Skip to Content

Binas Errata

Ondanks een zorgvuldige ontwikkeling en uitgebreide controle staan in sommige oplages van Binas toch een paar fouten. De hieronder genoemde fouten zijn reeds gecorrigeerd in een latere oplage, maar het kan zijn dat u / uw leerlingen nog werken met een boek waarin deze fouten nog wel voorkomen. Wij blijven daarom deze errata hier vermelden, zodat u de correctie kunt verwerken in uw exemplaar.

Meld hier uw fout >>

Errata Binas 2e NaSk 1/2 vmbo kgt (ISBN 978 9001 80069 7):

Tabel 4

Teken voor grote delta (Δ) en kleine Mu (μ) zijn weggevallen.

Tabel 36

Fenol-ftaleïen moet zijn fenol-ftaleïne

 

Tabel 36

wit moet zijn kleurloos

 

 

Tabel 8

(alleen in bijdruk 6/15): formules weggevallen:


Errata Binas 2e NaSk1 vmbo basis (ISBN 978 9001 80067 3):

Tabel 4

Teken voor grote delta (Δ) en kleine Mu (μ) zijn weggevallen.

Register, 
oxiderend

22 moet zijn 24

 


Errata Binas HV 6e editie (excel bestand)

 

LET OP! Geen nieuwe errata Binas 6e editie

In overleg met het CvTE hebben wij besloten geen nieuwe errata meer door te voeren in Binas 6e editie. De lijst die nu hierboven gepubliceerd staat, blijft onverminderd van kracht. Hierin kunt u per bijdruk terugvinden welke errata u en uw leerlingen mogen verbeteren.

Mocht u vragen hebben over de errata in Binas neemt u dan contact op met de uitgever Petra van der Zanden, p.vanderzanden@noordhoff.nl of T 06-30799087.

 

Errata Binas HV vijfde editie (ISBN 978 9001 89380 4)

Tabel 20

In de Spectraalplaat zijn op de linkerpagina de streepjes in kolom 3 t/m 8 verschoven, waardoor deze kleuren niet meer goed zichtbaar zijn.
U kunt de fout herkennen aan het vrijwel geheel ontbreken van kleur in deze kolommen.
Klik hier om een voorbeeld van de juiste pagina te zien.

Tabel 70B

In het guanine molecuul staat rechtsboven tussen N en C=O een dubbele binding. Dit moet een enkele binding zijn.