Home   Klantenservice   Voortgezet onderwijs   Assortiment   Talen

Kan de leerling oefenen voor het DELF-examen bij Grandes Lignes?

Ja, dat kan. In de 5e editie havo/vwo bovenbouw is een onderdeel DELF Junior opgenomen. Dit is lesstof met alle vier de vaardigheden van het DEL- examen:

  1. Luisteren;
  2. Lezen;
  3. Spreken;
  4. Schrijven.

De lesstof in de DELF-hoofdstukken is een kennismaking; het is niet vervangend maar juist aanvullend op aparte DELF-methoden.

Ook in de 6e editie onderbouw is in de delen 1-2-3 vwo en 3-havo aandacht voor de opzet van het DELF-examen en bijbehorende Franse opdrachtvormen. In de DELF-paragrafen binnen de hoofdstukken 4 en 8 maken leerlingen stapsgewijs kennis met volledig Franstalige DELF-opdrachten.