Direct aan de slag met uw docentenaccount

07-08-2019

Goed omgaan met privacy in het onderwijs is heel belangrijk. Daarom heeft Noordhoff het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ onderschreven.

Dit privacy convenant stelt dat de school de regie heeft en houdt over persoonsgegevens, en bepaalt aan wie gegevens mogen worden verstrekt. Een voorwaarde voor het gebruik van digitale leermiddelen is dus dat duidelijke afspraken worden gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Belangrijk in dit verband is het valideren van docenten. 

Wat is docentenvalidatie?
Voordat docenten (digitaal) docentenmateriaal bij Noordhoff kunnen bestellen en gebruiken, moeten zij een docentenaccount aanvragen. Docenten van wie een aanvraag voor een docentenaccount is goedgekeurd, kunnen met hun account digitaal lesmateriaal aanvragen, waarmee ze toegang krijgen tot gegevens en leerresultaten van studenten. Mede vanwege privacywetgeving is het belangrijk dat scholen de regie voeren en verantwoordelijkheid dragen voor wie toegang heeft tot leerresultaten van studenten.

Hoe werkt het?
Wanneer de directie één of twee validators hiervoor aanwijst, kan uw instelling zelf aanvragen van docenten goedkeuren die niet automatisch worden gevalideerd. Dit kan de aanvraag van een nieuw docentenaccount bij Noordhoff zijn of een aanvraag om een docentenaccount te koppelen aan uw school. Een gebruiker die hiertoe rechten heeft (de zgn. validator, aan te wijzen door de schooldirectie) ontvangt bij iedere aanvraag bericht en beoordeelt de aanvragen op https://mijnschool.online.noordhoff.nl. Hier kunnen validators tevens het gebruikersbeheer voeren over docenten en bijvoorbeeld docenten ontkoppelen van uw school.

Niets doen?
Als er een aanvraag bij Noordhoff binnenkomt van een schoollocatie waar nog geen validator bekend is, dan zullen wij de schoollocatie telefonisch benaderen om de aanvraag te verifiëren. Let op! Dit neemt meer dagen in beslag, waardoor docenten langer moeten wachten tot ze toegang hebben tot hun account. Ook dan doen we navraag naar wie in de toekomst de rol van validator op zich zal nemen.

Kortom; zorg er voor dat uw instelling een validator aanwijst zodat u als docent zo snel mogelijk aan de slag kan in het nieuwe schooljaar. Neem hiervoor contact op met de directie van uw instelling. Zij weten hoe ze een validator aan moeten wijzen en wat het stappen zijn in het proces.

Om de directie te attenderen op het belang van docentvalidatie kan u de volgende tekst gebruiken in een e-mail: 

Download hier het bestand >>

Wanneer u vragen heeft, dan zijn wij uiteraard graag tot nadere toelichting bereid. U kunt onze klantenservice bereiken via (088) 522 6888. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur.

Alvast bedankt voor uw medewerking.