Noordhoff.nl   Voortgezet onderwijs   Aardrijkskunde   buiteNLand     buiteNLand 4e editie vmbo bovenbouw FAQ FLEX

Werken met FLEX

Veelgestelde vragen over buiteNLand 4e editie vmbo bovenbouw FLEX

Ik werk met FLEX. Wat betekent de nieuwe editie buiteNLand onderbouw voor mij als we volgend jaar met de huidige methode FLEX blijven werken?
Blijf je volgend jaar met je huidige methode buiteNLand werken en vindt er een nieuwe release/editie plaats? Dan werk je volgend schooljaar automatisch met het nieuwste lesmateriaal (boek en online). Voor vmbo bovenbouw geldt dat je vanaf schooljaar 2023/2024 gaat werken in 3 vmbo-gt met onze vernieuwde, 4e editie.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe editie?
In de nieuwste editie hebben we de lesstof aangepast op basis van de nieuwste inzichten en feedback van docenten.

Hieronder vind je de belangrijkste verbeteringen:

FLEX-boek
In de nieuwe editie is er gekozen voor een geïntegreerd leeropdrachtenboek. De leerling krijgt een eigen boek waarbij de theorie wordt afgewisseld met de opdrachten. Eerst twee pagina’s theorie en daarna bijbehorende opdrachten. Zo heeft de leerling alles in één en kan hij er aantekeningen in maken, belangrijke zaken markeren, etc.
Daarnaast is er in de nieuwe editie gekozen voor een optimaal gebruik van de verschillende media. Dus in het boek vind je de basis (kernstof) en online al het aanvullende materiaal, zoals extra opdrachten, Storymaps, herhaling en toepassing. Uiteraard is het ook mogelijk om paragrafen of hoofdstukken volledig digitaal te maken, want alles in het boek is ook online te vinden.
Vind je het niet prettig om online te werken en wil je toch de herhalings- en toepassingsvragen gebruiken? Dan zijn ze ook te printen vanuit het docentenmateriaal.

Hoofdstukken
In de aanloop naar de 4e editie hebben we veel feedback opgevraagd van aardrijkskundedocenten. Velen liepen er tegenaan dat in de huidige 3e editie de hoofdstukken erg lang zijn (meer dan tien paragrafen per hoofdstukken) waardoor leerlingen minder gemotiveerd zijn gedurende het hoofdstuk. Daarom is er gekozen om te gaan van drie lange hoofdstukken naar zes kortere, overzichtelijkere hoofdstukken. De drie thema’s binnen een leerjaar blijven overeind, maar de thema’s worden nu behandeld in twee hoofdstukken i.p.v. één lang hoofdstuk.

Leerdoelen
Leerdoelen hebben een prominentere plek gekregen in de nieuwe editie. Aan het begin van de paragraaf kunnen leerlingen lezen waar ze mee aan de slag gaan in die paragraaf. Aan het einde van de paragraaf worden de leerlingen gevraagd om terug te gaan naar de leerdoelen aan het begin om zichzelf te beoordelen met behulp van een smiley.

De Brug
Het instapniveau van leerlingen in vmbo bovenbouw is niet altijd gelijk. Sommige scholen geven in de onderbouw het leergebied Mens & Maatschappij, waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en soms ook economie gebundeld worden. Andere scholen geven wel de vakken los. Om het niveau van de leerlingen in de bovenbouwklas enigszins gelijk te trekken, kun je gebruik maken van De Brug. Voorafgaand aan ieder thema vind je het onderdeel De Brug. Hierin staat nog eens alle belangrijke theorie die de leerling nodig kan hebben om met het thema aan de slag te gaan. Wil je ermee oefenen? Dan vind je ook bijbehorende opdrachten online. Zowel interactief als printbaar.

De Brug – quiz
In gesprekken over de 3e editie bleek dat de Introductie vaak werd overgeslagen. Daarom is deze in een nieuw jasje gestoken. Als docent kun je de voorkennis van de leerling toetsen a.d.h.v. de quiz voorafgaand aan het hoofdstuk. Mist er nog wat voorkennis? Dan kun je die opdoen in De Brug zelf. Ook kun je het onderdeel De Brug – quiz gebruik om even kennis te maken met het hoofdstuk waarmee je aan de slag gaat. Je kunt ieder onderdeel doen of een deel ervan. Vind je het leuk om online te beginnen? Dan vind je bij ieder hoofdstuk een Storymap bij de Introductie.

Samenvattingsvideo
Bij ieder thema wordt er een samenvattingsvideo aangeboden. Deze wordt gemaakt door aardrijkskundedocent van het jaar 2021 Roy Helmerhorst, ook wel bekend als Aardrijkskunde Kennisclips. Een leerling kan de video bekijken nadat hij met het thema aan de slag is geweest en moet leren voor een toets, maar je kan de leerling ook de video thuis laten bekijken voordat je aan een nieuw thema begint. Of misschien heb je nog wel een ander idee over het inzetten van de video!

De Grote Bosatlas FLEX
In de nieuwe editie van buiteNLand is er een nog nauwere samenwerking opgezocht met De Grote Bosatlas. In de boeken wordt verwezen naar de nieuwe 56e editie van De Grote Bosatlas i.p.v. De Kleine Bosatlas. Kies je voor een combi-arrangement van buiteNLand + De Grote Bosatlas FLEX dan vind je in de online omgeving meteen de juiste kaart en vele extra’s, zoals topo- en kaarttrainers, een eigen Mijn Bosatlas, etc.

In 2023 alleen 3 vmbo-gt
Vanaf schooljaar 2023/2024 komt eerst 3 vmbo-gt uit. Vanaf het schooljaar erop zullen we ook met materiaal uitkomen voor 3 vmbo-bk. In datzelfde schooljaar komen we ook met 4 vmbo-gt en per 2025/2026 is er een vierde leerjaar voor vmbo-bk.

Wat moet ik doen om dit schooljaar goed te kunnen werken met de nieuwe editie van buiteNLand?
De leerlingen ontvangen automatisch het nieuwe lesmateriaal. Je kunt als docent een gebruikersexemplaar bestellen in onze webshop zodra deze beschikbaar is. Wil je extra uitleg over de nieuwe editie? Neem dan contact op met je accountmanager voor een sectiepresentatie.

Wil je het nieuwe materiaal vast inzien?
Bestel hier gratis een beoordelingspakket en bereid je vast voor op komend schooljaar!

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice.