Noordhoff.nl   Basisonderwijs   Rekenen   Getal & Ruimte Junior     Getal & Ruimte Junior - We mogen weer leren

Aan de slag met Getal & Ruimte Junior

Klaar voor het nieuwe schooljaar? We helpen je graag op weg met de laatste puntjes op de i! Hieronder vind je een aantal opstarttips voor Getal & Ruimte Junior. Zo ga je goed voorbereid met ons materiaal aan de slag. Veel plezier!

Getal & Ruimte Junior - We mogen weer - Header
resource-not-found

Gebruik je Getal & Ruimte voor het eerst?

Neem dan een kijkje op de welkomstpagina voor extra opstartinformatie, zodat je snel op weg kan.

resource-not-found

We blijven verbeteren!

We zijn blij met alle feedback die we van jullie ontvangen. Op basis daarvan blijven we Getal & Ruimte Junior verder ontwikkelen. Benieuwd welke verbeteringen we recent hebben doorgevoerd in zowel Getal en Ruimte Junior als Junior Cloud? Bekijk ze hier.

resource-not-found

Webinars om je op weg te helpen!

Goed van start webinar

In de laatste week van de zomervakantie organiseren wij jaarlijks het “Goed van start webinar”. Hiermee begin je goed voorbereid met je methode! Registreer je direct of kijk het laatste webinar terug. Zo zorg je dat je direct aan de slag kunt met je eerste les. Het webinar duurt ongeveer 45 minuten. Met live chat voor al je vragen

Meld je nu aan voor een van de webinars Goed van start met Getal & Ruimte Junior:

Even op weg webinar

Als je een aantal weken aan het werk bent met Getal & Ruimte Junior, heb je mogelijk nieuwe vragen waar je tegenaan loopt in de klas. In dit webinar helpen we je graag verder bij de praktische en inhoudelijke zaken. Registreer je direct.

resource-not-found

Jaarplanning

Hulpmiddel welke les, op welke dag.

Getal & Ruimte Junior heeft een eenvoudige organisatiestructuur. Ieder blok heeft 4 weken, met op iedere dag een rekenles. De vierde week is de toetsweek, met op de derde en de vierde dag een toets.

De jaarplanning is een hulpmiddel, waarmee je kunt zien welke lessen op welke dagen gegeven kunnen worden gedurende het jaar.

resource-not-found

Blok 1: herhaling van het vorige leerjaar

Om goed te leren rekenen, heb je herhaling nodig in een duidelijke structuur. In Getal & Ruimte Junior is veel aandacht voor automatiseren en memoriseren doordat herhaling en oefenen in de methode is ingebouwd.

Blok 1 is altijd een herhaling van de lesstof van het jaar ervoor, het is dus geen nieuwe rekenstof maar het ophalen van de belangrijkste voorkennis. Elke week sluit af met een toets om goed te monitoren of er hiaten zijn. Zo gaan je leerlingen goed van start met het nieuwe leerjaar.

Ouders hebben een grote invloed op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kinderen

Ouderbetrokkenheid in Getal & Ruimte Junior

Onderzoek toont aan dat, naast de leerkracht, ouders *) een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kinderen. Een goede samenwerking tussen ouders en school bevordert de motivatie, het welbevinden en de leerprestaties van de kinderen. Op het gebied van rekenen kunnen ouders helpen bij het maken van extra oefeningen en, wanneer zij voldoende informatie hebben over de aangeleerde strategieën, ook de uitleg ondersteunen.

Getal & Ruimte Junior heeft als doel te zorgen voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Zodat we samen werken aan goed rekenonderwijs voor alle kinderen! De methode biedt hier de volgende handvatten voor:

  • Bij ieder blok is een ouderbrief geschreven. Deze ouderbrief is beschikbaar in Junior Cloud. In deze ouderbrief staat wat er in het blok aan de orde komt en welke strategieën de kinderen gaan leren. Je vindt deze onder de downloads op blokniveau.

  • In het leerwerkboek is een evaluatie opgenomen, de ‘wat kun je nu?’ De kinderen nemen de leerwerkboeken aan het eind van het blok mee naar huis. Zo zien ouders wat ze geleerd hebben.

  • In de rekenmaatjes staan de gebruikte strategieën beschreven. Als een leerling extra oefening nodig heeft met een bepaalde strategie, kunnen de rekenmaatjes mee naar huis gegeven worden.

*) Met ouders bedoelen we de persoon of personen die in de thuissituatie betrokken zijn bij de dagelijkse zorg van het kind. Vader(s), moeder(s), stiefouder(s), pleegouder(s), andere familieleden, etc.