De perfecte aansluiting op het examen

In 2018 is er een nieuwe syllabus uitgekomen voor de eindexamens geschiedenis havo en vwo vanaf respectievelijk 2021 en 2022.


Historische contexten
Een historische context is een thematische verbreding en verdieping van een cluster van kenmerkende aspecten.

In de syllabus worden voor vwo (eindexamen vanaf 2022) worden de volgende vier contexten genoemd:

  • Steden en burgers in de Lage Landen 1050 - 1700
  • Verlichting: theorie en praktijk 1650 - 1900
  • Duitsland in Europa 1918 - 1991
  • China van Keizerrijk tot Kapitalisme: 1842 - 2001

In de syllabus voor havo (eindexamen vanaf 2021) worden de volgende contexten genoemd:

  • Het Britse Rijk 1585 - 1900
  • Duitsland in Europa 1918 - 1991
  • Nederland 1948 - 2008

Kennen en begrijpen
Elke leerling moet voor het Centraal Examen de volgende onderdelen kennen en begrijpen:
domein A en B uitgewerkt in het Handboek en Opdrachtenboek historisch overzicht en de
historische contexten uitgewerkt in het Examenkatern historische contexten.

Ongeveer 35% van de opdrachten hebben betrekking op het Handboek en Opdrachtenboek historisch overzicht
en ongeveer 65% van de opdrachten op de historische contexten uitgewerkt in het handboek
en het Examenkatern historische contexten.
Dankzij de handige onderlinge verwijzingen wordt extra structuur en samenhang aangebracht.