Gedragsverandering in gezinnen

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

Gedragsverandering in gezinnen; cognitieve gedrags- en systeemtherapie gaat over de manieren waarop mensen, gezinnen en stellen met psychische of onderlinge moeilijkheden geholpen kunnen worden deze zelf op te lossen. Het uitgangspunt is eclectisch; opvattingen uit de verschillende stromingen binnen de gezins- en relatietherapie worden gecombineerd met elementen uit de cognitieve gedragstherapie en directieve therapie.

Door de vele voorbeelden, de gedegen verantwoording en de grote systematiek is Gedragsverandering in gezinnen een uitzonderlijk boek. De strategieën en technieken worden stap voor stap in detail behandeld en verantwoord aan de hand van de meest recente onderzoeksliteratuur. De auteur laat zien dat het mogelijk is technieken en principes uit verschillende kaders tot een geïntegreerd behandelmodel te smeden dat recht doet aan de complexiteit van de werkelijkheid.

Deel één van het boek behandelt de theoretische achtergronden en algemene principes. Het gaat hier om de integratie van individuele en interactionele processen, om therapeutische basisstrategieën en om de fasen in de behandeling.

Deel twee behandelt de specifieke therapeutische technieken; zowel de interventies tijdens de zitting als de verschillende huiswerkopdrachten die men aan cliënten kan geven. Deel drie bespreekt specifieke probleemgebieden, zoals trauma's uit het verleden, opvoedingsproblemen, seksuele problemen en scheiding van partners. Het laatste hoofdstuk kan men zien als het geweten; per probleemgebied wordt de huidige stand van zaken in het onderzoek weergegeven.

Gedragsverandering in gezinnen is bestemd voor een breed publiek. Door de helderheid van de gevalsbeschrijvingen en de analyses is het niet alleen van belang voor de opleiding van onder andere psychologen, pedagogen, psychiaters en maatschappelijk werkers, maar biedt het interessante inzichten voor andere hulpverleners die met natuurlijke sociale groepen te maken hebben, zoals managers, politieagenten, huisartsen, pastorale werkers, leraren, wijkverplegers en (advocaat)scheidingsbemiddelaars. Bovendien is het gebleken dat personen, die op eigen kracht iets aan hun psychische problemen willen doen, baat kunnen vinden bij de beschreven principes en technieken.

Bij Gedragsverandering in gezinnen is een dvd van 65 minuten. Op de dvd volgt u Prof. dr. A. Lange in de behandeling van het echtpaar Riebeek. Met behulp van nagespeelde fragmenten is de echte behandeling van de therapie te zien. Het gaat om twee mensen die met elkaar verklonken zijn in een zichzelf versterkend negatief proces. In de film komt - in enkele trefwoorden – aan de orde: depressie, submissie en dominantie, relatieproblemen en de technieken die de therapeut ten dienste staan om daarmee om te gaan.

Over dit product

Auteur(s)

Prof. dr. A. Lange

Editie

8

Publicatiedatum

11-04-2006

ISBN

9789068905861

E-book ISBN

9789001856816

Aantal pagina's

692

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice