Skip to Content


Veranderingen examenprogrammma geschiedenis vmbo bovenbouw

Graag wijzen wij u op de veranderingen in het examenprogramma geschiedenis vmbo bovenbouw. Het gaat om een aantal kleine toevoegingen die van belang zijn voor de voorbereiding op het examen.

Uw leerlingen voorbereiden op het centraal examen
Voor docenten die met de huidige (1e) editie van Geschiedeniswerkplaats, Indigo of een andere geschiedenismethode werken, kan onderstaande informatie uitkomst bieden. We hebben de aanpassingen dik en cursief weergegeven. In de toekomstige Geschiedeniswerkplaats 2e editie zullen deze aanpassingen uiteraard verwerkt worden.

1. Staatsinrichting

 • Rechtstreekse verkiezingen op lokaal (gemeenteraad), regionaal (Provinciale staten) en landelijk niveau (Tweede Kamer)/censuskiesrecht.
 • De belangrijke stappen herkennen/beschrijven van wetsvoorstel tot wet:
  - Minister, voorstel Tweede Kamer met rechten, Eerste Kamer met rechten, handtekeningen, publicatie
 • Die veranderingen verklaren met verwijzing naar de opvattingen van de liberalen in Nederland en naar de internationale situatie:
  - Revoluties in andere Europese landen/rol Willem II. (Wel verwerkt in 1e editie van Geschiedeniswerkplaats)

2. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Oorzaken

 • Militarisme, nationalisme, kolonialisme, industrialisatie, moderne (wapen) technieken, wapenwedloop, bondgenootschappen, vijandbeelden. (Wel verwerkt in 1e editie van Geschiedeniswerkplaats)
  Centralen:
 • Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Turkse Rijk (Wel verwerkt in 1e editie van Geschiedeniswerkplaats)
  Geallieerden:
 • Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland (tot 1917: uitbreken Russische communistische Revolutie) en Verenigde Staten (vanaf 1917: duikbotenoorlog)

3. Het Interbellum
Strafbepalingen voor Duitsland:

 • Herstelbetalingen, gebiedsafstand, demilitarisatie, ontstaan van nieuwe staten
 • Parlementaire democratie/Republiek van Weimar/gevolgen Verdrag van Versailles/inflatie
 • Kenmerken van nationaal-socialisme in relatie tot het fascisme in Italië/ NSDAP/ dictatuur/ Fuhrerprincipe
 • Machtsovername (1933)/afschaffing parlementaire democaratie democratie/ terreur/ gelijkschakeling/ totalitaire staat/censuur/ propaganda/indoctrinatie...
  Personen: Mussert

4. Tweede wereldoorlog

 • Mobilisatie/Duitse inval (10 mei 1940)/ bombardement op Rotterdam/ capitulatie/…
  (Wel verwerkt in 1e editie van Geschiedeniswerkplaats)

5. Europa en de wereld

 • Koude Oorlog/invloedssferen/satellietstaten/IJzeren Gordijn/containment/blokkade Berlijn/stichting BRD en DDR/oprichting NAVO/…
  (Wel verwerkt in 1e editie van Geschiedeniswerkplaats)
 • Glasnost en perestrojka/val van de Berlijnse Muur/…

Een nieuwe wereldorde

 • Invloed nieuwe media