Noordhoff.nl   Voortgezet onderwijs   Natuurkunde / NaSk1     Syllabiwijzigingen centrale examens natuurkunde havo 2024 en vwo 2025
resource-not-found

Wijzigingen Overal Natuurkunde

Syllabiwijzigingen centrale examens natuurkunde havo 2024 en vwo 2025

Het College voor Toetsen en Examens heeft de syllabi vastgesteld voor de centrale examens natuurkunde havo 2024 en vwo 2025. Leerlingen die die 2022 in leerjaar 4 zijn gestart, kregen voor het eerst met deze herziene syllabi te maken. De herziene syllabi wijken op een aantal punten af van de huidige syllabi. Deze wijzigingen worden in Overal Natuurkunde verwerkt.

In de zomer van 2023 verschijnen de nieuwe leermiddelen voor 5 havo en 5 vwo:

  • 9789001033477 Overal Natuurkunde ed 5.1 havo 5 FLEX boek + online  

  • 9789001033484 Overal Natuurkunde ed 5.1 vwo 5 FLEX boek + online  

In de zomer van 2022 verschenen de nieuwe leermiddelen voor 4 havo en 4 vwo:

  • 9789001020330 Overal Natuurkunde ed 5.1 havo 4 FLEX boek + online

  • 9789001020347 Overal Natuurkunde ed 5.1 vwo 4 FLEX boek + online


Voor schooljaar 2024-2025 worden ook de leermiddelen voor leer jaar 6 van de bovenbouw aangepast.

De belangrijkste wijzigingen in Overal Natuurkunde zijn in de onderstaande tabellen weergegeven.


Heb je vragen over de syllabi wijzigingen en wat dit voor jou betekent? Neem contact op met je accountmanager hij/zij helpt je graag verder!

Syllabus wijzigingen (per aug ‘22 in 4H, per aug ‘23 in 5H)

HAVO

Hoofdstukerbijeruit
1
2formule voor totale weerstand bij parallelschakelingen (§ 4) trendlijn en functievoorschrift trendlijn (§ 2)geleidbaarheid
3
4
5
6warmtepomp/efficiëntie in de context van het verwarmen van een huis (§ 4) elektrolyse voor waterstofproductie; waterstofcel (§ 5) energietransport: elektriciteitskabels, waterstofleidingen (§ 5)transformator (§ 5)
7debiet in de context van stroming door buizen (§ 3) (oude § 3 is nu § 4)verband ρ en c (in oude § 1) verband ρ en λ metalen (in oude § 2) geleidbaarheid (in oude § 3) mechanische spanning, rek, elasticiteitsmodulus (= oude §4)
83e wet van Newton (§ 1) gelijkvormigheid (§ 1) (oude § 1, 2 en 3 zijn nu § 2, 3 en 4)
9context informatieoverdracht (staat nog wel in § 3)
10MRI-scan (staat nog kort in § 4) magnetisch veld en resonantie (§ 4)
11helio- en geocentrisch wereldbeeld (§ 1) ellipsbaan (§ 3) waarnemen met em-straling (staat nog kort in § 4) telescopen (staat nog beperkt in § 4)
12

Syllabus wijzigingen (per aug ‘22 in 4V, per aug ‘23 in 5V, per aug ‘24 in 6V)

VWO

HoofdstukerbijEruit
1
2formule voor totale weerstand bij parallelschakelingen (§ 4) trendlijn en functievoorschrift trendlijn (§ 2)geleidbaarheid wetten van Kirchhoff (§ 5)
3
4
5
6energie-omzettingen niet alleen bij bewegingen; elektrische energie (§ 4)
7
8ellipsbaan (staat nog kort in § 2)
9dopplereffect (staat al in § 10.4 en 11.3)context informatieoverdracht (staat nog wel in § 3)
10omgevingsafhankelijkheid relaxatietijd (§ 4)
11snelheid van sterren a.d.h.v. dopplereffect (staat al in § 3)telescopen (staat nog beperkt in § 1) zonneconstante (§ 4)
12afh/onafh variabelen, parameters en constanten (§ 1)
13
14trendlijn en functievoorschrift trendlijn (§ 1) gelijkvormigheid(§ 3) notaties herkennen: Als..Dan..(Anders..)EindAls, EN, OF, Stop, Teken(), Abs() (§ 3)
15diffractie bij een enkelspleet en aan een kristalrooster (§ 1) maxima en minima bij een dubbelspleet (§ 1) rekenen aan een tralie (§ 1) elektronspin, Pauliprincipe (§ 3) band gap, werking van LDR/NTC (§ 5)foto-elektrisch effect (in oude § 1) Compton (in oude § 2) formule Heisenberg (in oude § 3)
16
resource-not-found
Antwoord op je vragen

Wil je een presentatie aanvragen of heb je inhoudelijke vragen over onze producten? Onze accountmanagers komen graag met je in contact.