Welke puntentoekenning kan ik hanteren bij de toetsen van Nieuw Nederlands Junior?

Voor de toetsen bij Nieuw Nederlands Taal geldt één punt per vraag. Moet een leerling meer dan één antwoord geven bij een vraag dan krijgt de vraag twee punten. 
 
Voor het dictee van Nieuw Nederlands Junior Spelling geldt:
  1. In elk dictee worden 20 woorden getoetst;
  2. Van de zinnen tellen alleen de vetgedrukte dicteewoorden mee voor de beoordeling;
  3. Elk dicteewoord kan hooguit één keer fout gerekend worden;
  4. In de foutenanalyse kun je als leerkracht wel verschillende categoriefouten in een dicteewoord registreren (t.b.v. remediëren), dit heeft geen invloed op het cijfer.
Kijk voor meer informatie over te hanteren puntentoekenning bij de vraag 'Hoe wordt een score op een toets berekend voor Nieuw Nederlands Junior in Junior Cloud'?
 
mceclip0.png