Noordhoff.nl   Middelbaar beroepsonderwijs   Beroepsgerichte methodes   ZorgPad Zorg & Welzijn     Ervaring Anneke Ormel ZorgPad Zorg & Welzijn

Beroepspraktijk centraal in ZorgPad Zorg & Welzijn

Anneke Ormel, eindredacteur ZorgPad Zorg & Welzijn

header Zorgpad 1220x560
resource-not-found

ZorgPad Zorg & Welzijn volledig vernieuwd

Vanaf augustus 2020 geldt een nieuw kwalificatiedossier voor mbo-verpleegkundigen en verzorgenden-IG, dat voorschrijft waaraan studenten moeten voldoen om hun diploma te behalen. Voor Noordhoff een goed moment om ZorgPad Zorg & Welzijn volledig te vernieuwen – om het niet alleen bij dit kwalificatiedossier aan te laten sluiten, maar ook beter bij de veranderde beroepspraktijk. Met als resultaat een leeroplossing die voor docenten, onderwijsontwikkelaars én studenten prettig werkt.

Rigoureuze slag

De planning was krap, want pas in april besloot de minister tot verplichte invoering van het nieuwe kwalificatiedossier. “Toch durfde Noordhoff het aan om echt een rigoureuze slag te maken”, zegt Anneke Ormel, eindredacteur van het vernieuwde ZorgPad Zorg & Welzijn voor KD2020. “Net als de samenstellers van het kwalificatiedossier zien wij in dat de zorg sinds 2016, toen het vorige kwalificatiedossier is vastgesteld, fundamenteel veranderd is. Taken zijn anders verdeeld, zorgvragers hebben andere behoeften, technologie wordt steeds belangrijker. Ook hoe we naar zorg kijken heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Dit vroeg in onze ogen om meer dan een accentverschuiving.”


Beroepspraktijk centraal

Met het nieuwe ZorgPad ging Noordhoff aan de slag vanuit een heldere visie. Anneke: “Je leidt studenten op om met kennis van zaken de beste zorg te verlenen. De beroepspraktijk staat dan ook centraal in ZorgPad. Het kwaliteitsdossier beschrijft welke kennis en vaardigheden een student moeten beheersen, maar daar heb je pas iets aan als je deze in de praktijk kan toepassen. Wij hielden onszelf daarom steeds voor ogen: In wat voor situaties moeten studenten deze kennis en vaardigheden kunnen toepassen? In ZorgPad leggen we voortdurend de verbinding tussen theorie en praktijk. Daarnaast hebben we er rekening mee gehouden dat studenten tegenwoordig anders leren. Daarom bestaat ZorgPad uit kleine leereenheden, met veel afwisseling en gevarieerde, motiverende opdrachten, steeds ingestoken vanuit de context van de beroepspraktijk.”


Vertaling van eisen naar materiaal

Het kwalificatiedossier vormt uiteraard de basis; de vertaalslag naar de praktijk maakte het auteursteam van Noordhoff met professionals uit het zorgonderwijs én uit de zorgpraktijk. “Samen zijn we tot een methode gekomen die in inhoud, vorm en structuur aansluit bij wat studenten nodig hebben én motiveert. Zo vind je in ZorgPad bijvoorbeeld interviews met zorgverleners over onderwerpen zoals visie op zorg en kwaliteitszorg. Op het eerste oog voor studenten vrij abstracte thema’s die op deze manier toch voor hen gaan leven. Daarnaast hebben we nieuwe vaardigheden opgenomen zoals gezamenlijke besluitvorming en motiverende gespreksvoering . Ook loopt eigen regie als rode draad door de opleiding heen. Hoe motiveer je zorgvragers om zo lang mogelijk de dingen te doen die ze zelf kunnen??”


Technologie verweven

Ten slotte heeft ook zorgtechnologie een flink grotere rol gekregen in ZorgPad. “Behalve dat we hier een apart leerpad voor ingericht hebben, is het in alle onderdelen verweven. Want of het nu gaat om e-health, social media, communicatietechnologie, robots, of apps, de inzet van zorgtechnologie is allang niet meer uitzonderlijk. Waar dit aan bod komt, laten we studenten hier vooral ook zelf over nadenken: welk technisch hulpmiddel zou hier handig zijn? Hoe beslis je of een hulpmiddel geschikt is voor een bepaalde situatie? Deze vragen blijven actueel, ondanks de snelle ontwikkelingen op dit gebied.”


Mooi compliment

Het was een race tegen de klok, maar Noordhoff slaagde erin het nieuwe ZorgPad Zorg & Welzijn grotendeels op tijd beschikbaar te stellen voor eerstejaars. “De geluiden zijn positief”, vertelt Anneke. “Tijdens een bijeenkomst van de Kwaliteitsraad in november lieten docenten en onderwijsontwikkelaars weten dat ze de nieuwe structuur prettig vinden werken. Deze sluit naadloos aan bij het kwalificatiedossier, zodat het makkelijk is om leerroutes te maken. Ook de kleine leereenheden bevallen goed. Een van de deelnemers zei: ‘Ik ben zo blij dat studenten met ZorgPad in deze coronatijd makkelijk zelfstandig aan de slag kunnen zonder dat wij ons zorgen hoeven te maken of de benodigde inhoud gedekt is! Zo kunnen wij ons concentreren op het online begeleiden van studenten.’ Een mooi compliment. Ik ben trots op deze teamprestatie. En op het lef dat Noordhoff ook nu weer heeft getoond om te investeren in materiaal dat is afgestemd op de huidige beroepspraktijk.”  


Is ZorgPad Zorg & Welzijn ook interessant voor jouw opleiding?

Vraag een proeflicentie aan of neem direct contact met ons op.