Verandering begeleiden

Verandering begeleiden

Nu bestellen
Maakt u al gebruik van dit lesmateriaal Log in op het online materiaal
  • Sluit aan op de uitstroomprofielen van de nieuwe bachelor Social Work;
  • heldere toepassing van veranderkundige theorie op het sociaal werk;
  • met herkenbare casuïstiek uit het sociale beroepenveld.

  Veranderingsprocessen zijn fundamenteel in alle vormen van sociaal werk. Deze processen zijn echter weerbarstig: gewoontes doorbreken of nieuw gedrag aanleren is moeilijk. Het nieuwe boek Verandering begeleiden voorziet de sociaal werker van een repertoire aan theorieën, concepten en modellen om verandering professioneel te begeleiden. Het boek volgt de gangbare beroepsindeling voor de opleidingen Social Work binnen Nederland. Het eerste deel gaat in op sociaal werk in de alledaagse dynamiek van de wijk. Hoe kunnen sociaal werkers deze krachten mobiliseren? In het tweede deel staat werken met de jeugd centraal en het gaat in op hoe beroepskrachten kunnen samenwerken met alle betrokkenen, om kinderen de beste hulp en ondersteuning te bieden. Sociaal werk in de zorg komt in het derde deel aan bod. Hoe ondersteun je de zelfstandigheid van cliënten zo lang en zo goed mogelijk? Tenslotte volgt een vierde deel over de organisatiekant van sociaal werk. Met termen als kanteling en transformatie wordt sinds 2015 aangeduid dat de sector meer vanuit en met mensen zelf moet gaan werken. Na bestudering van deze delen beschikken toekomstige sociaal werkers over de juiste instrumenten om verandering te begeleiden en gedragen besluiten te nemen.

 • Op de ondersteunende website vinden studenten toetsen, opdrachten en aanvullende
  achtergrondinformatie. Voor docenten staan er figuren en tabellen en verdiepende informatie.
 • Over de auteurs
  Christa Nieuwboer is gepromoveerd op het onderwerp online opvoedingsondersteuning aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2018 is ze Lector Jeugd, gezin & samenleving bij Avans Expertisecentrum Caring Society 3.0. In deze functie richt zij zich op professioneel handelen in het kader van gezond opgroeien van jeugd. Daarnaast is zij zelfstandig onderzoeker in het sociaal domein, voor thema’s als opvoedingsondersteuning, volwasseneneducatie en inburgering.


  Marjolein Reijners studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  Ze is docent aan de opleiding Social Work van Windesheim. Ze verzorgt daar de modules op het terrein van pedagogiek, opvoedingsondersteuning, communicatie, praktijkgericht onderzoek, studieloopbaanontwikkeling en gesprekstechnieken.

 • Titel: Verandering begeleiden
  Auteur: C. Nieuwboer, M. Reijners
  Categorie: Hulpverlening & agogiek
  Druk: 1
  Prijs: €34,95
  Pagina's: 186
  Taal: Nederlands
  ISBN/EAN: 9789001900489
  Verschijningsdatum: 19-07-2018
  Status: Leverbaar
  Type onderwijs: Hoger Onderwijs