Webshop   Hoger Onderwijs   Lerarenopleiding     Product

Praktijkboek passend onderwijs

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

Praktijkboek passend onderwijs is een grondige herziening van Praktijkboek leerlingenzorg.

Nieuwe ontwikkelingen, bevindingen en onderzoeken eisten hun plaats op. Activerende didactiek, verschillende instructiemodellen, samenwerkend leren en opbrengst- en handelingsgericht werken, komen uitgebreid aan bod. De effecten van groepsgrootte en meer handen in de klas zijn hierin geïntegreerd.

De kernhoofdstukken over het scheppen van voorwaarden om hulp te kunnen geven in de groep, zijn grondig bewerkt. Datzelfde geldt voor onderwerpen als: het geven van ondersteuning door de eigen leerkracht en door derden, 1-zorgroute, het werken vanuit een didactisch groepsoverzicht en groepsplannen.

De positie van de leerkracht in het begeleiden van leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, is verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Hiermee samenhangend komen de benodigde competenties, voor zowel de leerkracht als de IB'er, uitgebreid aan bod en zijn ze toegespitst op het werken met leerlingen met specifieke behoeften.

Praktijkboek passend onderwijs is geschreven voor studenten aan de pabo én voor studenten die een universitaire opleiding Orthopedagogiek of Onderwijskunde volgen.

Alle productspecificaties op een rij

Specificaties

Auteur(s)

B.M. Bongaards, J.F. Sas

Editie

4

Publicatiedatum

14-06-2016

ISBN

9789001866228

E-book ISBN

9789001866235

Licentieduur

12

Aantal pagina's

369

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice