwijdte van wetenschap en techniek;
  • benadrukt de mogelijkheden om zelf rijke, geïntegreerde leeromgevingen te ontwerpen;
  • uitgebreide digitale ondersteuning voor student en docent.

  Wetenschap en techniek op de basisschool maakt duidelijk hoe (aanstaande) leerkrachten kinderen kunnen helpen zich te oriënteren op zichzelf en de wereld binnen het domein van wetenschap en techniek.

  Wetenschap en techniek op de basisschool gaat in op de volgende vragen: waarom is wetenschap en techniek belangrijk? Wat is de inhoud van het domein wetenschap en techniek? Wat is onderzoekend en ontwerpend leren? Hoe herken en beoordeel je leerresultaten bij kinderen? Hoe kun je zelf onderwijs ontwikkelen over wetenschap en techniek? Hoe kun je leerzame gesprekken met leerlingen voeren? Hoe ga je om met diversiteit? Hoe kun je wetenschap en techniek integreren met andere vakken zoals taal en rekenen?

 • Op de ondersteunende website www.wetenschapentechniek.noordhoff.nl vinden studenten achtergrondinformatie, links naar relevante websites, lessuggesties en verdiepingsstof. Docenten kunnen er terecht voor toelichtingen bij de lessuggesties voor opleiders wetenschap en techniek.

  Dit boek is tevens verkrijgbaar als e-book.

  Klik hier voor een actueel overzicht van E-ISBN's >>

  Klik hier voor een overzicht van het digitale lesmateriaal van eerdere edities >>

 • Deze herziene tweede editie sluit aan bij de afspraken gemaakt in het Techniekpact, namelijk dat alle basisscholen vanaf 2020 'goed techniekonderwijs' geven. De didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren is verder uitgewerkt en sluit aan bij recente pedagogische en leerpsychologische inzichten over het leren van (jonge) kinderen. Het hoofdstuk over diversiteit is uitgebreid met informatie over hoogbegaafdheid en sluit aan bij de invoering van het Passend Onderwijs. Er is door het hele boek systematisch aandacht voor verbinding van wetenschap en techniek met taalontwikkeling, cultuureducatie en de vaardigheden van de 21ste eeuw. Het hoofdstuk over beoordeling is aangevuld met ervaringen uit onderzoek.

  Wetenschap en techniek op de basisschool is geschreven voor de pabo, de master Leren & Innoveren, de master Special Educational Needs, post-hbo-trajecten voor Techniekcoördinator en nascholingscursussen voor leerkrachten in het basisonderwijs. Het boek sluit aan bij de aanbevelingen van de Adviescommissie Wetenschap & Technologie Primair Onderwijs en de afspraken die zijn gemaakt in het Techniekpact2020 tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijssectoren.

 • Titel: Wetenschap en techniek op de basisschool
  Auteur: H. Keulen van, I. Oosterheert
  Categorie: Techniek overige, Oriëntatie op jezelf en de wereld
  Druk: 2
  Prijs: €32,95
  Pagina's: 258
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001847012
  Verschijningsdatum: 29-06-2016
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs