Inzet van eigen ervaringen

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

  • Leert sociaal werkers (in opleiding) persoonlijke ervaringen in te zetten in hun werkveld;
  • praktisch en concreet, met volop aandacht voor voordelen én valkuilen;
  • focust op de kracht van authentiek contact binnen de herstelondersteundende zorg.

In recente ontwikkelingen in het sociaal domein is het accent meer komen te liggen op gelijkwaardigheid en openheid in de hulpverleningsrelatie. Professionele distantie maakt langzaamaan meer plaats voor het normaliseren van de relatie en de wederkerigheid tussen sociaal werker en cliënt (en naastbetrokkenen). Hierdoor komt de menselijke rol veel meer naar voren en is er sprake van contact maken van mens tot mens met al onze persoonlijke ervaringen, die daarin worden meegenomen.

Inzet van eigen ervaringen, de eerste editie, is een vaardigheidsboek. Het leert sociaal werkers (in opleiding) eigen ervaringen met ontwrichting en herstel functioneel in te zetten bij het begeleiden van cliënten die in herstel zijn. Deze persoonlijke ervaringen zijn een bron van kennis (ook de ‘derde bron’ genoemd) die op een deskundige wijze gebruikt kan worden in het contact met cliënten die in herstel zijn.

Aan de hand van het boek leert de lezer o.a.:

  • Welke ervaringen ingezet kunnen worden;
  • gevoelens van kracht, kwetsbaarheid, trots en schaamte die gepaard kunnen gaan met het inzetten van eigen ervaringen te hanteren;
  • eigen ervaringen uit te werken in een verhaal;
  • voordelen en valkuilen van het inzetten van eigen ervaringen scherp te krijgen;
  • concrete stappen voor het functioneel inzetten van eigen ervaringen te trainen.

Inzet van eigen ervaringen past binnen de herstelondersteundende zorg, dat steeds meer terrein wint in het sociaal domein. Het boek draagt bij aan het normaliseren van ontwrichtende ervaringen en moedigt aan deze te zien als een bron van kennis.

Motivatie van de auteur om dit boek te schrijven

Het inzetten van eigen ervaringen past bij het begrip echtheid. Echtheid (authenticiteit) betekent jezelf zijn en contact maken van mens tot mens.”

Inzet van eigen ervaringen is geschreven voor de hbo-opleidingen Social Work (voltijd en deeltijd; propedeuse en hoofdfase), GGZ-agoog en de post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV). Maar het boek is ook geschikt voor de post-hbo-opleiding Begeleidingskunde; supervisie en coaching, én voor het 3e en 4e jaar van de mbo-opleidingen Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en Sociaal Werker (niveau4).

Studenten en docenten vinden op de ondersteunende website relevante websites en bijlagen voor verdere verdieping van de informatie uit het boek.

Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf.

Over de auteur

Lenny Kruit werkt als docent en trainer aan de Hanzehogeschool in Groningen aan de opleidingen Social Work en Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn. Aandachtstaken zijn: herstelondersteunende zorg, destigmatisering en het inzetten van ervaringskennis. Daarnaast is ze medewerker bij het lectoraat Rehabilitatie en houdt ze zich onder andere bezig met de innovatiewerkplaats ervaringsdeskundigheid en begeleid leren.

Alle productspecificaties op een rij

Specificaties

Auteur(s)

Lenny Kruit

Editie

1

Publicatiedatum

07-06-2021

ISBN

978-90-01-29745-9

Categorie

Hulpverlening & Agogiek

Uitgavevorm

Boek

Aantal pagina's

117

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice