Webshop   Hoger onderwijs   Management & Bedrijfskunde     Product

Inkoop - Werken vanuit een ketenbenadering

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

  • Behandelt de basistheorie van inkoop op toegankelijke wijze;
  • stelt samenwerken in de keten centraal;
  • met aansprekende praktijkvoorbeelden en cases.

Goed inkopen begint met een stevige kennis van het inkoopvak. Inkoop - Werken vanuit een ketenbenadering behandelt op toegankelijke wijze alle aspecten die daarvoor van belang zijn. Hierbij staat de gedachte centraal dat een goede samenwerking met andere afdelingen in een bedrijf, leveranciers en eindafnemers cruciaal is voor een succesvolle inkoop.

De theorie in het boek wordt toegelicht met aansprekende praktijkvoorbeelden en cases uit de industrie, handel, overheid en dienstverlening en afgewisseld met tussenvragen en antwoorden. Dankzij de praktische opzet is deze uitgave ook uitstekend te gebruiken als naslagwerk bij praktijkopdrachten, stages en afstudeerprojecten.

De theorie in deze vernieuwde, vierde editie wordt zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van nieuwe, actuele voorbeelden en ontwikkelingen. Ook inhoudelijk is de stof hier en daar aangepast. Zo is in hoofdstuk 1 de paragraaf over trends in inkoop geactualiseerd, zodat deze aansluit bij recente wetenschappelijke literatuur. Ook is aanvullende verdiepingsstof opgenomen over social return in relatie tot inkoop. In hoofdstuk 2 is de informatie over inkoop in de zorgsector en publieke inkoop up-to-date gemaakt. Zo wordt nu ook aandacht besteed aan de nieuwe inkooptaak van gemeenten op het gebied van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. In hoofdstuk 3 zijn verschillende inkoopsamenwerkingen beter met voorbeelden toegelicht en is de paragraaf over outsourcing meer in balans gebracht met de nieuwe ontwikkelingen. In de paragraaf ketenfinanciering uit hoofdstuk 5 is de nieuwe wettelijke betalingstermijn van 30 dagen die grote bedrijven moeten hanteren voor hun betalingen aan het midden- en klein bedrijf opgenomen. In hoofdstuk 6 is ook een voorbeeld opgenomen over process mining, een onderdeel van data analytics dat veel informatie kan opleveren voor procesoptimalisatie op het gebied van inkoop.

Doelgroep

Inkoop - Werken vanuit een ketenbenadering is geschikt voor hbo-opleidingen die zich met het vak Inkoop bezighouden, zoals Commerciële Economie, Technische Bedrijfskunde, Facility Management, Logistiek & Economie en Logistics Engineering. Het boek is uitermate geschikt voor zelfstudie.

Digitaal materiaal

Dit boek is ook beschikbaar in het online leerplatform studiemeister. Met studiemeister gaat de student actief aan de slag met het studiemateriaal, zodat jij weer toekomt aan verdieping in de les. Studiemeister biedt flexibiliteit: als docent kun je het lesmateriaal op maat samenstellen en selecteer je de hoofdstukken die jij wilt gebruiken. Als student heb je meer keuzemogelijkheden in hoe je het liefst wilt studeren: dat enthousiasmeert én activeert! Meer weten? Bekijk de video of plan een afspraak voor een demo.

Studenten vinden op Hoger onderwijs online toetsen, slides, samenvattingen, video’s. Voor docenten staan er sheets en uitwerkingen.

Over de auteurs

Brigitte Faber-de Lange (1972) is sinds 2005, met een korte onderbreking, werkzaam aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in de disciplines Inkoopmanagement, Logistiek, Verandermanagement, Managementvaardigheden en Onderzoek. Zij werkt aan de deeltijd- en duale opleiding Logistics Management. Daarnaast is zij als hoofddocent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van verschillende onderwijsmodules. Ook is zij verbonden aan het lectoraat Logistiek en Allianties voor diverse projecten.

Reinder Pieters (1959) is sinds 1991 docent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in de disciplines Inkoop en Logistiek aan de Nederlandstalige en de Engelstalige opleidingen. Voor deze opleidingen heeft hij onderwijsprogramma’s opgezet voor de voltijd- en deeltijdvariant. Als hogeschoolhoofddocent is hij sterk betrokken bij praktijkopdrachten. Daarnaast is hij actief binnen het onderzoeksteam van het lectoraat Inkoop en Allianties.

Stef Weijers (1952) is sinds 1980 actief als onderzoeker en onderzoeksmanager. Hij verrichtte beleids- en economisch onderzoek aan diverse universiteiten en instellingen. Van 2002 tot 2019 was hij Lector Logistiek en Allianties aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tevens was hij directeur van het KennisDC Logistiek Gelderland én een van de initiatiefnemers van het succesvolle Kennisakkoord Logistiek, waarin hogescholen en bedrijfsleven samenwerken.

Alle productspecificaties op een rij

Specificaties

Auteur(s)

Brigitte Faber-de Lange, Reinder Pieters, Stef Weijers

Editie

4

Publicatiedatum

15-12-2022

ISBN

978-90-01-07852-2

Categorie

Logistiek & Inkoop

Uitgavevorm

Boek

Aantal pagina's

298

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice