resource-not-found

Wijzigingen Overal Natuurkunde

Syllabiwijzigingen centrale examens natuurkunde havo 2024 en vwo 2025

Het College voor Toetsen en Examens heeft de syllabi vastgesteld voor de centrale examens natuurkunde havo 2024 en vwo 2025. Leerlingen die in 2022 in leerjaar 4 starten, krijgen met deze herziene syllabi te maken. De herziene syllabi wijken op een aantal punten af van de huidige syllabi. Deze wijzigingen worden in Overal Natuurkunde verwerkt.


In de zomer van 2022 verschijnen de nieuwe leermiddelen voor 4 havo en 4 vwo:

  • 9789001020330 Overal Natuurkunde 5e ed havo 4 FLEX boek + online, vanaf '22/'23

  • 9789001020347 Overal Natuurkunde 5e ed vwo 4 FLEX boek + online, vanaf '22/'23


Ook de leermiddelen voor de andere leerjaren van de bovenbouw zullen worden aangepast aan de nieuwe syllabi: 5 havo en 5 vwo voor schooljaar 2023-2024, 6 vwo voor schooljaar 2024-2025.


De belangrijkste wijzigingen in Overal Natuurkunde zijn in de onderstaande tabellen weergegeven.


Heb je vragen over de syllabi wijzigingen en wat dit voor jou betekent? Neem contact op met je accountmanager hij/zij helpt je graag verder!

Syllabus wijzigingen

HAVO

Hoofdstukerbijeruit
1
2formule voor totale weerstand bij parallelschakelingengeleidbaarheid
3of in H8: 3e wet van Newton
4
5
6Warmtepomp/efficiëntie  in de context van het verwarmen van een huis; elektrolyse voor waterstofproductie; waterstof- en brandstofcel  energietransport: el.kabels, waterstof- en brandstofleidingentransformator
7debiet in de context van stroming door buizenverband rho/c en rho/labda metalen mech.spanning, rek, elast.modulus
8of in H3: 3e wet van Newton
9context informatie-overdracht
10effecten van em-stralingssoorten op menselijk lichaamMRI-scan, magnetisch veld en resonantie
11ellipsbaan; helio- en geocentrisch                        waarnemen met em-straling; Wet van Wien; telescopen
12Wisk.vrd.: gelijkvormigheid, trendlijn; functievoorschrift van trendlijn;                   afh/onafh var, parameters en constanten, nader toegelicht in A15

Syllabus wijzigingen

VWO

Hoofdstukerbijeruit
1
2formule voor totale weerstand bij parallelschakelingen                                                     opwekking van elektriciteitWetten van Kichhoff; geleidbaarheid
3
4
5
6Energie-omzettingen niet alleen bij bewegingen; elektrische energie
7
8ellipsbaan
9of in H11: dopplereffect (kwalitatief)context informatie-overdracht
10omgevingsafhankelijkheid relaxatietijd
11snelheid van sterren adhv dopplereffectzonneconstante; telescopen
12
13
14
15diffractie bij een enkelspleet en aan een kristalrooster.     maxima en minima bij een dubbelspleet; rekenen aan een tralie elektronspin, Pauliprincipe; band gap / werking van LDR/NTC Tralieformule formule voor tunnelkansfoto-elektrisch effect, Compton; formule voor Heisenberg
16Wisk.vrd.: gelijkvormigheid, trendlijn; functievoorschrift van trendlijn; afh/onafh var, parameters en constanten, nader toegelicht in A15 Num.modelleren: Anders, En, OF, Teken(), Abs()
resource-not-found
Onze accountmanagers staan voor je klaar!

Wil je een presentatie aanvragen over één van onze methoden? Heb je inhoudelijke vragen over onze producten? Onze accountmanagers komen graag met je in contact.

 

En onze Klantenservice ook

Met vragen over docentenaccount, licenties of levering van producten kun je terecht bij onze klantenservice (088) 522 6888. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur.