Administratieve verwerking van winstbelasting

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

Het boek gaat uit van de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften, vastgelegd in de wet (Titel 9 Boek 2 BW) en de richtlijnen van de RJ, welke – wat betreft de verwerking van winstbelasting – vrijwel geheel overeenkomen met de voorschriften van de IASB.

Uiteraard komt ook de aangifte vennootschapsbelasting uitgebreid aan de orde en wordt aandacht besteed aan de daarvoor relevante bepalingen en begrippen uit de Wet op de inkomstenbelasting, de Wet vennootschapsbelasting en de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor de analyse van de verschillen tussen de bedrijfseconomische en fiscale waardering en winstbepaling wordt niet uitgegaan van de (door de RJ) gevolgde balansbenadering, maar van de winst-en-verliesrekeningbenadering op basis van didactische overwegingen.

Over dit product

Auteur(s)

A.J. Dekker, P. Epe

Editie

2

Verschijningsdatum

31-05-2013

ISBN/EAN

9789001820688

E-book ISBN

9789001851590

Aantal pagina's

275

Klantenservice

Kunnen we je helpen?