Noordhoff.nl   Voortgezet onderwijs   Nederlands    Nieuw Nederlands     Nieuw Nederlands bovenbouw FAQ FLEX

Werken met FLEX

Veelgestelde vragen Nieuw Nederlands 7e editie bovenbouw

Ik werk met FLEX. Wat betekent de nieuwe editie van Nieuw Nederlands 7e editie bovenbouw voor mij als we volgend jaar met de huidige methode FLEX blijven werken?
Blijf je volgend jaar met je huidige methode Nieuw Nederlands werken en verschijnt er een nieuwe editie? Dan werk je volgend schooljaar automatisch met het nieuwste lesmateriaal (boek en online).

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe editie van Nieuw Nederlands 7e editie bovenbouw?
In de nieuwste release hebben we de lesstof aangepast op basis van de nieuwste inzichten en feedback van docenten. Hieronder vind je de belangrijkste verbeteringen:

Arrangement

Het arrangement wordt aangepast. In plaats van de meerjarendelen 45 havo en 456 vwo ontvang je nu jaardelen, bijvoorbeeld 4 havo.

Nederlands en Literatuur zijn geïntegreerd. Je hoeft dus geen aparte literatuurmethode aan te schaffen.

Opbouw

Nieuwe cursussen:

  • Meer dan lezen. Deze cursus vervangt de Basiscursus en de cursus Lezen.

  • Dossiers. Eén onderwerp staat centraal, dat met verschillende bronnen wordt belicht. Leerlingen werken toe naar grote productieve eindopdracht

  • Taalkwesties. Aan de hand van verschillende bronnen wordt antwoord gezocht op een taalvraag.

  • Oefenen met schrijven, spreken en documentatie (online cursus). Herhaling belangrijkste bouwstenen om de hoofdvaardigheden goed te beheersen.

Belangrijkste verbeteringen

  • Tekstbegrip: veel meer teksten beschikbaar

  • Minder ‘traditionele’ vragen, meer rijke teksten, aandacht voor evaluatie en reflectie

  • Variatie in tekstsoorten: van een forumreactie tot podcast tot wetenschappelijk artikel. Romanfragmenten zijn niet beperkt tot de cursus Literatuur.

  • Werken van receptief naar productief (van lezen/kijken naar schrijven/spreken). Met name de cursus Meer dan lezen en de Dossiers bevatten een transfer van passief naar actief.

  • Integratie van woordenschat

  • In de cursus Literatuur aandacht voor het begrijpen van literaire werken in hun context en te vergelijken met moderne werken.

Wat moet ik doen om dit schooljaar goed te kunnen werken met de nieuwe editie van Nieuw Nederlands?
De leerlingen ontvangen automatisch het nieuwe lesmateriaal. Je kunt als docent een gebruikersexemplaar bestellen in onze webshop zodra deze beschikbaar is.


Wil je het nieuwe materiaal vast inzien?
Bestel hier gratis een beoordelingspakket en bereid je vast voor op komend schooljaar!

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice.