Praktische psychologie voor sociaal werk

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

  • Benadert psychologische theorieën vanuit de beroepspraktijk van de sociaal werker;
  • helpt studenten bij het herkennen en toepassen van theorieën in praktijksituaties;
  • bevat uitgebreide introducerende casussen en afsluitende verwerkingsopdrachten.

Praktische psychologie voor sociaal werk is een uniek psychologieboek, omdat het de beroepsopdracht en kerntaken van sociaal werk als uitgangspunt neemt. Van daaruit wordt steeds de vraag gesteld: welke psychologische kennis heeft de sociaal werker nodig, en hoe past hij deze kennis toe?

Het boek bestaat uit zes delen. Het eerste deel zet een theoretisch kader uiteen, waarin de geschiedenis van de psychologie en de verschillende deelgebieden en stromingen worden besproken. Het tweede deel gaat over contact maken, waarbij onder andere lichaamstaal, empathie en vooroordelen aan bod komen. Deel drie behandelt het afstemmen op je cliënt, met onderwerpen als hechting, diversiteit en persoonlijkheid. Het vierde deel gaat over het analyseren en verklaren van het gedrag van cliënten en deel vijf zoomt in op het helpen van cliënten om tegenslag op te vangen. Hier worden onderwerpen als traumatische ervaringen, rouw en stress besproken. In het laatste deel komt het bevorderen van de eigen kracht aan de orde, met onderwerpen als zelfcompassie en weerbaarheid.

Ieder hoofdstuk van dit boek staat in het teken van een thema en vormt een afgerond geheel. Er wordt steeds gestart met een casus waarin een herkenbare situatie wordt omschreven. Daarna wordt uitgelegd welke psychologische kennis een sociaal werker hierbij nodig heeft en hoe hij deze kennis inzet. De hoofdstukken kunnen in willekeurige volgorde worden bestudeerd.

In deze herziene, tweede editie is een aantal psychologische kennisinhouden geactualiseerd. Ook is de inhoud nog meer aangepast aan de werkwijzen in de beroepspraktijk van het sociaal werk. De tekst is verrijkt met illustraties en waar nodig verhelderd op basis van ervaringen in het onderwijs.

Doelgroep

Praktische psychologie voor sociaal werk is bedoeld voor de opleiding Social Work.

Digitaal materiaal

Dit boek is ook beschikbaar in het online leerplatform studiemeister. Met studiemeister gaat de student actief aan de slag met het studiemateriaal, zodat jij weer toekomt aan verdieping in de les. Studiemeister biedt flexibiliteit: als docent kun je het lesmateriaal op maat samenstellen en selecteer je de hoofdstukken die jij wilt gebruiken. Als student heb je meer keuzemogelijkheden in hoe je het liefst wilt studeren: dat enthousiasmeert én activeert! Meer weten? Bekijk de video of plan een afspraak voor een demo.

Studenten vinden op de ondersteunende website Hoger onderwijs online oefentoetsen, oefenmateriaal bij het boek en andere extra’s. Voor docenten staan er extra achtergrondinformatie en verwerkingsmateriaal.

Over de auteur

Karlijn Deuss studeerde psychologie en volgde een postdoctorale opleiding wetenschapsjournalistiek. Inmiddels werkt ze ruim vijftien jaar als docent psychologie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daar heeft ze het kennisonderwijs voor de propedeuse van de opleiding Social Work mee opgezet. In haar vrije tijd tekent ze strips en speelt ze piano. Speciaal voor dit boek maakte ze een passende serie illustraties.

Marjoleine Vosselman studeerde psychologie. Zij werkt als docent psychologie in het hoger beroepsonderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en is trainer beroepsethiek bij de BPSW, de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk. Haar belangrijkste aandachtsgebied is zingeving. Eerder schreef zij samen met collega’s onder andere de boeken Zingevende gespreksvoering, helpen als er geen oplossingen zijn en Zingeving in zorg en welzijn.

Victor van Geel studeerde onderwijskunde. Hij werkte als leraar op de basisschool, in het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Dat laatste enige tientallen jaren als lerarenopleider en docent psychologie, onder andere aan een opleiding voor maatschappelijk werk. Hij schreef eerder boeken over ordeproblemen en over lichaamstaal voor leraren.

Alle productspecificaties op een rij

Specificaties

Auteur(s)

Marjoleine Vosselman, Karlijn Deuss, Victor van Geel

Editie

2

Publicatiedatum

23-03-2023

ISBN

978-90-01-07919-2

Categorie

Psychologie

Uitgavevorm

Boek

Aantal pagina's

514

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice