Competent afstuderen en stagelopen

Docenten Geven Deze editie een 7.6

Competent afstuderen en stagelopen

Sluiten

Competent afstuderen en stagelopen

Nu bestellen
Maakt u al gebruik van dit lesmateriaal Log in op het online materiaal

  • Is erop gericht de afstudeerkwaliteit naar een hoger plan te brengen en op hoog niveau te handhaven;

  • biedt voor alle stappen in het afstudeerproces werkwijzen en praktische voorbeelden;

  • uitgebreide digitale ondersteuning voor student en docent.

  Competent afstuderen en stagelopen biedt studenten een tienstappenplan voor het professioneel uitvoeren van afstudeer- of stageprojecten. Vanaf de eerste stap werken studenten toe naar uitvoerbare oplossingen en aanbevelingen, waardoor zij tot resultaten komen die vakinhoudelijk hoogwaardig en praktisch relevant zijn.


  Het tienstappenplan (TSP) dat de kern van dit boek vormt, bestaat uit drie fases. De eerste fase is de Oriëntatiefase, waarin studenten een project werven en tot een opdracht uitwerken die past bij de opleiding en relevant en voldoende urgent is voor de organisatie. Hierop volgt de Onderzoeksfase waarin studenten ontwerpgericht onderzoek uitvoeren dat uitmondt in oplossingsrichtingen. De laatste fase is de Invoeringsfase. In deze fase werken studenten toe naar de implementatie van de voorkeursoplossing en aanbevelingen.


  "Het boek is erg informatief voor de doelgroep. De informatie is goed te vinden, ook geordend, vooral ook de link naar de digitale ondersteuning is erg praktisch. De studenten, die ik het boek heb laten lezen vinden het een prettig boek, om mee aan de slag te gaan."
            Curriculumontwikkelaar - Hogeschool Utrecht


  "Het is een prima leidraad om een aantal studenten richtlijnen/tips mee te geven voor het stagelopen of afstuderen."
            Afstudeer-/Stagebegeleider - Avans Hogeschool

 • Op de ondersteunende website vinden studenten checklists voor kwaliteitstoetsing van tussenresultaten (logboek) en elf zelftrainingsmodules voor onderzoekvaardigheden. Docenten kunnen er terecht voor een docentenhandleiding en verwijzingen naar workshops voor de inbouw van het TSP in de eigen opleidingspraktijk. Zij kunnen ook gebruikmaken van Toets-op-maat.

  Dit boek is tevens verkrijgbaar als e-book.

  Klik hier voor een actueel overzicht van E-ISBN's >>

  Klik hier voor een overzicht van het digitale lesmateriaal van eerdere edities >>

 • Competent afstuderen en stagelopen daagt studenten uit op alle generieke hbo-competenties en BBA-standaarden, zodat een afstudeerproject met deze aanpak, alle kenmerken heeft van een meesterproef. Het boek draagt bij aan het realiseren en handhaven van een hoge afstudeerkwaliteit en moedigt studenten aan tot zelfstandig en professioneel werken. Ook biedt het begeleiders werkwijzen voor efficiënt en transparant coachen en geeft het afstudeercoördinatoren instrumenten voor kwaliteit- en voortgangsmanagement. Het toepassen van de aanpak die in dit boek is beschreven, levert positieve resultaten op voor studenten, opdrachtgevers en opleidingsinstituten.

  Deze vijfde, herziene druk biedt verschillende verbeteringen. De toepassing van het boek is verbreed, door de toevoeging van een groot aantal representatieve voorbeelden uit allerlei vakgebieden. Verder wordt nu duidelijk aangegeven waar welke generieke hbo-competenties in het afstudeerproject geactiveerd worden. In deze uitgave is de oorzaak-gevolg-analyse (OGA) geïntroduceerd als voorkeursaanpak bij het ordenen van verzamelde inzichten en resultaten van de Oriëntatiefase (Stap 4 TSP). Het opstellen van het plan van aanpak (Stap 6 TSP) is verdiept en het boek adviseert studenten over het opzetten en uitvoeren van een literatuurstudie (Stap 7 TSP). Verder is de ontwerpgerichte benadering uitgewerkt als favoriete aanpak om te komen tot implementeerbare aanbevelingen (Stap 7 en 8 TSP).

  Competent afstuderen en stagelopen kan hbo-breed ingezet worden.

 • Titel: Competent afstuderen en stagelopen
  Auteur: Piet Kempen, Jimme Keizer
  Categorie: Studievaardigheden
  Druk: 5
  Prijs: €49,95
  Pagina's: 218
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001846237
  Verschijningsdatum: 07-07-2016
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs