Home   Nieuws     De zevende editie van Binas havo/vwo

11 oktober 2022

De zevende editie van Binas havo/vwo

De zevende editie van Binas havo/vwo

De zevende editie van Binas havo/vwo

Zoals je waarschijnlijk weet zijn de syllabi voor biologie, natuurkunde en scheikunde met ingang van schooljaar 2022-2023 herzien. Voor de redactiecommissie van Binas havo/vwo was dit aanleiding een nieuwe editie van Binas te ontwikkelen. Daarnaast waren er andere redenen om tot een herziening over te gaan: de wetenschap staat niet stil en vraagt om een update van gegevens. Bovendien waren door de jaren heen verzoeken tot aanpassingen vanuit het veld verzameld. Ook die zijn in de 7e editie meegenomen.


De hoofdindeling van de nieuwe editie is onveranderd gebleven. De vaste achtergrondkleuren blijven gelijk aan die van de zesde editie. De trouwe gebruiker vindt bovendien de meest gebruikte tabellen bij dezelfde nummers terug als voorheen.

Een greep uit de veranderingen

Bi … Bij het vak biologie zijn naar aanleiding van vragen uit het veld figuren verduidelijkt. Een voorbeeld daarvan is de presentatie van de Calvincyclus. Ook zijn er toevoegingen gedaan, die te maken hebben met nieuwe ontwikkelingen in de biotechnologie zoals de Crispr-cas-methodiek. Uiteraard kon gezien de pandemie van de laatste jaren ook een afbeelding van het corona-virus niet ontbreken.
… Na … Bij natuurkunde zijn de nieuwe definities van de SI-eenheden per 20 mei 2019 verwerkt. Een gevolg van deze nieuwe definities is dat de waarden van alle natuurconstanten van tabel 7 zijn veranderd, meestal in het zesde of zevende significante cijfer, maar ook een enkele keer in het vierde. Naar aanleiding van vragen uit het veld is tabel 19B over het elektromagnetisch spectrum herzien. Verder zijn er waarden geactualiseerd in tabel 26 over de elementaire deeltjes en in tabel 31 over ons zonnestelsel. Uiteraard is ook het formule-overzicht van tabel 35 aangepast aan de nieuwe syllabus: een aantal formules moest van kolom wisselen.
… S Bij scheikunde is naar aanleiding van de syllabuswijziging een tabel opgenomen met regels over de IUPAC-naamgeving van organische entiteiten. Verder is er veel meer aandacht voor duurzaamheid en groene chemie. Zo zijn er nieuwe tabellen over de invloed van de productie van metalen op milieu en gezondheid.


Ingebruikname

Het CvTE staat het gebruik van de zevende editie nog niet toe in het eerste examenjaar van de examens die bij de gewijzigde syllabi voor biologie, natuurkunde en scheikunde horen, maar wel voor de jaren daarna. Dat betekent dus concreet voor het eerst in het examen 2025 voor havo en het examen 2026 voor vwo. Het is belangrijk om de leerlingen die aan deze examens deelnemen al meteen met de nieuwe editie te leren werken. Dat zijn dus alle leerlingen die in augustus 2023 starten in 4-havo of 4-vwo die biologie, natuurkunde of scheikunde in hun pakket hebben. De nieuwe editie komt in november van dit jaar (2022) op de markt en zal beschikbaar zijn op de gebruikelijke conferenties, zodat je er al ruimschoots op tijd kennis van kunt nemen. We wensen iedereen weer veel plezier met het werken met deze nieuwe editie van Binas.

Auteur

resource-not-found

Noordhoff

Kennispartner van leergierig Nederland

We willen dat iedereen kan leren naar zijn volste vermogen. Daarom leveren we content, digitale oplossingen en services. Voor iedereen die leert, van basisschool tot professional. Noordhoff brengt je verder.