Effectieve didactiek

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

Elke leerkracht wil zoveel mogelijke positieve invloed hebben op de leerprestaties van zijn leerlingen. Dankzij grootschalig onderzoek naar effectieve factoren en strategieën, beschikt het onderwijs over steeds meer gereedschappen om ervoor te zorgen dat er écht geleerd wordt. Onderzoekers als John Hattie, Robert Marzano en diverse breinwetenschappers hebben die gereedschappen in kaart gebracht. Hun indrukwekkende onderzoeksresultaten zijn echter vaak abstract geformuleerd, zorgen voor verschillende beelden en invullingen en roepen allerlei vragen op: wat kan de leerkracht doen om de verwachtingen van de leerling zichtbaar te maken? Hoe ziet dat eruit in de lespraktijk van alledag? Op welke manier kan de leerkracht de mindmap inzetten? En is het noodzakelijk dat alle leerlingen deze vorm van schematiseren onder de knie krijgen? Waarom is differentiëren zo belangrijk en hoe doet de leerkracht dat zonder de grip op het leerproces te verliezen?

Effectieve didactiek geeft antwoord op deze en andere vragen door samenhang aan te brengen in de uitkomsten van grootschalig onderzoek en onderzoeksuitkomsten te vertalen naar de lespraktijk. Daarbij benadert dit boek het lesgeven vanuit de fasen van het leerproces en maakt het inzichtelijk hoe deze fasen verlopen. Effectieve didactiek stelt de leerkracht in staat de fasen of beheersingsniveaus als uitgangspunt te gebruiken voor het didactisch handelen. Met behulp van dit wetenschappelijk bewezen uitgangspunt kunnen scholen en leerkrachten antwoorden vinden op vraagstukken op het gebied van motivatie, differentiatie, reflectie, lagere en hogere orde-denken, toetsen, het uitbannen van de zesjescultuur, de relatie tussen theorie en praktijk, het beklijven van kennis en het verstandig omgaan met ICT-middelen. Effectieve didactiek is geschreven voor studenten aan de pabo en lerarenopleidingen.

Over dit product

Auteur(s)

R. Broesder

Editie

1

Publicatiedatum

29-06-2016

ISBN/EAN

9789001877118

E-book ISBN

9789001877125

Aantal pagina's

217

Klantenservice

Kunnen we je helpen?