Noordhoff.nl   Basisonderwijs   Taalonderwijs     Taalonderwijs moet anders

Nieuw Nederlands Junior

Het leren van taal, spelling en lezen in het basisonderwijs moet anders. Actief en creatief, in samenhang met elkaar. Nu kán het ook anders! Met Nieuw Nederlands Junior.

Nieuw Nederlands Junior

Intrinsieke motivatie en duurzaam taalbegrip

Samenhang in taal- en leesonderwijs

Nieuw Nederlands Junior is een geheel nieuwe aanpak voor taalonderwijs. Je combineert taal, spelling en lezen in één leerlijn. Dat zorgt voor betere transfer, verhoogt de motivatie van leerlingen én maakt het lesgeven makkelijker.

Beleef wat taal met je doet

Zodra je ontdekt wat je met taal kan doen, gaat taal leven! Leerlingen die met Nieuw Nederlands Junior Taal werken, maken iedere vier weken een taalproduct. Bijvoorbeeld een prentenboek of een podcast. Hierbij passen ze álle taalvaardigheden toe. Zo ervaren ze echt wat ze met taal kunnen doen én wat het doel is van elke vaardigheid. Met als resultaat: intrinsieke motivatie en duurzaam taalbegrip.

In Nieuw Nederlands Junior Taal worden alle taaldomeinen in samenhang aangeboden. Voor nog meer effect van de kracht van samenhang in taalonderwijs, combineer je de methode met Nieuw Nederlands Junior Spelling en Nieuw Nederlands Junior Lezen. Deze methoden leggen de basis voor het goed toepassen van taal.

Lezen wordt leuker als je snapt waarom

In de leesmethode Nieuw Nederlands Junior Lezen gaan je leerlingen met álle aspecten van lezen aan de slag – in samenhang met andere taaldomeinen én aansluitend op de thema’s die in het zaakvakkenonderwijs worden aangeboden. Daardoor lezen je leerlingen langere tijd over een breed onderwerp, vanuit verschillende invalshoeken. Jullie gaan echt de diepte in.

In het lesmateriaal komen alle vier de leerlijnen aan bod: technisch lezen, vloeiend lezen, lekker lezen en begrijpend lezen. Steeds afwisselend en goed in balans. Zodat je leerlingen vloeiend, vlot én met begrip leren lezen. Alle aspecten van lezen zijn natuurlijk belangrijk, maar begrijpend lezen hebben je leerlingen in álle vakken nodig. Daarom staan we er extra bij stil en vind je dit terug in zowel Nieuw Nederlands Junior Lezen als Nieuw Nederlands Junior Taal.

resource-not-found
Hoe bevalt Nieuw Nederlands Junior andere scholen?

Wij vroegen diverse leerkrachten wat zij vinden van de nieuwe methoden van Nieuw Nederlands Junior. “Het begrijpend lezen is heel natuurlijk ingebouwd”. “Door de eindproducten komt de creativiteit van de kinderen veel meer aan bod.” “Een van de redenen waarom we kozen voor Nieuw Nederlands Junior Taal is de aanpak van schrijfonderwijs.” “Mijn leerlingen hebben weer zin om te lezen in de lessen.” Dit zijn slechts een aantal van alle mooie reacties.

resource-not-found

De kracht van samenhangend taalonderwijs

Whitepaper

Als je taaldomeinen in samenhang behandelt, begrijpen leerlingen beter waarvoor ze iets leren en worden ze gemotiveerder. In deze whitepaper geschreven door Joanneke Prenger van het SLO vind je tips om doelgericht te werken aan meer samenhang in (taal)onderwijs.

Actief en creatief aan de slag met taal

Eindproducten van leerlingen

In schooljaar 2021/2022 startten de eerste scholen met Nieuw Nederlands Junior Taal met groep 4 en 5. Hierboven een indruk van de taalproducten die hun leerlingen hebben gemaakt.

Zelf uitproberen met je leerlingen?

Vraag nu gratis beoordelingsmateriaal aan:

Wil je ook de voordelen van samenhangend taalonderwijs?

Lees verder over onze methoden

resource-not-found

Nieuw Nederlands Junior Taal

Laat taal leven! Leerlingen werken in vier weken toe naar een eindproduct, waarbij ze alle taal- en leesvaardigheden combineren en stap voor stap leren en groeien.

resource-not-found

Nieuw Nederlands Junior Lezen

Lezen met plezier! Technisch en begrijpend lezen zijn volledig geïntegreerd. Kinderen leren hierdoor teksten vlot en met begrip te lezen. Ieder op het eigen niveau.

resource-not-found

Nieuw Nederlands Junior Spelling

Spelling is nog nooit zo makkelijk en leuk geweest! Uniek zijn de uitlegfilmpjes waarin leerlingen met klanken de spellingregels aanleren. Want je leert spelling extra goed door te luisteren.

Taal, spelling en lezen in samenhang en perfect op elkaar aangesloten

Inzien en uitproberen?

Kosteloos en vrijblijvend aan de slag met het lesmateriaal van Nieuw Nederlands Junior?