Skip to Content
Pincode Tweede Fase

Pincode Tweede Fase

 • Perfecte voorbereiding op het examen
 • Eenvoudig differentiëren
 • De ideale mix van boek en online lesmateriaal
 • Voor schooljaar 2019/2020: leerjaar 4-5-6 beschikbaar
Beoordelingspakket aanvragen

 

Pincode, échte en aansprekende economie!

Pincode Tweede Fase maakt de relevantie van het vak economie zichtbaar en biedt u veel mogelijkheden om op actuele en inspirerende wijze economielessen te geven. Zo verbinden de voorbeelden en bronnen het vak met nationale en internationale economische ontwikkelingen.

Leerlingen worden op niveau én op maat voorbereid op het nieuwe examenprogramma. Door de indeling in katernen is de methode flexibel in gebruik. En dat voor een gemiddelde prijs van 25 euro per leerling per jaar!

Perfecte voorbereiding op het examen

Leerlingen worden grondig voorbereid op het examen met een uitvoerige examentraining die start in leerjaar 4. Er wordt in de paragrafen geoefend met examengelijkende vragen en achterin ieder hoofdstuk met echte examenvragen.

Daarnaast kunnen leerlingen oefenen met Examensprint. Examensprint is een online, adaptieve trainer met échte examens, inhoudelijke, rijke feedback en studieadvies op maat. In het studieadvies worden leerlingen gericht doorverwezen naar de lesstof die ze nog onvoldoende beheersen. Ook krijgen ze een cijfer op dit tentamen, zodat ze kunnen berekenen of ze hun examen gehaald zouden hebben.

Perfecte voorbereiding op het examen

Eenvoudig differentiëren

Pincode 6e editie Tweede Fase biedt u als docent alles wat u nodig heeft voor uw dagelijkse lespraktijk. De jarenlange ervaring ziet u direct terug in de boeken en het digitale lesmateriaal. We geloven in de kracht van zowel boek als online lesmateriaal, zodat leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo de lesstof kunnen verwerken.

Uniek! Geautomatiseerde leerroutes
Differentiëren in een klas met 30 leerlingen is makkelijker gezegd dan gedaan. Met de gepersonaliseerde leeromgeving heeft u alle tools in handen om eenvoudig te differentiëren. Zo zijn in de paragrafen leerroutes aangebracht. De leerstof en de opdrachten passen zich automatisch aan het niveau van de leerling aan. Bij iedere paragraaf zijn leerdoelen aangegeven. Deze vormen het startpunt van het leerproces.

Bekijk de uitlegvideo over de werking van de leerroutes voor Pincode.

Het grootste leerrendement: inhoudelijke feedback
Vanuit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat inhoudelijke feedback het grootste leerrendement oplevert voor leerlingen. Daarom hebben we alle gesloten vragen voorzien van rijke, inhoudelijke feedback. Met deze feedback kan de leerling zijn eigen resultaat direct proberen te verbeteren. Bij de open vragen vinden leerlingen een tip of hint, die hen helpt de vraag te beantwoorden.

Weten waar je staat door de oefentoetsen met studieadvies op maat
Na elk hoofdstuk kan de leerling een oefentoets maken waaruit blijkt of hij de stof beheerst. Na deze oefentoets krijgt de leerling een gepersonaliseerd studieadvies. 

Meer inzicht door de resultatenpagina's
Met de informatie uit de resultatenpagina's kunt u als docent uw leerlingen bijsturen en coachen. Ook leerlingen zelf zien snel wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo heeft de leerling het eigenaarschap over het leren en houdt de docent het overzicht en de regie.

Veel extra's
In het online lesmateriaal vinden uw leerlingen veel extra's, zoals uitlegfilmpjes en interactieve figuren. Ook is er een rekenmodule voor leerlingen die extra aandacht en oefening op het gebied van rekenen nodig hebben.

Meer lezen

Eenvoudig differentiëren

NU Actueel - Brengt economie dichtbij

Als docent wilt u leerlingen boeien en laten zien dat economie altijd en overal aanwezig is, en dus ook over de leerling zelf gaat. Pincode ondersteunt leerlingen bij financiële zelfredzaamheid. De methode biedt ze een stevige basis aan vakkennis om financiële beslissingen te nemen in hun verdere leven.

Nieuw is bovendien NU Actueel. Op NU Actueel vindt u tweewekelijks nieuw en actueel lesmateriaal: filmpjes en artikelen uit verschillende media met opdrachten. Zo haalt u snel en gemakkelijk de echte wereld het klaslokaal binnen. En brengt u het vak nog dichter bij de leerlingen.

NU Actueel - Brengt economie dichtbij

De perfecte mix van boek en digitaal lesmateriaal

We geloven in de kracht van zowel boek als online lesmateriaal. Juist de combinatie van beide levert een optimaal leerrendement op.

In het online lesmateriaal zien u en uw leerlingen direct de heldere structuur van Pincode terug. De opbouw van boek en digitaal lesmateriaal is exact hetzelfde. Leerlingen weten daardoor altijd waar ze zijn, wat ze moeten doen en wanneer ze klaar zijn.

Wilt u volledig digitaal werken? Dat kan ook. Alle theorie, bronnen en opdrachten zijn beschikbaar in de nieuwe gepersonaliseerde leeromgeving. De leeromgeving is te gebruiken op pc, laptop of tablet.

De perfecte mix van boek en digitaal lesmateriaal

Flexibel in gebruik

Pincode Tweede Fase bestaat uit katernen. De katernen sluiten direct aan bij de concepten uit het nieuwe examenprogramma en kunnen flexibel worden ingezet. Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de toegankelijke, goed gestructureerde theorieteksten, en duidelijke opdrachten en aansprekende bronnen.

Voor zowel havo als vwo zijn er acht katernen die rekening houden met de verschillen in de examenprogramma’s en de verschillende leercompetenties per stream.

Pincode 6e editie Tweede Fase bestaat uit de volgende katernen:
 

 • katern 1 Schaarste en ruil
 • katern 2 Markt: vraag en aanbod
 • katern 3 Marktvormen en marktfalen
 • katern 4 Ruilen over de tijd
 • katern 5 Samenwerken en onderhandelen
 • katern 6 Risico en informatie
 • katern 7 Welvaart en groei
 • katern 8 Goede tijden, slechte tijden

Flexibel in gebruik

Digitaal toetsen

Met het aanbod van Noordhoff beschikt u over alle instrumenten voor een eenvoudige en effectieve evaluatiecyclus. Toetsen – al dan niet digitaal – maken daar vanzelfsprekend onderdeel van uit. Maar bij een complete evaluatiecyclus horen ook de duidelijke leerdoelen per paragraaf, de geautomatiseerde leerroutes met directe inhoudelijke feedback en oefentoetsen met studieadvies op maat. Met al deze zaken evalueren u en uw leerlingen beter en vaker, eigenlijk in iedere les.

Naast de Word-toetsen in het docentenmateriaal zijn er ook Digitale toetsen beschikbaar. Alle leerlingen die werken met de methodelicentie, de volledig digitaal-licentie of de aparte toetslicentie hebben hier toegang toe. Als docent heeft u vanuit het Docentenpakket online standaard toegang tot de toetsomgeving.

In de Digitale toetsen vindt u niet alleen kant-en-klare toetsen, u kunt vanaf schooljaar 2019/2020 ook zelf eenvoudig toetsen samenstellen uit de complete toetsdatabase.

Digitaal toetsen

 

Arrangement

Bekijk het aanbod voor leerling en docent.

  • Katernen + online
  • Losse katernen
  • Online jaarlicentie


  Met de online-licentie hebben leerlingen toegang tot alle leerjaren en niveaus van de bovenbouw.

   

  Beoordelingspakket aanvragen >>

  • de complete inhoud van Pincode online voor uw leerlingen
  • docentenhandleiding
  • uitwerkingen
  • handige resultatenpagina's waarmee u de resultaten van uw leerlingen kunt volgen
  • veel kant-en-klaar toetsmateriaal

   

  Bestel het Docentenpakket >>