Noordhoff.nl   Voortgezet onderwijs   Engels   Stepping Stones     Stepping Stones FAQ FLEX

Werken met FLEX

Veelgestelde vragen Stepping Stones 7e editie leerjaar 1 FLEX  

Ik werk met FLEX. Wat betekent de nieuwe release van Stepping Stones leerjaar 1 FLEX voor mij als we volgend jaar met de huidige methode FLEX blijven werken?

Blijf je volgend jaar met je huidige methode Stepping Stones werken en vindt er een nieuwe release/editie plaats? Dan werk je volgend schooljaar automatisch met het nieuwste lesmateriaal (boek en online).


Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe release van Stepping Stones onderbouw?


In de nieuwste release hebben we de lesstof aangepast op basis van de nieuwste inzichten als het gaat om Doeltaal-Leertaal (in samenwerking met Sebastiaan Dönszelmann, vakdidacticus Moderne Vreemde Talen) en feedback van docenten. Hieronder vind je de belangrijkste verbeteringen.

Hoofdstukopbouw

De hoofdstukopbouw is grotendeels gelijk gebleven.


Drie veranderingen in de opbouw zijn:

 • In het nieuwe starthoofdstuk Get to work! maken leerlingen kennis met de Instructions, Classroom English, opdrachtvormen, symbolen, kleuren en leerdoelen in het boek.

 • In de paragraaf Getting Started gaan leerlingen in de eerste opdracht eerst actief aan de slag met de leerdoelen van het hoofdstuk. Dat doen ze aan de hand van het nieuwe onderdeel Learning Goals achterin het boek.

 • Het onderdeel Test Yourself (na de Task) is vervangen met het onderdeel Get ready for your test. Leerlingen kijken nu vóór de Test Yourself terug naar de leerdoelen van het hoofdstuk. Ze vinken de leerdoelen af die ze beheersen en kijken waarmee ze nog verder moeten oefenen.


Belangrijkste verbeteringen:

 • De Engelse opdrachtinstructies en theorieblokken zoals de strategies zijn nu korter en bondiger, minder talig. En ze zijn nog sterker gebaseerd op de Instructions uit het hoofdstuk Get to work!

 • Vmbo krijgt in de boeken nog vaker extra ondersteuning met Nederlandse vertalingen of toelichting.

 • In alle paragrafen is de eerste opdracht een inductieve opdracht. Bijvoorbeeld met een aansprekend voorbeeld uit de werkelijkheid of een authentieke bron.

 • In de vocabulary is een juiste verdeling gemaakt van woorden die leerlingen productief moeten kennen en woorden die ze receptief moeten kennen. De Theme words blijven allemaal productief. Dit onderscheid vind je terug in de opdrachten en op de manier waarop ze zijn weergeven in de Learning corner.

 • Leerlingen worden op verschillende plekken in het hoofdstuk actief aan de slag gezet met de leerdoelen. Zo ervaren de leerlingen nog sterker de samenhang binnen de leerstof.

 • De Grammar-blokken en opdrachten bevatten eenvoudigere taal. Met duidelijke voorbeeldzinnen in plaats van een talige uitleg.

 • Uitzonderingen op grammaticaregels komen in de Grammar-blokken nu alleen aan bod als ze echt relevant zijn op het niveau van de leerling.

 • Om voorbeelden en uitleg binnen de Grammar-blokken visueel te ordenen, is ook de opmaak van de blokken aangepast.

 • In de Learning corner zijn de Stones-chunks aangevuld met woorden, zodat ze hele zinnen vormen. Je vindt hier eveneens de Nederlandse vertalingen van de zinnen.

 • Strategy-blokken hebben een duidelijkere opmaak gekregen. De uitleg is visueel geordend door bulletpoints. En de belangrijkste woorden en informatie zijn vetgedrukt.

 • In paragraaf G Reading van bk en kgt maakt een lang leesfragment plaats voor twee korte leesfragmenten.

 • De vormgeving van de pagina’s is vereenvoudigd voor meer overzicht en rust op de pagina’s.


Wat moet ik doen om dit schooljaar goed te kunnen werken met de nieuwe release van Stepping Stones?

De leerlingen ontvangen automatisch het nieuwe lesmateriaal. Je kunt als docent een gebruikersexemplaar en het online Docentenpakket bestellen. Zo kunnen je leerlingen en jij goed van start met de methode.


Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze klantenservice.