Veelgestelde vragen nieuwe leeromgeving ZorgPad Zorg & Welzijn

02-09-2019

Wat betekent de overstap naar de nieuwe leeromgeving voor onze school? Wat verandert er voor studenten en docenten? We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op.

Nieuwe leeromgeving

 1. ZorgPad verhuist in augustus naar een nieuwe leeromgeving, is die leeromgeving minder storingsgevoelig?

De nieuwe leeromgeving is stabieler, de kans op storingen wordt flink gereduceerd. Dit heeft met name te maken met toepassing van nieuwe technologie en aangepaste hosting.

 1. Welke impact heeft de nieuwe leeromgeving op de snelheid van ZorgPad Zorg & Welzijn?

Zorgpad Zorg & Welzijn zal even snel zijn in de nieuwe leeromgeving, mogelijk ervaar je zelfs een iets toegenomen snelheid.

 1. Hoe werkt het zoeken in de nieuwe leeromgeving van ZorgPad Zorg & Welzijn?

Op twee manier kan gezocht worden. De eerste mogelijkheid is door te filteren. De tweede mogelijkheid is het zoekvenster. Door de technische complexiteit is het nog niet mogelijk om alle content te doorzoeken. Met het zoekvenster doorzoek je de thema’s en titels van leerpaden.

Inrichting & functionaliteiten

 1. Hoe kan ik een groep of een klas aanmaken in de nieuwe leeromgeving?

Het aanmaken van een groep of een klas kan via ‘Klassenbeheer’. Je vindt klassenbeheer door te gaan naar het tabblad ‘Resultaten’ en daarna naar ‘Instellingen voortgang en resultaten’.  Het aanmaken van een groep of een klas via klassenbeheer werkt verder hetzelfde als in de oude leeromgeving. Docenten en studenten moeten zichzelf in een klas plaatsen. Het is als docent niet mogelijk om dit voor studenten te regelen.

 1. Hoe ziet de leeromgeving van de student eruit? Verschilt die van de docent?

De studentenomgeving is vergelijkbaar met de docentenomgeving en bevat ook de onderdelen ‘Resultaten’, ‘Bibliotheek’ en ‘Planning’.

Binnen het onderdeel ‘Resultaten’ kan de gebruiker de voortgang en resultaten terugvinden. De student ziet daar alleen de eigen gegevens, als docent kun je alle gegevens van jouw klassen en/of groepen zien.

Het onderdeel ‘Planning’ ziet er anders uit voor de student. Als docent vind je daar een overzicht van de planningen die je hebt gemaakt. De student ziet een takenlijst, waarin de taken uit verschillende planningen in één overzicht terugkomen. 

Binnen het onderdeel ‘Bibliotheek’ is het verschil dat het docentenmateriaal voor de student niet zichtbaar is.

 1. Studenten krijgen in de oude leeromgeving direct het antwoord bij opdrachten te zien. Ook bij open vragen, ongeacht wat je intikt. Blijft dat zo?

Dat is in de nieuwe leeromgeving vooralsnog hetzelfde. We onderzoeken wel of we dit op een slimmere manier kunnen doen. De behoeften van scholen lopen uiteen, we brengen de komende tijd de wensen en mogelijke oplossingen verder in kaart. 

 1. In de oude leeromgeving wordt een e-learning sessie na 50 minuten beëindigd. Is dat ook het geval in de nieuwe leeromgeving?

In de nieuwe leeromgeving is er geen tijdslimiet, je sessie wordt dus niet na 50 minuten beëindigd.

 1. Worden de antwoorden en scores van studenten meegenomen naar de nieuwe leeromgeving?

Er is een verschil tussen ingevulde antwoorden door de student en de scores. De scores worden meegenomen. Eerder behaalde scores kunnen in de nieuwe leeromgeving teruggevonden worden bij ‘Voortgang’ en ‘Resultaten’. De eerder door de student ingevulde antwoorden worden niet meegenomen en kunnen dus niet meer teruggevonden worden.

 1. Voorheen konden we gemakkelijk met twee schermen werken. Kan dat in de nieuwe leeromgeving ook?

De nieuwe leeromgeving bevat deze functionaliteit niet. We onderzoeken of er een oplossing mogelijk is.

 

Lesmateriaal/methode

 1. Wat zijn ‘Collecties’, ‘Thema's’, ‘Leerpaden’ en ‘Leeractiviteiten’?

Het lesmateriaal in ZorgPad Zorg & Welzijn is gestructureerd aan de hand van ‘Collecties’, ‘Thema's’, ‘Leerpaden’ en ‘Leeractiviteiten’. Een collectie is een verzameling thema’s. Er zijn op dit moment drie ZorgPad Zorg & Welzijn collecties: Basis, Beroepsgerichte basis en Branches.

Een thema bevat meerdere leerpaden. In de oude leeromgeving werden de leerpaden ‘Onderwerpen’ genoemd. 

Een ‘Leerpad’ bestaat uit een reeks ‘Leeractiviteiten’. Die zijn bedoeld om de stof eigen te maken. Er zijn verschillende typen leeractiviteiten, zoals: Theorie, Opdracht met score of Open vraag. Deze leeractiviteiten zijn hetzelfde als in de oude leeromgeving, ze worden nu alleen niet meer als tegels weergegeven.

 1. Kan je in de nieuwe leeromgeving eigen materiaal toevoegen?

De functie ‘Eigen materiaal’ wordt in de huidige vorm niet meegenomen naar de nieuwe leeromgeving, omdat deze te weinig wordt gebruikt. Het zal in de toekomst wel mogelijk gemaakt worden om eigen materiaal toe te voegen, maar dan in een nieuwe meer gebruiksvriendelijke vorm. Dit moet nog verder onderzocht en ontwikkeld worden.

 1. Wat moet ik doen als ik eigen materiaal in ZorgPad Zorg & Welzijn heb toegevoegd en ik het niet kwijt wil raken?

De functie ‘Eigen materiaal’ wordt in de huidige vorm niet meegenomen naar de nieuwe leeromgeving. Mocht je geen back-up hebben van het materiaal dat je in ZorgPad hebt geplaatst, dan kun je jouw eigen materiaal opzoeken in de oude ZorgPad omgeving (via ‘Eigen materiaal’) en de bestanden die je nodig hebt openen en opslaan op je eigen computer. Dit kan tot 16 augustus, daarna is de oude omgeving niet meer toegankelijk.

 1. Kun je in de nieuwe leeromgeving taken plannen?

De functionaliteit om taken te plannen is in ontwikkeling en wordt zo snel mogelijk na de start van het nieuwe schooljaar toegevoegd aan de nieuwe leeromgeving.

 1. Hoe kan ik in de nieuwe leeromgeving als docent de vaardigheden van een student beoordelen?

De interactieve vaardigheidsformulieren zijn ook in de nieuwe leeromgeving terug te vinden, maar het is nog niet mogelijk om als docent een student te beoordelen. Aan deze functionaliteit wordt nog gewerkt.

 1. In het nieuwe ZorgPad Zorg & Welzijn staat geen hoofdstuknummering meer, waarom is dat?

Dit heeft te maken met het zelf kunnen maken van leerpaden, een functionaliteit waaraan wordt gewerkt. Als je zelf een leerpad samenstelt, dan is een vaste nummering verwarrend voor de student.
De titels zijn wel gelijk gebleven, op basis daarvan herkent de student de content.

 1. Kan een student zonder tussenkomst van de docent de open vragen nakijken?

Direct nadat je een antwoord hebt ingevuld zie je het juiste antwoord. Na inleveren van alle open vragen kijkt de docent het na. De docent geeft feedback per open vraag en kent een percentage toe.

 1. Waar is het overzicht met de e-learning te vinden?

Vanaf de eerste week van september is het e-learningoverzicht te vinden onder docenteninformatie.

Planning en voorbereiding

 1. Wanneer gaat het nieuwe platform live?

In de week van 12 augustus gaan we over naar de nieuwe leeromgeving.

 1. Wat moet ik regelen voor de livegang?

Alle bestaande gebruikersaccounts worden overgezet. Dus als je een account hebt krijg je toegang tot de nieuwe omgeving met je bestaande e-mailadres en wachtwoord.

De nieuwe omgeving heeft een nieuw webadres: zorgpad.digitaal.noordhoff.nl. Het is handig om eventuele vermeldingen van het oude ZorgPad webadres, bijvoorbeeld in de ELO, intranet of in je eigen favorieten te vervangen voor het nieuwe webadres. 

Ingeplande taken in de oude omgeving worden niet overgezet. Dus als je taken wilt plannen voor het komende studiejaar dan dien je dat in de nieuwe leeromgeving te doen.

De ZorgPad licenties hebben nieuwe titels, omdat ZorgPad nu ZorgPad Zorg&Welzijn heet. Vermeld dus de nieuwe titel(s) op de literatuurlijst, zodat studenten de producten goed kunnen terugvinden in de webshop.

 1. Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er?

Op 29 augustus organiseren we opnieuw een webinar. Daarnaast zorgen we ervoor dat verschillende instructiefilmpjes worden gemaakt. Linda Rammers en Ferenc van Zanten staan klaar voor je vragen. Het is mogelijk om vooraf een bezoek op locatie te plannen bij de start van het schooljaar.

 1. Waar kan ik de ondersteuningsdocumenten vinden?

De volgende documenten zijn bij elk leerpad te vinden onder ‘Voor de docent’:

 • Antwoorden
 • Handleidingen

De volgende documenten zijn bij elk leerpad te vinden onder ‘Bij dit leerpad’:

 • Inhoudsopgave
 • Kwalificatiedossier
 • Productinformatie
 1.  Hoe lang is de oude leeromgeving nog toegankelijk?

Studenten kunnen vanaf 1 augustus niet meer in de oude leeromgeving. Als docent kun je vanaf 16 augustus niet meer in de oude leeromgeving. Mocht je als docent na die tijd informatie uit de oude omgeving nodig hebben, dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

Aanschaf

 1. Veranderen de ZorgPad licenties en de inhoud van de licenties?

Nee, de ZorgPad licenties veranderen niet. Ook de samenstelling blijft hetzelfde. De naamgeving van de licenties verandert wel als gevolg van de naamswijziging naar ZorgPad Zorg & Welzijn.

Aanverwante vragen

 1. Blijven de ZorgPad boeken de komende studiejaren beschikbaar? Zijn deze ongewijzigd?

Ja, de boeken blijven beschikbaar. Je kunt ZorgPad Zorg & Welzijn volledig digitaal of in combinatie met boeken blijven gebruiken. Hierin wordt niets gewijzigd. Inhoudelijk zijn de boeken ook hetzelfde gebleven.

 1. Verandert de inhoud van ZorgPad ook?

De inhoud en indeling van de thema’s van ZorgPad Zorg & Welzijn blijven hetzelfde. Dit geldt ook voor de verwerkingsopdrachten. Wel wordt de inhoud geactualiseerd en verbeterd waar nodig, maar dat staat los van de overstap naar de nieuwe leeromgeving.

 1. Wanneer komt nieuwe content uit, waaronder Anatomie & Fysiologie?

Aan nieuwe content wordt hard gewerkt. Een belangrijke toevoeging is Anatomie & Fysiologie.
Richting studiejaar 2020-2021 kun je met Anatomie & Fysiologie aan de slag.

 1. Zijn jullie al bezig met het KD 2020?

Op hooflijnen weten we wat er gaat veranderen in het kwalificatiedossier en daar bereiden we ons nu al op voor. Het KD 2020 is echter nog niet definitief, het wordt per 1 januari 2020 geformaliseerd. Pas dan wordt in detail duidelijk wat er exact gaat veranderen voor opleidingen en ZorgPad Zorg & Welzijn.