Werken met FLEX

Veelgestelde vragen Nectar 4e editie leerjaar 4 FLEX  

Ik werk met FLEX. Wat betekent de nieuwe release/editie van Nectar 4e editie leerjaar 4 FLEX voor mij als we volgend jaar met de huidige methode FLEX blijven werken?
Blijf je volgend jaar met je huidige methode Nectar werken en vind er een nieuwe release/editie plaats? Dan werk je volgend schooljaar automatisch met het nieuwste lesmateriaal (boek en online).


Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe release (of editie)?
In de nieuwste release hebben we de lesstof aangepast op basis van de nieuwste inzichten en feedback van docenten.
Hieronder vind je de belangrijkste verbeteringen:


Hoofdstukopbouw

 • Het onderdeel Start is geschrapt en vervangen door een pagina waarin opleiding, beroep of leefwereld van een persoon centraal staat. Dit sluit aan bij de eindtermen A4 en A15 (havo) / A16 (vwo) van het examenprogramma. De beschreven persoon komt in het hoofdstuk terug als dat een meerwaarde heeft.

 • De voorkennisvragen, een van de toepassingen en de practica staan niet meer in het boek, maar zijn alleen nog online te doen. De overgebleven toepassing komt in ieder hoofdstuk pas na de paragrafen.

 • Iedere paragraaf start met een korte inleiding, gevolgd door een aantal leerdoelen. Deze leerdoelen sluiten zoveel mogelijk aan bij de eindtermen en de toelichting daarop van het examenprogramma.

 • De paragraaftekst volgt de leerdoelen.

 • De opdrachten zijn per leerdoel gerangschikt: in principe kennis, toepassen en inzicht (KIT). Aan het einde van de paragraaf staan waar mogelijk nog een of meer leerdoel- overkoepelende opdrachten.

 • De pararaaf sluit af met de hoofdpunten per leerdoel. Dit zijn korte ‘antwoorden’ op de leerdoelen, waarin de hoofdlijnenkernachtig opgesomd staan.

 • Op de laatste twee bladzijden van het hoofdstuk staat een beknopte samenvatting van het hoofdstuk, door gevolgd door enkele opdrachten waarmee de leerling kan checken of hij de leerstof begrepen heeft. De vragen zijn van een ander type dan die in de paragrafen: invullen, doorstrepen, omcirkelen bijvoorbeeld.

Belangrijkste verbeteringen:

 • In hoofdstuk 5 van havo 4 staan nu vrijwel alle onderdelen van de plantenfysiologie bij elkaar. Ze zijn uit verschillende hoofdstukken van havo 5 verplaatst naar dit hoofdstuk.

 • De leerstof uit de vier ecologie-hoofdstukken van vwo 4 en 5 zijn nu ondergebracht in drie hoofdstukken: twee in vwo 4 (enigszins uitgebreid) en een in vwo 5, met daarin onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid, zoals energietransitie, ontbossing, overbevissing, natuurbeheer, klimaatverandering en microplastics.

 • Hoofdstuk over Afweer is van vwo 6 verplaatst naar vwo 5.

 • Het structuren van de tekst en de opdrachten per leerdoel.

 • Het aantal vetgedrukte woorden is aanmerkelijk minder dan in de vorige edities. In principe alle biologische begrippen die in het examenprogramma staan, zowel in de eindterm als in de toelichting en de opsomming van deelconcepten. Daarnaast nog een beperkt aantal begrippen die een relatie hebben met een leerdoel. Dat betekent dat ook de begrippenlijst (alleen nog online te raadplegen) en het register (in het boek) sterk zijn ingekort.

 • De teksten zijn waar nodig geactualiseerd, met name die met betrekking tot de ecologie. Duurzaamheid maakt met name bij vwo een belangrijk onderdeel uit van de leerstof, conform de omschrijvingen in de conceptsyllabi van de CvTE (2021). Enkele nieuwe deelconcepten die nog niet in Nectar stonden, zijn toegevoegd.

 • De bronnen zijn waar nodig geactualiseerd en sluiten nog beter aan op de tekst.

 • Een koppeling met Binas is nu ook aangebracht bij de bronnen en nog nadrukkelijker in Samengevat.


Wat moet ik doen om komend schooljaar goed te kunnen werken met de nieuwe release (of editie) van Nectar?
De leerlingen ontvangen automatisch het nieuwe lesmateriaal. Binnenkort kun je een gebruikersexemplaar en het online Docentenpakket bestellen. We informeren je hierover zodra de nieuwe materialen beschikbaar zijn. Zo kunnen je leerlingen en jij volgend jaar goed van start met de methode.


Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice.