Noordhoff.nl   Basisonderwijs   Rekenen   Getal & Ruimte Junior     Atie weet raad

Atie weet raad

Rekenexpert Atie Haverhals beantwoordt vragen over Getal & Ruimte Junior. Voor scholen op zoek naar een nieuwe rekenmethode. Als hoofdauteur kent ze de methode van binnen en buiten. Haar antwoorden stelt ze zorgvuldig met andere auteurs en experts samen.

Atie weet raad Header
resource-not-found
Hoe laten jullie het ‘rekenmuurtje’ in Getal & Ruimte Junior terugkomen?

Het is belangrijk dat kinderen vlot leren rekenen. Veel scholen volgen en visualiseren het automatiseringsproces daarom met het zogenaamde ‘rekenmuurtje’, wat staat voor een stevige stapeling van rekenvaardigheden. Dit rekenmuurtje is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar rekendrempels en de basisvaardigheden die kinderen nodig hebben om die drempels te kunnen nemen. In dit artikel vertelt Atie over het onderzoek en hoe we de inzichten daaruit concreet toepassen in Getal & Ruimte Junior.

resource-not-found
Wat is de visie van Getal & Ruimte Junior op cijferend rekenen?

Bij het kiezen van een nieuwe rekenmethode is de visie op cijferend rekenen een belangrijke overweging. In dit artikel vertellen we daarom over de visie van Getal & Ruimte Junior op cijferend rekenen, wat we belangrijk vinden en waarom we bepaalde keuzes gemaakt hebben. Bijvoorbeeld of we wel of niet kolomsgewijs rekenen. En of we leerlingen nog leren ‘staartdelen’. We starten hieronder met onze theoretische basis, en eindigen bij de praktische vertaling.

resource-not-found
Hoe gaan jullie in Getal & Ruimte Junior om met de overgang van groep 2 naar groep 3?

De overgang van groep 2 naar groep 3 is een grote stap voor veel kinderen. Van spelend leren gaan de leerlingen naar een meer schoolsere setting. In dit antwoord vertellen we je over de doorlopende leerlijn die we hanteren om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen. We beschrijven dit zowel vanuit het perspectief van groep 1 en 2, als vanuit groep 3. Daarnaast beantwoorden we een aantal deelvragen, bijvoorbeeld over aanpassingen in het tempo en het leren schrijven van cijfers.

resource-not-found
Op welke manier komt begripsvorming terug in Getal & Ruimte Junior?

Om goed te leren rekenen is het belangrijk dat leerlingen ook begrijpen wat ze precies doen. Daarom besteden we veel aandacht aan de vorming van begrip en inzicht. Onder meer aan getalbegrip. Zonder getalbegrip wordt rekenen het uitvoeren van een aantal trucjes. In dit antwoord nemen we je mee langs de theorie en de modellen die we voor begripsvorming inzetten. En we maken een brug naar de praktijk.

Hoe bevalt Getal & Ruimte andere scholen?

Wil je weten hoe Getal & Ruimte Junior wordt ingezet op andere scholen en hoe het hen bevalt? Lees de verhalen van verschillende enthousiaste scholen die met de methode werken.

Klantenservice

Kunnen we je helpen?

resource-not-found

Klantenservice

✆ (088) 522 6888

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Klantenservice