Noordhoff.nl   Middelbaar beroepsonderwijs   Beroepsgerichte methodes   ZorgPad Zorg & Welzijn     The making of ZorgPad Zorg en Welzijn

“Een heldere verbinding tussen theorie en praktijk is cruciaal”

Karin Krenning, Auteur ZorgPad Zorg & Welzijn

header Zorgpad 1220x560
resource-not-found
The making of … ZorgPad Zorg & Welzijn

Voor de start van het huidige onderwijsjaar introduceerde Noordhoff een compleet vernieuwd ZorgPad Zorg & Welzijn. Een doorlopende leerlijn die mbo-studenten voorbereidt op een toekomst als verpleegkundige of verzorgende-IG. De samenstellers hielden daarbij steeds voor ogen: welke kennis hebben studenten straks nodig, in wat voor situaties? Daarbij helpt het dat de auteurs zelf de beroepspraktijk van binnen en van buiten kennen. Hoe gingen zij te werk?

De zorg in Nederland verandert snel: zo verschuiven taken, wordt de zorgvraag complexer en zwaarder, doen nieuwe technologieën en apparatuur hun intrede en is er steeds meer aandacht voor zelfredzaamheid. Reden voor Noordhoff om het leeraanbod regelmatig tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen. Bovendien werd in augustus 2020 het nieuwe kwalificatiedossier voor mbo-verpleegkundigen en verzorgenden-IG van kracht waar Noordhoff met het ZorgPad Zorg & Welzijn ook bij wilde aansluiten. Zo ging in de aanloop daarnaartoe een heel team aan de slag om het lesmateriaal een omvangrijke update te geven.

Auteurs uit het werkveld

Een van de auteurs is Karin Krenning, die naast haar redactiewerk voor Noordhoff twee dagen per week als dialyseverpleegkundige en praktijkopleider in het Bravis Ziekenhuis in Roozendaal werkt, twee dagen lesgeeft op het Albeda College en als zzp’er examinator is voor de hbo-v-opleiding van Avans Hogeschool. Die combinatie van theorie en praktijk kwam haar ook bij de ontwikkeling van het vernieuwde ZorgPad Zorg & Welzijn goed van pas. “Doordat ik zelf in de zorg werk, weet ik waar je als zorgprofessional tegenaan kan lopen en wat voor kennis je dan in huis moet hebben. En door mijn onderwijservaring heb ik inzicht in de didactische middelen die je wanneer het beste kan inzetten om bepaalde kennis over te brengen. Die bagage zet ik graag in om studenten en pas gediplomeerden op weg te helpen.”

Theorie en praktijk bij elkaar

Voor ZorgPad Zorg & Welzijn hield Karin zich vooral bezig met de modules voor verpleegtechnische vaardigheden, zoals katheteriseren, wondzorg, sondevoeding en stomazorg. “Voor elke module maakte ik eerst samen met eindredacteur Anneke Ormel een plan”, vertelt ze. “Telkens bekeken we heel kritisch: wat hebben we beschikbaar aan bestaand materiaal? Is dit nog bruikbaar? Wat willen we anders, wat missen we? Hoe gaan we de module indelen? Voor studenten is het daarbij van belang dat de theorie direct aan de praktijk is gekoppeld en andersom. Voorheen was het gebruikelijk om eerst de lesstof te behandelen en later pas praktijksituaties op te voeren waarbij je die kennis kon toepassen. In de vernieuwde modules hebben we die twee componenten dichter bij elkaar gebracht
en met elkaar verweven.”

Wat doe je als … ?

Bij deze ingreep vormde de casuïstiek een goed bindmiddel. “Verpleegkundigen komen steeds vaker in situaties terecht die van hen vragen dat ze zelf kunnen beoordelen wat een zorgvrager nodig heeft, hoe ze het beste ondersteuning kunnen bieden en wie ze daarbij moeten betrekken. Ook op mbo-niveau. Daarom hebben we klinisch redeneren een prominentere rol gegeven, onder meer door casuïstiek aan te bieden met open vragen, als vragen tussendoor. Wat doe je bijvoorbeeld als je bij een patiënt ziet dat diens stoma lekt, of dat de plak niet goed werkt? Studenten die zo’n open vraag beantwoord hebben, krijgen
hierop direct feedback: ook het juiste antwoord vormt onderdeel van de module. Hiermee kunnen ze hun eigen antwoord vergelijken. Op die manier reflecteren ze meteen op hun eigen kennis en vaardigheden.”

Putten uit bestaand materiaal én de praktijk

Voor deze en andere praktijkvoorbeelden putte Karin uit het bestaande aanbod van Noordhoff én uit haar eigen ervaringen. “Omdat Noordhoff alle content ontwikkelt in samenwerking met zorgprofessionals en deze ook bij hen toetst, zit ook de casuïstiek doorgaans al goed in elkaar. Maar ik heb ook nieuwe onderdelen toegevoegd. Om bij het voorbeeld van stomazorg te blijven: het bestaande ZorgPad Zorg & Welzijn ging nauwelijks in op pre- en postoperatieve stomazorg. Terwijl je daar in de praktijk wél mee te maken krijgt. In de nieuwe module heb ik die leemte opgevuld, waarbij ik weer gebruik kon maken van andere leerpaden van Noordhoff. Zo staat er nu een resultaat waar ik echt trots op ben, met ruime aandacht voor pre- en postoperatieve zorg en gezamenlijke besluitvorming.”

Een vorm die bij studenten van nu past

Ook over de vorm van het vernieuwde ZorgPad Zorg & Welzijn is Karin te spreken. “Die past bij waar studenten behoefte aan hebben. Zo hebben we gekozen voor afwisselende werkvormen om studenten te blijven prikkelen. Van casuïstiek tot multiple choice-vragen en van interviews tot korte instructievideo’s met daarbij meteen de handelingsvoorschriften. Daarbij hebben we de modules opgesplitst in kleine blokken. Ook dat sluit aan bij hoe zij het liefste informatie tot zich nemen. Alle modules worden afgesloten met een integrale praktijktoets. Vaak bestaat deze uit minimaal twee opdrachten, om alle leerstof terug te laten
komen. Bij injecteren is er bijvoorbeeld één opdracht over subcutaan en één over intramusculair injecteren. Zo staat het hele leerpad van a tot z in het teken van de beroepspraktijk: wat studenten leren, kunnen ze ook toepassen.”


Is ZorgPad Zorg & Welzijn ook interessant voor jouw opleiding?
Vraag een proeflicentie aan of neem direct contact met ons op.