Noordhoff.nl   Voortgezet onderwijs   Frans   Grandes Lignes     Grandes Lignes FAQ FLEX

Werken met FLEX

Veelgestelde vragen Grandes Lignes editie 6.1 vmbo en havo/vwo onderbouw FLEX

Ik werk met FLEX. Wat betekent de nieuwe release/editie van Grandes Lignes voor mij als we volgend jaar met de huidige methode FLEX blijven werken?

Blijf je volgend jaar met je huidige methode Grandes Lignes werken en vindt er een nieuwe release/editie plaats? Dan werk je volgend schooljaar automatisch met het nieuwste lesmateriaal (boek en online).

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe release (of editie)?

In de nieuwste release hebben we de lesstof aangepast op basis van de nieuwste inzichten en feedback van docenten. Hieronder vind je de belangrijkste verbeteringen:

Aanpassing in de leerwerkboeken

In editie 6.1 is er één aanpassing doorgevoerd in de leerwerkboeken:

 • Leerdoelen: De leerdoelen van editie 6.0 waren docentgericht. In editie 6.1 zijn de leerdoelen gericht op leerlingen. Dat bekent dat de leerdoelen concreter zijn, meetbaarder en dat ze aangeven wat de leerlingen kunnen aan het eind van een paragraaf.

Een voorbeeld:

Leerdoel in editie 6.0 (oud)

Leerdoel in editie 6.1 (nieuw)

havo/vwo, hoofdstuk 1

havo/vwo, hoofdstuk 1

Aan het eind van deze paragraaf:
• kun je een gesprek tussen twee jongeren op vakantie begrijpen.
• ken je woorden die te maken hebben met kennismaken.
• weet je dat je plaatjes kunt gebruiken bij het lezen en luisteren.
• weet je hoe je snel en makkelijk Franse woorden kunt onthouden.

Je gaat luisteren naar een gesprek waarin twee jongeren elkaar ontmoeten. Aan het eind van deze paragraaf kun je iemand begroeten in het Frans.

Aanvullingen en aanpassingen in het online docentenmateriaal
De meeste aanpassingen in editie 6.1 zijn gemaakt in het online docentenmateriaal:

 • Toetsen en feedback

  • Inhoudelijke kwaliteitsslag toetsen

  • Oefentoetsen op hoofdstukniveau met antwoorden als Word bestand beschikbaar op het online platform

  • Flexibiliteit in het samenstellen van toetsen – per onderdeel zijn er meerdere opties

  • Nieuwe, uitgebreide feedbackformulieren bij de Tâches

 • Doeltaal-leertaal

Verschillende uitgewerkte voorbeelden in de directe rede bij aantal paragrafen en phrases-clés volgens het MHPV-principe (Model, Herhaal, Vraag, Productie) met gebruik doeltaal-leertaal, instructievideo’s.

 • Vernieuwde ERK

Overzicht nieuwe ERK-doelen gekoppeld aan de hoofdstukken

 • Boîte à gram

Nieuwe opdrachten online bij boîte à gram

Wat betekent dit voor mij?

In je dagelijkse lessen Frans kun je je leerlingen beter uitleggen wat het doel is van een paragraaf en wat ze concreet gaan leren. De leerlingen zullen comfortabeler met het Frans worden doordat jij nog effectiever het principe doeltaal-leertaal kunt toepassen met de uitgewerkte voorbeelden die je in het docentenmateriaal kunt vinden. Ook de instructievideo's helpen je hierbij.

Het uitgebreide toetsaanbod kun je flexibel en naar eigen wens inzetten. Door ook de nieuwe feedbackformulieren bij de Tâches te gebruiken, krijgen jij en je leerlingen inzicht in wat ze leren, hoe ze leren en welke voortgang ze boeken.

Wat moet ik doen om dit schooljaar goed te kunnen werken met de nieuwe editie van Grandes Lignes?

De leerlingen ontvangen automatisch het nieuwe lesmateriaal. Je kunt als docent een gebruikersexemplaar bestellen in onze webshop zodra deze beschikbaar is.

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice.