Webshop   Hoger onderwijs   Lerarenopleiding     Product

Rekenen met hele getallen op de basisschool

current-item

Productbeschrijving

Over dit product

  • Inzicht in de rekenontwikkeling van kinderen;
  • volop voorzien van voorbeelden die de theorie linken aan de onderwijspraktijk;
  • veel aandacht voor de brede context waarbinnen rekenen plaatsvindt.

Voor het geven van goed reken-wiskundeonderwijs is een gedegen kennis van leerlijnen nodig. Rekenen met hele getallen op de basisschool beschrijft de ontwikkeling van kinderen, van kleutertijd tot en met groep 8, met betrekking tot het rekenen met hele getallen en laat zien hoe de leerkracht kinderen in hun ontwikkeling kan begeleiden. Het boek is toegespitst op de aankomende leerkracht. Door middel van praktische opdrachten en met behulp van voorbeelden uit rekenmethoden wordt steeds een link gelegd naar de onderwijspraktijk. Elk hoofdstuk start met een practicum op het eigen niveau van de studenten.

Het boek gaat over het rekenen met hele getallen, en dus wordt uitgebreid ingegaan op de basisbewerkingen van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Die rekenprocedures zijn echter maar een deel van het verhaal. Leerlingen hebben een rijk begrip nodig van de getallenwereld, want dat maakt dat ze flexibel kunnen zijn in hun rekenwerk. Hoofdrekenen en schattend rekenen zijn belangrijke praktische vaardigheden en daarin staat dat flexibel rekenen centraal.

Leerlingen moeten zich kunnen ontwikkelen tot gecijferde burgers, die met zelfvertrouwen omgaan met de kwantitatieve kant van de wereld om hen heen. Dat lukt alleen als we binnen het onderwijs ook aandacht besteden aan hoe je problemen oplost door kritisch nadenken en door wiskundig redeneren. In dit boek wordt de blik daarom niet alleen gericht op het rekenen in engere zin, maar ook op de brede context waarbinnen dat rekenen plaatsvindt.

Rekenen met hele getallen op de basisschool is een geheel herziene versie van het eerdere boek met dezelfde naam. Het boek sluit nu naadloos aan op Rekenen met verhoudingen op de basisschool en Meten en meetkunde op de basisschool. Samen vormen deze titels een serie voor de pabo die het hele reken-wiskundeonderwijs dekt.

Deze nieuwe editie heeft een nieuwe, verbeterde opmaak, toegespitst op theorie versus voorbeelden uit de praktijk. Inhoudelijke veranderingen zijn onder andere de uitvoerige aandacht voor het omgaan met niveauverschillen binnen een klas in deze editie en de actualisering van de voorbeelden uit gangbare rekenmethoden.

Ga naar PaboPlatform voor de bij deze titel geschreven whitepaper Flexibel Rekenen, een netwerk van getalrelaties ontwikkelen »

3DCover whitepaper Flexibel rekenen

Doelgroep

Rekenen met hele getallen op de basisschool is geschreven voor de propedeuse-fase van de pabo.

Digitaal

Dit boek is beschikbaar in studiemeister. Studiemeister zorgt ervoor dat studenten actiever aan de slag gaan met het studiemateriaal, zodat jij weer toekomt aan verdieping in de les. Het biedt meer flexibiliteit dan het boek; zo kun je als docent het lesmateriaal op maat samenstellen en heb je als student meer keuzemogelijkheden in hoe je het liefst wilt studeren. Doordat het studiemateriaal beter aansluit bij de student, gaan zij er actief mee aan de slag. Meer weten? Bekijk de video of plan hier een afspraak voor een demo.

Tip!

Dit boek vind je ook in ons voordelige rekenboekenpakket. Met dit pakket zijn jouw studenten volledig voorzien voor het rekenvak. Meer weten? »

Over de auteurs

Annette Markusse is sinds 1993 docent rekenen, wiskunde en didactiek aan de pabo. Sinds 2000 werkt ze op de Hogeschool iPabo in Amsterdam. Daarnaast is zij coauteur van diverse educatieve uitgaven voor de pabo en de basisschool, zoals Pluspunt en De wereld in getallen, is initiatiefnemer van de website EurekAnet en een van de ontwikkelaars van de Grote Rekendag. Sinds 2021 is ze hoofdredacteur van het tijdschrift Volgens Bartjens.

Ans Veltman is sinds 1993 docent rekenen, wiskunde en didactiek aan de pabo. Sinds 2011 werkt ze op de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs, in Utrecht. Daarnaast is zij conceptauteur van diverse reken-wiskundemethoden, zoals Rekenrijk en De wereld in getallen 5. Ans Veltman werkte mee aan het Tal-project dat uitgangspunt was voor deze nieuwe serie boeken voor de Pabo.

Frans van Galen werkt sinds 1980 als ontwerper van materialen voor het reken-wiskundeonderwijs, eerst als medeauteur van de methode Rekenen & Wiskunde en daarna als medewerker van de vakgroep OW&OC, later het Freudenthal Instituut. Hij heeft o.a. meegewerkt aan de Amerikaanse methode Mathematics in Context, ontwierp software voor bijvoorbeeld rekenweb.nl en is vanaf het eerste jaar een van de ontwerpers van de Grote Rekendag. Frans van Galen werkte mee aan het Tal-project dat uitgangspunt was voor deze nieuwe serie boeken voor de pabo.

Alle productspecificaties op een rij

Specificaties

Auteur(s)

Ans Veltman, Annette Markusse, Frans Galen van

Editie

3

Publicatiedatum

01-06-2022

ISBN

978-90-01-29927-9

Categorie

Rekenen - Wiskunde

Uitgavevorm

Boek

Aantal pagina's

246

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice