Noordhoff.nl   Voortgezet onderwijs   Engels     Stepping Stones onderbouw vernieuwd!

Stepping Stones onderbouw vernieuwd!

Stepping Stones is verder verbeterd op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De inzichten van de Doeltaal-Leertaaldidactiek staan centraal, zowel in het boek als in de digitale leeromgeving.

header Stepping Stones generic 1220x560
resource-not-found

Doeltaal-Leertaal is the way to go

Tijdens de les moet Engels niet alleen een communicatiemiddel zijn, maar een heus leermiddel: de doeltaal als leertaal. In samenwerking met Sebastiaan Dönszelmann (vakdidacticus Moderne Vreemde Talen) is de didactische onderbouwing van de methode aangescherpt. In deze nieuwe release zetten we de Engelse taal dus nog nuttiger en effectiever in, volgens de principes van doeltaal-leertaal: taal om van te leren.

resource-not-found

De verbeteringen op een rij

Nieuw: Get to work!

Hoe werk je met Stepping Stones? In Get to work!, een geheel nieuw starthoofdstuk, gaan leerlingen actief aan de slag met de Instructions. Dit zijn standaardopdrachtinstructies die gebruikt worden in de hoofdstukken, met vertalingen voor vmbo. En de leerlingen oefenen met Classroom English. Daarnaast worden onder andere symbolen, kleuren uit het boek, en de leerdoelen geïntroduceerd. Want hoe beter leerlingen begrijpen wat ze zien en lezen, hoe effectiever ze aan het werk kunnen.

resource-not-found

Opdrachtinstructies en uitleg vereenvoudigd

De Engelse opdrachtinstructies en theorieblokken zoals de strategies zijn nu korter en bondiger, minder talig. En ze zijn nog sterker gebaseerd op de Instructions. Daarmee staan ze bomvol geleerde of te leren taal, en sluiten ze nog beter aan op het ERK-niveau van je leerlingen. Zo hoeft de Engelse taal niet in de weg te staan van het leren, maar is het juist het leermiddel zelf! En voor vmbo is er extra ondersteuning met Nederlandse vertalingen of toelichting.

resource-not-found

Inductieve opbouw

Deductieve uitleg van de leerstof of van een opdracht zorgt vaak voor onnodig talige of juist te moeilijke - en dus niet-leerzame - Engelse taal. In deze nieuwe release krijgen zowel de paragrafen als de opdrachten daarbinnen standaard een inductieve start. Bijvoorbeeld met een aansprekend voorbeeld uit de werkelijkheid of een authentieke bron.

resource-not-found

Vocabulary: de juiste balans tussen productief en receptief

Onderzoek naar vocabulaireverwerving wijst uit dat het aanleren van een productief woord (N-E) tot wel drie keer zo veel van de leerling vraagt als het aanleren van een receptief woord (E-N). Dit terwijl een grote receptieve woordenschat enorm belangrijk is, en lang niet alle receptief te leren woorden ook echt productief geleerd hoeven te worden. Een juiste balans zorgt er dus voor dat leerlingen uiteindelijk meer woorden zullen onthouden en kunnen gebruiken.

De Theme words blijven allemaal productief. In de vocabulary is de juiste verdeling gemaakt tussen woorden die leerlingen productief of receptief moeten kennen. Je herkent ze aan de symbolen.

resource-not-found

Leerdoelen zorgen voor samenhang

In deze release gaan leerlingen in Getting Started eerst actief aan de slag met de leerdoelen van het hoofdstuk. Dat doen ze aan de hand van het nieuwe onderdeel Learning goals achterin het boek. Daarin kunnen ze ook hun eigen voortgang bijhouden en checken of ze volledig voorbereid zijn op de Task, als eindtaak van het hoofdstuk. Leerlingen ervaren zo de samenhang binnen de leerstof van het hoofdstuk. Goed voor de stabiliteit van het leren. En voor meer eigenaarschap over het leerproces!

resource-not-found

Grammatica voor alle leerlingen

De grammatica-uitleg in bk en kgt blijft gewoon in het Nederlands. Maar in alle niveaus sluit Writing & Grammar nu nog meer aan op Doeltaal-Leertaal. De Grammar-blokken en opdrachten bevatten eenvoudigere taal. Met duidelijke voorbeeldzinnen in plaats van een talige uitleg. Uitzonderingen op grammaticaregels komen aan bod als ze écht relevant zijn op het niveau van de leerling. Om voorbeelden en uitleg binnen de Grammar-blokken visueel te ordenen, is ook de opmaak van de blokken aangepast. Dus: grammatica voor iedere leerling, op een passend niveau.

resource-not-found

Formatief evalueren nu nog eenvoudiger

De nieuwe onderdelen Get ready for your test en Learning goals helpen je met formatief evalueren. Leerlingen bekijken nog vóór de Test yourself hun voortgang per leerdoel: welk leerdoel heb ik onder de knie, en met welke moet ik nog meer oefenen? Wil je als docent extra feedback op leerdoelniveau geven, of liever de leerlingen elkaar van feedback laten voorzien? Je vindt bij deze onderdelen nu volop schrijfruimte voor tips en notities.

resource-not-found

Meer vernieuwingen

  • In de Learning corner zijn de Stones-chunks aangevuld met woorden, zodat ze hele zinnen vormen. Je vindt hier eveneens de Nederlandse vertalingen van de zinnen.

  • Strategy-blokken hebben een duidelijkere opmaak. De uitleg is visueel geordend door bulletpoints. En de belangrijkste woorden en informatie zijn voor het gemak vetgedrukt.

  • In paragraaf G Reading van bk en kgt maakt een lang leesfragment plaats voor twee korte leesfragmenten. - De vereenvoudigde vormgeving geeft meer overzicht en rust op de pagina’s.

Meer weten?

Ervaar Stepping Stones zelf met een gratis beoordelingspakket en je ontvangt het doeltaal-leertaal spel (alleen onderbouw). Of neem contact op met één van onze accountmanagers. We helpen je graag verder!