Skip to Content
Pincode Tweede Fase

Pincode Tweede Fase

Verkrijgbaar als blended lesmethode FLEX

 • Perfecte voorbereiding op het examen
 • Eenvoudig differentiëren
 • De ideale mix van boek en online lesmateriaal
 • Voor schooljaar 2020/2021: leerjaar 4-5-6 beschikbaar
Beoordelingspakket aanvragen

 

Pincode, economie voor jou!

Pincode Tweede Fase maakt de relevantie van het vak economie zichtbaar en biedt u veel mogelijkheden om op actuele en inspirerende wijze economielessen te geven. Zo verbinden de voorbeelden en bronnen het vak met nationale en internationale economische ontwikkelingen.

Leerlingen worden op niveau én op maat voorbereid op het nieuwe examenprogramma. Door de indeling in katernen is de methode flexibel in gebruik. 

Perfecte voorbereiding op het examen

Leerlingen worden grondig voorbereid op het examen met een uitvoerige examentraining die start in leerjaar 4. Er wordt in de paragrafen geoefend met examengelijkende vragen en achterin ieder hoofdstuk met echte examenvragen.

Daarnaast kunnen leerlingen oefenen met Examensprint. Examensprint is een online, adaptieve trainer met échte examens, inhoudelijke, rijke feedback en studieadvies op maat. In het studieadvies worden leerlingen gericht doorverwezen naar de lesstof die ze nog onvoldoende beheersen. Ook krijgen ze een cijfer op dit tentamen, zodat ze kunnen berekenen of ze hun examen gehaald zouden hebben.

Perfecte voorbereiding op het examen

Eenvoudig differentiëren

Pincode 6e editie Tweede Fase biedt je als docent alles wat je nodig hebt voor je de dagelijkse lespraktijk. De jarenlange ervaring zie je direct terug in de boeken en het digitale lesmateriaal. We geloven in de kracht van zowel boek als online lesmateriaal, zodat leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo de lesstof kunnen verwerken.

Uniek! Geautomatiseerde leerroutes
Differentiëren in een klas met 30 leerlingen is makkelijker gezegd dan gedaan. Met de gepersonaliseerde leeromgeving heb je alle tools in handen om eenvoudig te differentiëren. Zo zijn in de paragrafen leerroutes aangebracht. De leerstof en de opdrachten passen zich automatisch aan het niveau van de leerling aan. Bij iedere paragraaf zijn leerdoelen aangegeven. Deze vormen het startpunt van het leerproces.

Bekijk de uitlegvideo over de werking van de leerroutes voor Pincode.

In de digitale leeromgeving zien jij en jouw leerlingen direct de heldere structuur van Pincode terug. De opbouw van boek en digitaal lesmateriaal is exact hetzelfde. Leerlingen weten daardoor altijd waar ze zijn, wat ze moeten doen en wanneer ze klaar zijn.

Het grootste leerrendement: inhoudelijke feedback
Vanuit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat inhoudelijke feedback het grootste leerrendement oplevert voor leerlingen. Daarom hebben we alle gesloten vragen voorzien van rijke, inhoudelijke feedback. Met deze feedback kan de leerling zijn eigen resultaat direct proberen te verbeteren. Bij de open vragen vinden leerlingen een tip of hint, die hen helpt de vraag te beantwoorden.

Weten waar je staat door de oefentoetsen met studieadvies op maat
Na elk hoofdstuk kan de leerling een oefentoets maken waaruit blijkt of hij de stof beheerst. Na deze oefentoets krijgt de leerling een gepersonaliseerd studieadvies. 

Meer inzicht door de resultatenpagina's
Met de informatie uit de resultatenpagina's kunt u als docent uw leerlingen bijsturen en coachen. Ook leerlingen zelf zien snel wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo heeft de leerling het eigenaarschap over het leren en houdt de docent het overzicht en de regie.

Veel extra's
In het online lesmateriaal vinden uw leerlingen veel extra's, zoals uitlegfilmpjes en interactieve figuren. Ook is er een rekenmodule voor leerlingen die extra aandacht en oefening op het gebied van rekenen nodig hebben.

Meer lezen

Eenvoudig differentiëren

NU Actueel - Brengt economie dichtbij

Als docent wil je jouw leerlingen boeien en laten zien dat economie altijd en overal aanwezig is, en dus ook over de leerling zelf gaat. Pincode ondersteunt leerlingen bij financiële zelfredzaamheid. De methode biedt ze een stevige basis aan vakkennis om financiële beslissingen te nemen in hun verdere leven.

Nieuw is bovendien NU Actueel. Op NU Actueel vind je tweewekelijks nieuw en actueel lesmateriaal: filmpjes en artikelen uit verschillende media met opdrachten. Zo haal je snel en gemakkelijk de echte wereld het klaslokaal binnen. En breng je het vak nog dichter bij de leerlingen.

NU Actueel - Brengt economie dichtbij

FLEX: de ideale mix

Pincode is nu verkrijgbaar als blended lesmethode FLEX. Met FLEX krijg je de krachtige combinatie van altijd actuele lesstof in boeken die leerlingen mogen houden én gepersonaliseerde digitale leerondersteuning voor jouw vak.

Met FLEX heb je: 

 • Boeken die leerlingen mogen houden
  Leerlingen krijgen elk schooljaar een nieuw boek. Lezen, opdrachten maken, aantekeningen plaatsen; alles in één boek dat ze zelf mogen houden.  
 • Een persoonlijke digitale leeromgeving
  In de digitale leeromgeving worden leerlingen uitgedaagd op hun eigen niveau met interactieve opdrachten, feedback en heldere rapportages voor jou als docent.
 • Altijd actueel 
  De meest actuele lesstof is altijd binnen handbereik en wordt voor de meeste methodes maandelijks aangevuld met nieuw lesmateriaal voorzien van opdrachten op basis van het nieuws en actualiteiten.

Betaalbaar & behulpzaam
Met FLEX betaal je een vaste prijs per leerling per jaar. De kosten per leerling per jaar zijn vergelijkbaar met de aanschaf of huur van reguliere boeken en een jaarlijkse online licentie. Heb je vragen over FLEX? Dan staan we voor je klaar om je een goede start met FLEX te laten maken!

FLEX: de ideale mix

Flexibel in gebruik

Pincode Tweede Fase bestaat uit katernen. De katernen sluiten direct aan bij de concepten uit het nieuwe examenprogramma en kunnen flexibel worden ingezet. Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de toegankelijke, goed gestructureerde theorieteksten, en duidelijke opdrachten en aansprekende bronnen.

Voor zowel havo als vwo zijn er acht katernen die rekening houden met de verschillen in de examenprogramma’s en de verschillende leercompetenties per stream.

Pincode 6e editie Tweede Fase bestaat uit de volgende katernen:
 

 • katern 1 Schaarste en ruil
 • katern 2 Markt: vraag en aanbod
 • katern 3 Marktvormen en marktfalen
 • katern 4 Ruilen over de tijd
 • katern 5 Samenwerken en onderhandelen
 • katern 6 Risico en informatie
 • katern 7 Welvaart en groei
 • katern 8 Goede tijden, slechte tijden

Flexibel in gebruik

Welk pakket past bij jouw school?

Kies je voor de volle kracht van blended leren? Of werkt je liever zonder boeken?
Noordhoff biedt de keuze tussen verschillende pakketten

  • Boeken die leerlingen mogen houden.
  • Alle voordelen van de persoonlijke digitale leeromgeving van Noordhoff.
  • Altijd de meest actuele lesstof, opdrachten en toetsen. Zowel in het boek als digitaal.
  • Online toegang tot alle leerjaren en niveaus van onderbouw c.q. bovenbouw.
  • Een vaste prijs per leerling per jaar.

   

   

  Bestelinformatie & prijzen economie 2020*

  * In 2020 zal Pincode (voor 6e editie onderbouw, 6e editie vmbo bovenbouw en 6e editie Tweede Fase) beschikbaar zijn als blended lesmethode FLEX. 

  • Alle voordelen van de digitale leeromgeving van Noordhoff.
  • Online toegang tot alle leerjaren en niveaus van de onderbouw c.q. bovenbouw.
  • Te gebruiken op laptop, pc en tablet.
  • Voor edities tot en met 2016: tablet-gebruik via Studiekit-app.

   

   


  Bestelinformatie & prijzen economie 2020


   

   

Voor de docent: Docentenpakket online

Met het online Docentenpakket bij Pincode heb je toegang tot al het online lesmateriaal van de leerlingen en kun je jouw leerlingen volgen via de resultatenpagina's. Het Docentenpakket bevat bovendien de docentenhandleiding, antwoorden, proefwerken en werkplanners bij de methode.

Inhoud:

 • de complete inhoud van Pincode online voor jouw leerlingen
 • docentenhandleiding
 • uitwerkingen
 • handige resultatenpagina's waarmee je de resultaten van jouw leerlingen kunt volgen
 • RTTI-gecertificeerde toetsen

Je bestelt het Docentenpakket per vaksectie per schoollocatie.

Voor de docent: Docentenpakket online

Digitaal toetsen

Met het aanbod van Noordhoff beschik je over alle instrumenten voor een eenvoudige en effectieve evaluatiecyclus. Toetsen – al dan niet digitaal – maken daar vanzelfsprekend onderdeel van uit. Maar bij een complete evaluatiecyclus horen ook de duidelijke leerdoelen per paragraaf, de geautomatiseerde leerroutes met directe inhoudelijke feedback en oefentoetsen met studieadvies op maat. Met al deze zaken evalueer jij en jouw leerlingen beter en vaker, eigenlijk in iedere les.

Naast de Word-toetsen in het docentenmateriaal zijn er ook Digitale toetsen beschikbaar. Alle leerlingen die werken met de Methodelicentie, Volledig digitaal licentie of een losse licentie Digitaal Toetsen hebben hier toegang toe. De jaarlicentie Digitaal Toetsen is los bij te bestellen. In deze toetsomgeving vind je niet alleen niet alleen kant-en-klare toetsen, je kunt vanaf schooljaar 2019/2020 ook zelf eenvoudig toetsen samenstellen uit de complete toetsdatabase.

Digitaal toetsen