Skip to Content

Kennis, toepassing en inzicht

Onze nieuwe toetstaxonomie


KTI, hoe zit dat? 

Bij Digitaal toetsen gebruiken we de nieuwe KTI-toetstaxonomie. Vanaf dit schooljaar zie je de indeling in alle toetsen terug.

Bekijk de korte video waarin KTI wordt uitgelegd.

 

 

Veelgestelde vragen

 • Vanaf schooljaar 2020/2021 gebruikt Noordhoff voortgezet onderwijs een nieuwe toetstaxonomie: KTI. De letters K, T en I staan voor Kennis, Toepassing en Inzicht.

  Kennis: Geleerde kennis reproduceren door feiten, termen, basisbegrippen en antwoorden te herinneren. Hierbij speelt het daadwerkelijke begrip geen rol. Kernwoord: “weten”

  Toepassing: Kennis in de praktijk brengen door feiten, technieken en regels te gebruiken. Leerlingen laten zien dat ze de stof begrijpen door iets uit te leggen of uit te voeren. Kernwoorden: “kunnen” en “doen”

  Inzicht: Kennis en begrip combineren ten behoeve van een analyse, evaluatie of creatie. Om dit te kunnen volbrengen moet de leerling verschillende aspecten/stappen met elkaar kunnen combineren en de stof zich eigen hebben gemaakt. De leerling werkt zelfstandig. Kernwoorden: “inzicht” en “combineren”

 • KTI onderscheidt zich van andere gangbare toetstaxonomieën door een simpele driedeling. Cognitieve categorieën zijn teruggebracht tot de essentie, wat zorgt voor eenvoud, flexibiliteit en brede inzetbaarheid.

  Eenvoud: de driedeling is makkelijk uit te leggen. Daarom kunnen zowel docenten als leerlingen KTI efficiënt gebruiken en wordt KTI een handig hulpmiddel voor het evaluatie- én het leerproces.

  Flexibiliteit: de drie cognitieve categorieën Kennis, Toepassing en Inzicht kun je flexibel combineren en naar eigen inzicht doelgericht inzetten bij toetsen, nabesprekingen en advies. Met behulp van KTI houd je daarom gemakkelijk eigenaarschap over het evaluatieproces.  

  Breed inzetbaar: de eenvoud en flexibiliteit van KTI zorgen ervoor dat je de toetstaxonomie zinvol toepast bij alle vakken in het voortgezet onderwijs. Leerlingen gebruiken KTI voor meerdere vakken en kunnen zo vakoverstijgende verbanden in hun leerproces ontdekken.

 • Met KTI doorgrond je snel de opbouw van een toets. Zo zie je meteen of de kant-en-klare toets past  bij jouw doelen of dat je nog iets aan moet passen. Of maak je liever je eigen toets? Met KTI stel je eenvoudig een toets samen die voldoet aan jouw doel. Bijvoorbeeld een korte kennistest of een evenwichtige hoofdstuktoets.  

  KTI geeft je inzicht in de voortgang van je leerlingen op cognitief niveau. Ontwikkelpunten van een leerling worden meteen inzichtelijk en je geeft eenvoudig persoonlijk studieadvies. De nabespreking wordt efficiënter, omdat jij én je leerlingen met KTI weten waar het over gaat.

 • De eenvoudige driedeling van KTI is makkelijk uit te leggen. Leerlingen kunnen KTI gebruiken als hulpmiddel in hun leerproces. Na iedere toets zien ze direct wat al goed gaat én waar ze nog aan moeten werken. Zo kunnen ze gericht oefenen voor een volgende toets. 

  Laat je leerlingen kennismaken met de toetstaxonomie in de Slimme Start in de digitale leeromgeving. Hier kijken ze eerst de uitlegvideo daarna kunnen ze zelfstandig aan de slag met de leermodule over KTI.

 • In de meeste gevallen niet, omdat het materiaal verouderd is. Bij alle edities van 2017 of later vind je per begin schooljaar 2020/2021 uitsluitend nieuwe KTI-toetsen in het docentenmateriaal.

  Er is een uitzondering: je werkt met een editie die in schooljaar 2019/2020 nog RTTI-toetsen aanbood. Dan kun je via Noordhoff Services de papieren RTTI-toetsen opvragen. Weet je niet zeker of dit geldt voor de editie waar jij mee werkt? Ook dit kun je navragen bij onze klantenservice. De beschikbaarheid en actualiteit van deze toetsen kunnen we niet garanderen.  

  Heb je nog vragen? Uiteraard helpen we je graag verder! Neem contact met ons op via (088) 522 6888

Nieuws

 • Dat toetsen niet alleen om cijfers gaan weet iedereen. Een toets geeft de leraar inzicht: waar staat zijn leerling? Wat is al bekend en wat moet er nog geoefend worden? Maar met KTI, de nieuwe toetstaxonomie van Noordhoff, kunnen leraar én leerling aan de slag. En dat zorgt voor vertrouwen. “Ben jij als leerling ooit met een toetsindeling bezig geweest?”